درمان افسردگی و درمان وسواس و درمان همجنسگرایی
درمان با هيپنوتيزم
درمان فشرده و گام به گام اختلالات روانی و جنسی. جلسه به جلسه درجه به درجه بهتر شوید، ( ان شاء الله ) .
بعضی از شما عزیزان به دلیل داشتن مشکلات خاص از مراجعه جهت درمان خود داری می ورزید ، بنابراین اولا” شما تنها نیستید که آن مشکل خاص را دارید
و دوم اینکه اطلاعات شما محرمانه خواهد بود. با این حال در صورت تمایل می توانید از نام مستعار استفاده کنید .

درمان همجنس گرایی ،همجنس خواهی و یا همجنس بازی و هیپنوتیزم درمانی:

توجه: این سایت در مورد انحرافات جنسی بیشتر برای کسانی که احساس می کنند نیازمند درمان هستند نگاشته شده نه برای کسانی که احساس می کنند بیمار نیستند و انحرافشان صرفا” یک سلیقه جنسی است . و نکته دوم در بعضی از جاها به تعاریف کلمات به طور عمیق توجه نشده و صرفا” کلی گویی شده.بنابر این سه عبارت همجنس گرایی ، همجنس بازی و یا همجنس خواهی را بصورت مترادف بکار خواهیم گرفت در حالی که این عبارتها از لحاظ معانی و عملکرد بسیار متفاوت می باشند . با این حال تا آنجا که امکان پذیر باشد سعی می کنیم تقسیمات مو جود در منابع علمی را در اینجا ذکر کنیم.بطور کلی اصطلاح دگر باشان جنسی که بار منفی کمتری دارد را  برای انواع همجنس گرایی بکار می گیرند که عبارتند از : همجنس گرایی مردانههمجنس گرایی زنانهدو جنس گراییتراجنسیتی .

تعریف: به رابطه عاطفی ، احساسی و جنسی بین دو همجنس را همجنسگرایی و یا همجنس خواهی گفته می شود . به رابطه احساسی ، عاطفی و جنسی بین دو مرد را همجسگرایی مردانه گفته می شود و معمولا” مردان همجنس گرا و یا مردان همجنس خواه را گی ( Gay)نیز می گویند.  و به رابطه عاطفی ، احساسی و جنسی بین دو زن را همجنس گرایی زنانه می گفته می شود که معمولا” زنان همجنس گرا یا زنان همجنس خواه را لزبین( lesbian )  نیز می گویند. نوع دیگر گرایش جنسی دو جنس گرایی (Bisexual) می باشد که در این حالت فرد به هر دو جنس گرایش دارد  که ممکن  است گرایش به هردو جنس  مساوی باشد و یا نسبت به یکی کمتر  و به دیگری بیشتر باشد . تراجنسیتی یا ترنسکشوال و یا ترنسجندر کسانی هستند که معمولا” در آرزوی تغییر جنسیت می باشند . بطور کلی همه گرایشات ذکر شده دارای شدت و ضعف می باشد ، بنابراین در بعضی از افراد گرایش بالا بوده در نتیجه تمایل به ارتباط فیزیکی وجود دارد و در بعضی صرفا” یک گرایش احساسی و عاطفی وجود دارد . و حتی بوده اند کسانی که ازدواج کرده اند و بعد تازه متوجه شده اند که گرایش همجنس گرایی در آنها وجود دارد . بسیاری از اوقات این گونه گرایشات صرفا” یک وسوسه ذهنی همچون وسواس در ذهن فرد بوجود می آیدکه از طریق شبکه های اجتماعی تقویت می گردد  در نتیجه به درمان نیز مقاومت نشان می دهند . به هر حال بخشی از این گونه گرایشات جنسی اگر خودشان بخواهند قابل درمان است ، البته اگر با خودشان و یا با اطرافیانشان لجبازی نکنند ،کمااینکه خیلی از افراد درمان شده اند.

علل همجنس گرایی یا همجنس خواهی:

هنوز مستندات پزشکی قدرتمندی وجود ندارد تا تائید کند که گرایشات همجنس خواهی ریشه جسمانی و فیزولوژیکی دارد  مگر در مورد کسانی که علائم ظاهری و نقص جسمانی کاملا” آشکار است. بنابراین به جزء عوامل پزشکی یا زیست شناختی کاملا” آشکار در گرایش همجنس گرایی ، عوامل دیگری که در بروز گرایش همجنس گرایی بسیار موثر است می توانم چندین عامل را ذکر کنم : یکی از عوامل بسیار مهم در جهت گیری  گرایش همجنس گرایانه رابطه پدر و پسر می باشد ، تا کنون بیش از ۵۰ درصد ازافرادی که به من مراجعه نموده اند دارای پدرانی خشن وتنبیه کننده داشته اندو. این درصد احتمالی بوسیله کارهای درمانی بدست آمده و هنوز بطور رسمی در مقالات علمی چاپ نشده ، ام این یافته  با یافته های یکی از روانشناسان به نام بیبر در دهه ۶۰—۷۰  میلادی که با ۵۰ تا از والدین ۱۰۰۰ همجنس گرا مصاحبه داشته همخوانی دارد . زیرا بیبر به این نتیجه رسید که همجنس گرایان دارای پدرانی خشن و کم محبت می باشند . و البته بیبر بعدها اضافه می نماید که لزوما” همه کسانی که دارای پدرانی  خشن هستند همجنس گرا نمی شوند . به اعتقاد من زمینه زیست شناختی  و عوامل محیطی مستعد می تواند باعث بوجود آمدن همجنسگرایی گردد.  عامل دیگر گرایش به همجنس خواهی تجاوز در دورات کودکی می باشد . عامل بعدی همجنس گرایی تجربیات همجنس بازی دوران کودکی  است که می تواند باعث گرایش جنسی همجنس گرایی در بزرگسالی گردد.

پیامد همجنس گرایی، همجنس خواهی و یا همجنس بازی :

پیامد های همجنس بازی و یا همجنس گرایی بسیار اند . بوجود آمدن بیماری های جسمانی یکی از این پیامد ها می باشد . پیامد بعدی عدم تمایل فرد به تشکیل خانواده و یا ازدواج می باشد .سومین پیامد اینگونه رابطه های خارج از عرف باعث می شود که اینگونه افراد هر روز افسرده تر گردند .به عبارتی حتی در کشور هایی که ازدواج همجنسگرایان را مشروع دانسته اند باز هم مردم این کشور ها  نگرش چندان مثبتی نسبت به همجنسگرایان ندارند .  یعنی به نوعی افراد همجنس خواه خود را نسبت به بقیه افراد جامعه غریبه دانسته در نتیجه هر روز نسبت به قبل افسرده تر می گردند و …

درمان همجنسگرایی ، همجنس خواهی و یا همجنس بازی با هیپنوتیزم درمانی :

به اعتقاد من شاید چندین دلیل باعث  تقویت اینگونه گرایش جنسی حداقل برای کسانی که انحراف جنسی شان شده است .یکی از دلایل مهم سخت شدن درمان اینگونه اختلال یا انحراف جنسی حمایت شبکه های اجتماعی و یا شاید گروه های مافیایی باشند . عامل بعدی ناتوانی بسیاری از درمانگران در درمان اینگونه انحرافات جنسی می باشد . بسیاری از افراد که دارای انحرافات جنسی هستند ، گرایش جنسی خود را یک سلیقه جنسی می دانند و به درمان آن نیز اعتقادی ندارند . مثلا” کسانی که دارای انحراف جنسی حیوان خواهی، فوت فتیش ، سادیسم جنسی، مازوخیسم جنسی هستند این گرایش خود را یک سلیفه جنسی می دانند و به درمان آن نیز اعتقادی ندارند .و اگر چنین باشد خود ارضاِیی که یک انحراف جنسی یا خود ور رفتن است نیز باید یک سلیقه جنسی باشد که نیازی به درمان آن نباید باشد . در صورتی که بسیاری از افرادی که تمایل به درمان داشته اند و دارای انحرافات جنسی ذکر شده در بالا بوده اند ، درمان شده اند .

بسیاری از روش های درمانی همچون  روان پزشکی و روش های درمانی روانشناسی مانند رفتار درمانی و شناخت درمانی می توانند در درمان مشکلات فوق بسیار موثر باشند . هیپنوتیزم درمانی و یا هیپنو تراپی به همراه مشاوره روانشناسی و روان درمانی در درمان اینگونه اختلالات و انحرافات جنسی بسیار موثر تر از بقیه روش های درمانی می باشد .

 

 

 

مطالب قدیم دیگران

در دورانی که خانواده و ازدواج کم کم اهمیت گذشته خود را از دست می دهد ،افراد نیازهای جنسی خود را خارج از این محدوده برآورده می کنند و بعضی از آنها سر از همجنس خواهی ، همجنس گرایی و یا همجنس بازی ، در می آورند. همجنس بازان تند رو از هر وسیله برای نابودی اساس خانواده بهره م یگیرند تا همجنس بازی آنها معقول به نظر آید، زیرا در خانواده ی طبیعی، همجنس خواهی ، همجنس گرایی و یا همجنس بازی ، غیرعادی چلوه می نماید.
همجنس خواهی ، همجنس گرایی و یا همجنس بازی نخستین بار درآمریکا بوجود آمد و به سرعت در سایر کشورها بخصوص کشورهای غربی گسترش پیدا کرد ،زیرا در این کشورها روابط بسیار آزاد و ارضای غریزه جنسی دراین کشورها بسیار بی بند وبار است. همجنس گرایی یک رابطه بسیار پرخطر از بسیاری جهات جسمانی وروانی ،برای هر دو طرف است.

همجنسگرایی

میل به هم جنس ، سبب می شود که افراد به ارضای میل جنسی با هم جنس خود علاقه پیدا کنند. این علاقه در آغاز کم بوده ؛ ولی به تدریج زیاد می شود بطوریکه شخص به این کار دست می زند و نیاز جنسی خویش را با هم جنس برطرف می کند. پیامد این انحراف در مردان ، پیدا شدن احساس زنانه در فرد و ضعف مفرط جنسی فاعل و مفعول ( به اصطلاح سرد مزاجی) است؛ به گونه ای که بعد از مدتی قادر به آمیزش جنسی به صورت طبیعی نیستند. از طرف دیگر، از بین رفتن تمایلات طبیعی بر روح و جسم اثر بد ی می گذارد؛ و شخص یک از خود بیگانگی نسبت به خویشتن و جامعه را تجربه می کند و نیروی اراده را که رمز موفقیت در کارهاست، به تدریج از دست می دهند و درنهایت یک نوع بی تفاوتی در آنان به وجود می آید که سر آغاز همه نا بهنجاریها در زندگی شخصی و اجتماعی آنها می شود.

عوامل همجنس خواهی ، همجنس گرایی و یا همجنس بازی

علل رواني – اجتماعي(خانواده آشفته و مشکل دار و روابط ناصحیح والدین با یکدیگر و با فرزندان ، آموزه های غلط ومحيط ناسالم )و عوامل زیستی (مشکلات هورمونی )در آن دخیل هستند ،همچنین عدم كنترل بر میل جنسي نیز می تواند یکی از علل آن باشد،زمانیکه شخص در هر شرایطی به فکر ارضای غریزه جنسی اش است . مهم این است همجنس بازی حتی از نظر افراد مبتلا، انحراف شناخته می شود و امر غیر عادی است . همجنس بازی یک بیماری جنسي است که مانند هر بیماری عوارض خاصی دارد.این تمایلات همجنس خواهانه می تواند یا به صورت افکار وسواس گونه جنسی به همجنس باشد و یا انجام عمل جنسی برای رسیدن به لذت جنسی باشد.
از عوامل دیگر همجنس خواهی ، همجنس گرایی و یا همجنس بازی تجربیات تلخ گذشته فرد مانند تجاوز جنسی، تجربیات همجنس بازی توام با کنجکاوی دوران خرد سالی، عدم توانایی در ایجاد ارتباط با جنس مخالف، و متاسفانه نگرش حمایت آمیز و همچنین قانونی جلوه دادن همجنس بازی و ایجاد حس همجنس خواهی ، همجنس گرایی و یا همجنس بازی در بعضی از جوامع و غیره می باشد.

همجنسگرایی
همجنس خواهی ، همجنس گرایی و یا همجنس بازی تشابه بسیار زیادی با اعتیاد دارد. اعتیاد وابستگی روانی و جسمانی به مواد مخدر اوجود می آورد. شخص پس از اولین تجربه لذت بخش مصرف مواد مخدر ، وابستگی روانی و جسمانی به مواد پیدا می کند.در همجنس گرایی نیز پس از تجربه هم جنس بازی تغییر و تحولات جسمانی (عادت جسمانی) و روانی در فرد بوجود می آید و به تدریج شخص را وابسه به این عمل می کند
در صورتی که فرد تمایل به درمان همجنس خواهی ، همجنس گرایی و یا همجنس بازی داشته باشد به راحتی می توان بوسیله هیپنوتیزم درمانی و مشاوره روانشناسی و روان درمانی تمایلات همجنس خواهانه را از بین برد و تمایل به جنس مخالف را در فرد به وجود آورد.

20 آگوست 15
نظرات: 272
برچسب ها :
 1. ش Reply

  من دختری ۱۸ ساله هستم و به شدت به همجنس خواهی علاقه مندم ولی این موضوع را پنهان کرده ام اطرافیان من از رفتارم معذب می شوند چه کاری باید انجام دهم؟

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام:
   طبیعتاً رفتار و گفتار ما از افکار و احساسات و هیجانات ما سر چشمه می گیرد اگر شما دارای تمایلات همجنس خواهانه یا همجنس گرایی و یا همجنس بازی هستید (که تقریباً هر سه اینها مترادف هم می باشند ) طبیعتاً رفتار و احساسات شما به گونه ای جلوه می کند که ممکن است اطرافیان شما را معذب کند . بنابراین دو حالت دارد یا شما از این تمایلتتان لذت می برید که در این صورت ادامه بدید و یا اینکه از این تمایلات خود که یک انحراف جنسی محسوب می شود نگران و ناراحتید که بهتر است به فکر درمان آن باشید و این نوع از انحراف جنسی مانند بسیاری از اختلالات روانی قابل درمان است . موفق باشید

 2. ناشناس Reply

  من مردی ۴۳ ساله هستم و چند وقتی است علیرغم اینکه ازدواح کرده ام تمایلات همجنس خواهی دارم البته در دوران جوانی هم جنین حسی را داشتم ولی با ازدواج از بین رفت خیلی بابت این موضوع عذاب می کشم و فردی مذهبی هستم امکان درمان من وجود دارد؟

 3. دکتر نجفی توانا Reply

  سلام
  بله . انحرافات جنسی همانند اختلالات روانی قابل درمان است .بنابراین تمایلات همجنس گرایی و یا همجنس بازی شما هم قابل درمان است .

 4. سیما Reply

  سلام شوهر من ۴۲ سالشه و ۸ ساله ازدواج کردیم اوایل رابطه خوبی از همه لحاظ داشتیم ، اخیرا رابطه ما سرد شده و با دوستانی رفت و امد می کنه که یکی از انها همجنس گراست .بسیار به ظاهرش توجه می کنه و گاهی از کرم پودر من استفاده می کنه. نگرانم همجنس باز شده باشه چه کار باید بکنم؟

  • ناشناس Reply

   سلام.
   بله.بنظر می رسد آنطور که می گویید رفتار ایشان متناسب با جنسیت خود نیست.بنابر این برای اطمینان از اینکه تمایلات همجنس بازی دارد یا خیر بهتر است به یک روانشناس مراجعه کنید.

 5. خشایار Reply

  سلام برادر من ۲۵ سال داره اخیراً خیلی رفتارهای زنانه داره و به خانم ها علاقه ای نشون نمی ده باهاش صحبت کردم گفت مدت زیادیه از مرد بودن خودش راضی نیست و به مردها گرایش جنسی داره یعنی همجنس گرا شده .خانواده ما مذهبی هستند و خودشم از این موضوع عذاب می کشه .ولی تا حالا رابطه جنسی با همجنس نداشته. فقط ذهنی همجنس بازه . می شه همجنس گرایشو درمان کرد و بهش کمک کرد؟

  • علی Reply

   سلام.
   اقا خشایار جهت گیری تمایلات جنسی هیچ ربطی به اعتقادات مذهبی نداره.یک فرد همجنس باز اگر بخواهد می تواند تمایلات همجنس گرایی خود را تقیر دهد .یعنی درمان پذیر است اگر خودش بخواهد.یکی از دوستان من همجس گرایی داشت درمان شد.

   • ARASH Reply

    سلام من ی پسر١۵ساله ام علاقه ی شدیدی به مردان بالای ۴٠سال دارم حتی با ی مرد هم رابطه داشتم اما بعد هررابطه دچار افسردگی میشدم یکی از ارزوهام اینه که روزی برسع که دیگه همجنس گرا نباشم .

    • دکتر نجفی توانا Reply

     سلام.
     قابل درمان است. تماس بگیرید تا راهنمایی شویید.

 6. ناشناس Reply

  آیا همه کسانی که همجسگرا می باشند قابل درمانند؟

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلا.
   نه همه کسانی که همجس گرا می باشند .آنهای که از لحاظ آناتومی سلامت می باشند تمایلات همجس خواهانه آنها قابل درمان می باشد.مگر آنکه خودشان تحت تاثیر بعضی از شبکه های اجتمای باشند و نخواهند دست از تمایلات همجس بازی خود بردارند.بطور کلی همانطور که گفته شد همه انحرافات جنسی قابل درمان می باشد.
   موفق باشید

   • صادق Reply

    سلام اقای دکتر من مرد هستم ۲۸ ساله چهارساله ازدواج کردم یه دختر ۲ ساله دارم ولی خیلی علاقه شدید به همجنس بازی دارم یه ساله چندین بار با چندین پسر رابطه داشتم بعد توبه کردم ولی فایده نداره چیکار کنم تو فکر طلاق هستم….

    • دکتر نجفی توانا Reply

     قابل درمان است.

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   فقط آن دسته از همجس گرایانی که از لحظ آناتومی طبیعی هستند هستند تمایلات همجنس خواهانه آنها قابل درمان است .البته اگر نخواهند به همجنس بازی خود ادامه دند.در واقع انواع انحرافات جنسی همانند دیگر اختلالات روانی قابل درمان است.
   موفق باشید.

 7. نا شناس Reply

  سلام من پدر دختری ۱۴ ساله هستم به نطر می رسد دخترم رفتارهای پسرانه دارد و به دوستان دخترش علاقه جنسی دارد در جمع پسر ها راحت است ولی در جمع دخترها معذب می شود به نظر تمایلات همجنس گرایانه دارد. آیا امکان درمان همجنس گرایی دخترم با توجه به سن کمش هست؟

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   شاید بهترین زمان برای درمان انحرافات جنسی همچون تمایلات همجنس بازی و یا همجنس خواهانه در همین سنین است .
   موفق باشید.

 8. شروین Reply

  سلام من و فروشنده پوشاک زنانه هستم با دیدن شور وشوق خانمها برای خرید و چیزهای دیگر خیلی ذهنم به این مشغول می شه که تغییر جنسیت بدم. زن بودن را خیلی دوست دارم . بیشتر دوستانم خانمها هستند و تمایل جنسی ام جدیداً به سوی مردهاست نمی دونم همجنس گرا شده ام یا نه . اما از همجنس گرایی خوشم نمی آد.آیا با تغییر شغلم ممکنه فمرات همجنس بازیم عوض بشه یا نیاز به درمان دارم؟

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   اقا شروین عزیز ،مشکل شما نیاز به بررسی دارد .به هر حال در صورتی که نتوانید به جنس مخالف خود میل جنسی داشته باشید قابل درمان است.
   موفق باشید.

 9. سينا Reply

  سلام من ٣٧ سالم از راهنمايي تقريبا ١٣ ساله بودم حس مي كردم به همجنس خودم علاقه مندم .. به خاطر زندگي در شهرستان تا موقعي كه دانشگاه رفتم هيچ ارتباطي با كسي نداشتم ولي از هنگام ورود به دانشگاه و اومدن به تهران ارتباطم با همجنسم شروع شده… هيچ ارتباطي با هيچ زني نداشتم و واقعا دوست دارم كه روزي بشه كه هيچ حسي به هيچ مردي نداشته باشم … تنها ارزوي زندگي من همين…. راهي هست … لطفا راهنماييم كنيد

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام:
   بله. اگر واقعا” بخواهید که درمان شوید همانند خیلی های دیگر تمایلات همجنس گرایانه شما درمان می شود.پس نیازی نیست که نگران باشید فقط همت کنید پیش یک درمانگر با تجربه بروید به لطف خدا تمایلات جنسی شما طبیعی خواهد شد.
   موفق باشید

  • زنده باد همجنسگرایی Reply

   دکتر برو اون بخشنامه ایی که به تو ارسال شده اونو اصلاح کن … همجنسگرایی بیماری نیست ، بلکه یک گرایش جنسی هست

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام دوست عزیز:
   لطفا اینقدر کم لطف نباشید و به من که یک درمانگر هستم به چشم یک دشمن و یا اینکه از جایی دیگر به من القا می شود که نگرش خاصی به همجنس گرایی داشته باشم نگاه نکنید. من برای شما و همه کسانی که تمایلات همجنس گرایی دارند به عنوان یک هم نوع احترام قائل هستم اما همجس گرایی را به عنوان یک گرایش و یا یک سلیقه جنسی نمی توانم قبول کنم همانطور که سادیسم یا مازوخیسم جنسی و یا فوت فتیش و … را نمی توانم به عنوان یک سلیقه یا گرایش جنسی قبول کنم.من بر این اعتقاد هستم، آنان که از لحاظ آناتومی سلامت هستند می توانند مانند بقیه مشکلات روانی تمایلات جنسی خود را اصلاح نمایند.همانند خیلی از کسانی که مشاهده می کنید به دنبال درمان هستند.با اینحال از نظر من شما آزاد هستید آنطور که دوست دارید عمل کنید.برای من شما و دیگر دوستان شما مورد احترام هستند و فقط کسانی که دوست دارند تمایلات همجنس گرایانه خود را بر گردانند با کمال میل به آنها کمک می کنم.
   موفق باشید

   • حمید مطهری Reply

    سلام شما یک درمانگر هستید ولی ایا از لحاظ علمی نیز کامل هستید قطعا خیر چون علم الان ثابت کرده که همجنسگرایی یک گرایش است و جالب اینجاست که شما همجنسگرایی و همجنسبازی را با هم مترادف میدونید هر کسی که اسمش روانشناس باشد که عالم نمی شود شما باید علم خود را با توجه به تحقیقاتی که هر ساله در بین پزشکان معتبر دنیا و سازمان جهانی پزشکان انجام و منتشر میشود بروز کنید و خوب است در مورد گرایشات جنسی بیشتر کنید
    بنده حمید مطهری پرفسورای روانپزشکی از دانشگاه امریکا

    • دکتر نجفی توانا Reply

     سلام.
     جناب روانپزشک .البته اگر باشید. اگر زحمت بکشید متن را درست بخوانید ،متوجه خواهید شد که همجنس خواهی و همجنس بازی را مترادف نمی دانم.دوم اینکه علم در حال پیشرفت است و من تعداد بیشماری از کسانی که از گرایش جنسی خود ( از مجنس گرا تا فوت فتیش ویا سادیسم و مازوخیسم جسی و یا حتی گرایش به مرده که خیلی ها اینها را گرایش جنسی می نامند) راضی نبودند را درمان کرده ام به لطف خدا که در اینجا سند موجود است. درضمن من گفته ام اگر از گرایش جنسی خود راضی نیستید می توانید برای درمان مراجعه کنید. لطفا توجه کنید و خدا و انصاف را در نظر داشته باشید و اگر کسی می خواهد واقعا از آن گرایش خلاص شود کمکش کنید . من در اینجا بطور شانسی درمان نمی کنم .چون اگر نتوانم به کسی کمک کنم از همان اولین جلسه درمان او را نمی پذیرم.در ضمن حداقل پنجاه درصد از مجموع انحرافات جنسی مانند فتیشیزم ،مازوخیسم یا همجنس خواه و غیره از افراد متاهل هستند و پای افراد دیگر از جمله فرزند در میان است و…..و ناگفته نماند غالب این افراد دچار افسردگی و اضطراب و یا وسواس می باشند.

 10. مينا Reply

  من ٢٨سا ل سن دارم . و در حاضر با اصرار خانواده
  مجبور شده ام نامزد كنم ولي هيچ حسي به ايشان ندارم و رفتن پيش او برأيم عذاب است .البته تمايل به همجنس دارم و همين عذابم مي دهد آيا اين مشگل قابل درمان است

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   قدیم ها میگفتند جوان مجردی که سرکش است یا عصبانی است و یا افسرده است اگر ازدواج کند خوب میشود . البته این طرز فکر تا حدودی در گذشته صحت داشته است ولی همین گفته به دلایل گوناگون در حال حاضر چندان مورد قبول نمی باشد .اما در مورد شما که تمایل همجنس خواهانه دارید به هیچ وجه ازدواج پیشنهاد خوبی برای شما نمیباشد . مشکل شما قابل درمان است .انتخاب روش درمان با شماست اما هیوتیزم درمانی بسیار زیبا جواب میدهد.
   موفق باشید.

  • امید Reply

   سلام منم لز دوس دارم البته من مردم

   • دکتر نجفی توانا Reply

    سلام
    قابل درمان است.تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.

 11. مینو Reply

  سلام من زنی ۳۱ ساله هستم و ۸ ساله ازدواج کردم ولی جدیدن متوجه شدم همسرم مدت زیادیه همجنسبازه
  هم خانواده همسرم و هم خانواده خودم و همچنین خودم خیلی مذهبی هستیم و واقعا فشار عصبی زیادی رو تحمل میکنم
  رابطه جنسی خوبی هم داریم
  یکبار به صورت غیر مستقیم ازش سوال کردم ولی انکار کرد
  ولی از پیامهای موبایلش و قرار هایی که میزاره تقریبا مطمئنم که همجنسبازه خواهش میکنم کمکم کنید و بگید چیکار باید بکنم درضمن ایشون سید طباطبایی هستن و من بشدت به ایشون علاقمندم و جدایی از ایشون حکم مرگمو داره و درضمن جدایی و طلاق اصلا امکان نداره
  لطفا کمکم کنید

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   هیچ دردی بی درمان نیست . یکی از دلیل رابطه زناشویی خوب شما میتواند ناشی از نیروی جوانی شما باشد و البته دلایل دیگری نیز میتواند داشته باشد .با این حال تمایل همجنس گرایانه همسر شما قابل درمان است اگر خودشان بپذیرند که تمایل همجنس خواهانه دارند و همچنین بپذیرند که این یک تمایل انحرافی است نه گرایش جنسی ، در این صورت قابل درمان است .با این حال اگر نپذیرند که همجنس گرا هستند علی رغم شواهدی که شما ذکر میکنید و یا اینکه در صورت قبول همجنس گرا بودن ان را یک سلیقه جنسی بدانند ، در این صورت شما راهی جز راه طلاق نخواهید داشت. پیشنهاد میشود شما ابتدا خودتان برای مشاوره تشریف ببرید یا بیاورید تا حضوری بهتر راهنمایی شوید.
   موفق باشید.

 12. ملودی Reply

  سلام دکتر .من یه دختر ۲۳ساله هستم که بعضی اوقات فیلم های همجنس بازی نگاه میکنم و لذت میبرم و گاهی اوقات هم فکرش را که میکنم لذت میبرم به نظرتون این نگران کننده است و باید درمان شوم ؟

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام:
   بله نگران کننده است و احتمال پیشرفت هست لطفاً هر چه زودتر با درمانگر مجرب مراجعه کنید.
   موفق باشید.

 13. سپهر Reply

  سلام دکتر
  من ۳۳سال دارم و ۲سالی هست که ازدواج کردم من در بچگی تمایل به دیدن اندام همجنس های خودم رو داشتم وقتی ازدواج کردم تمایلی به برقراری رابطه با همسرم نداشتم و لذتی هم نمی برم از رابطه و بیشتر خود ارضایی میکنم و فیلم های همجنس بازی نگاه میکنم در ضمن استرس شدیدی هم دارم و اصلا هم تمرکز ندارم و ناخن هایم رو میخورم .اقای دکتر من درمان میشم ایا از این وضعیت اصلا راضی نیستم

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام:
   تمایل همجنس خواهی شما باعث می شود نه قادر به رابطه عاطفی -جنسی باهمسرتان باشید و نه از آن لذت ببرید و نیاز به دمان دارید و درمان شدنی می باشد . برای اطلاعت بیشتر تماس بگیرید.
   موفق باشید.

   • رقیه Reply

    سلام من چندروزپیش اتفاقی دیدم ک خواهرزادم بابرادرشوهرم همجنس بازی میکنن خیلی ناراحت شدم اوناهنوزبچه هستندسنی ندارن خاهشاکمک کنین

 14. مهدی Reply

  سلام دکتر جان… بنده ۲۳ سالمه و علاقه شدید به همجنس های چاق و فربه دارم… هیچ محمدودیت سنی هم نداره تا حالا مرتکب این اشتباه هم نشدم و اینم بگم تا حالا با هیچ دختری نه سکس داشتم ونه رفاقت… میخواستم بدونم برای صحبت و درمان دقیقا با چه کسی باید صحبت کنم ؟! روانشناس روانپزشک یا.. ؟

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام:

   شما نیاز دارید با یک روانشناس به منظور درمان و تغییر جهت تمایلات جنسی شما .برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
   موفق باشید.

 15. یسا Reply

  سلام آقای دکتر ممنون از وقتتون
  من پسری ۳۱ ساله هستم که تمایلات هجنسبازی دارم البته الان کمتر شده نسبت به سالهای قبلتر چون دارم سعی میکنم اشتباهات گذشتم تکرار نکنم و یک آدم عادی و زندگی بدونه استرسیدر پیش بگیرم خیلی راههای مختلف امتحان کردم منجمله دیدن مرتب فیلمهای پورنوگرافی که البته یه مقداری داره بهم کمک میکنه که حس بهتری نسبت به خانمها داشته باشم و اون حس ترس و بیزاری رو نسبت به خانمها داشتم کمتر شده و علاقمندیم تا حدودی بیشتر شده میخواستم بدونم این کار من(دیدن فیلمهای پورنو زن و مرد ) از نظر شما و علم درست یا نه چون من نگران تبعات منفی دیدن فیلمهای پورنو و همینطور نگران اینکه ممکنه این حسم دائمی نباشه. سوال بعدیم آشنایی و در نهایت ازدواج با یک خانم و تشکیل خانواده چند درصد میتونه به من و امثال من کمک کنه برای رهایی از این کابوس دائمی و ترسناک؟ احساس خستگی و پوچی دارم امیدوارم من و هرکس که این مشکل داره بتونه خودش درمان کنه و به آرامش برسه

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام:
   بله دیدن فیلمهای پورنو برای شما مناسب است .البته دوست عزیر نمی تواند مشکل شما را ریشه ای درمان کند .با تلاشی که شما می کنید حتماً با یک درمانگرخوب مشورت نمایید. در اینجا کسانی همچون شما زیاد بودداند که درمان شده اند. در صورت تمایل تماس بگیرید تا بهتر راهنمایی شوید.
   موفق باشید.

   • ادریس Reply

    خخخ واقعا جالبه هیچ ماست بندی نمیگه ماست من ترشه . شما هم از مشکلات مردم پول در میارین پس در نتیجه هر چرندیاتی رو به خورد این مردم بد بخت میدین . روی دیگه صحبتم با شما مردمه . هر طور دوست دارید زندگی کنیید تا جایی که به منافع دیگرا البته منافع بحقشون صدمه نزنید هر انسان ازاده هر طور دوست داره زندگی کنه . کسانی که به همجنستون علاقه دارید بگردیید یک همجنس که انسان واقعی باشه مثل هر زوج دیگه ای پیدا کنیید و سالها خوب و خوش در کنارش ندگی کنیید . من پنج ساله با جفتم اشنا شدم ازدواج کردیم داریم با خوبی خوشی ندگی میکنییم . زیبا خوش تیپ خوش لباس . عاشقانه . نیاز جنسیمونم به راحتی مثل هر وج دیگه ای با هم بر طرف میکنییم . کلی جاهای مختلف دنیارو گشتییم . با هم کار میکنییم پول در میاریم مهمونی میریم . دوست خانوادگی داریم . دوستاان گلم هرکی بهتون گفت یه طور دیگه که اون میپسنده زندگی کنیین اول ببینیین از اون تغییر چه منافعی به میریه . همین دکتر عزیز میری مطبش مجانی درمانت می کنه خخخخ یا پول ندی از مطب میندهزدت بیروننن . زندگی انسان کوتاهه یک سومش در خوابه نهایت خیلی کار درست باشی بیست سال مفید زندگی کنی ازش لذت ببرید و مانع لذت بردن دیگران اززندگیشون نشیین . هیچ کس بخاطر درمان خودتون وارد زندگیتون نکنیید ازدواج نکنیید یه ختر یا پسر بیچاره رو بدبخت نکنیید . به این چرندیاتم که قابل درمانه توجه نکنیید اگه این موضوع قابل درمانه پس عکسشم قابل ایجاده . خانوم یا اقای دکتر اگه تونست خودش رو همجنسگرا کنه شما رو هم میتونه استریت یا دگرجنسگرا کنه خخخ

    • دکتر نجفی توانا Reply

     برای شما آرزوی سلامتی داریم اما وظیفه درمانگر درمان افرادی است که مشکلشان آزارشان می دهد. این روش زندگی که شما پیشنهاد کرده اید مربوط به دوران غارنشینی است .

   • احسان Reply

    سلام اقای دکتر

    • دکتر نجفی توانا Reply

     سلام

 16. محمد Reply

  سلام لطفا تشویق به مشاهده تصاویر و فیلم های مستهجن نکنید ممنونم

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   آقای محمد ، از این که سایت را مطالعه کردید ممنون . اما در متون علمی برای درمان افرادی که مشکلات تمایلاتی دارند دیدن عکس ها و یا فیلم های محرک در صورت موجود بودن توصیه می شود .
   موفق باشید.

 17. امين Reply

  با سلام اقاي دكتر ميخواستم بدونم پسري كه هم به جنس مخالف و هم به همجنس علاقه داشته باشه البته فقط علاقه به همجنس هاي خوش قيافه نه همه همجنس ها اين راه درمان از چه طريق بهتر هست از راه هيپنوتيزم يا پزشك و اگر پزشك يا هيپنوتيزم خوبي در تبريز ميشناسيد لطفا راهنمايي كنيد ممنون

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   بله ، قابل درمان است . خیر من کسی را در تبریز نمی شناسم .
   موفق باشید .

 18. علیرضا Reply

  سلام من علیرضا هستم ۳۳ سالمه من از بچه گی هم به دختر هم به پسر علاقه داشتم و دارم الان هم عضو یک شبکه اجتماعی همجنسگرایی هستم البته امروز که این نامه رو مینویسم یه اتفاقی تو درونم افتاده که دیگه میخوام ادم سالم بشم از شبکه اومدم بیرون و به دنبال راه درمان هستم این کار یعنی دوجنسگرایی عاجز و ناتوانم کرده سکس پر خطر چند بار کردم اما من میخام یه ادم طبیعی بشم نمیدونم چرا نمیشه تو باشگاه ورزشی میرم چشم به پسرای خوشکل و خوش اندام هیفته تو خیابون همه جا همش در ظمن من فاعل هستم بیرون میرم چشمم به دختراس خود ارزایی میکنم دارم دیوانه میشم دیگه عاجزانه ازتون میخوام بهم کمک کنید من قبول کردم بیمارم البته من ۶ سال هم هست که از اعتیاد به مواد در اومدم و پاک هستم اما این هم یکی از اون بدتره من چطور درمان بشم یعنی میشه یه روزی من نه خود ارضایی کنم نه به همجنس تمایل داغشته باشم ه کمکم کنید

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   جناب علیرضا مشکلتان قابل درمان است . تماس بگیرید تا بیشتر راهنمایی شوید .
   موفق باشید .

   • امیر Reply

    سلام من ۲۴ سالمه‌به همجنس زیبارو خوشگل زیاد علاقه دارم متاسفانه هر کاری میکنم که این حسیو نداشته باشم باز نمشه چکار کنم

 19. hami Reply

  حامی ۳۲ سالمه همش به یک مرد نیاز دارم خسته شدم بس که دنبالش رفتم همه مدت کوتاه با من هستن .نشانهایی در بدنم میبینم چکار کنم خسته شدم دیگه از بس به این رابطه فکر کردم .

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   بهتر است مشکل را درمان کنید . تماس بگیرید تا راهنمایی شوید .
   موفق باشید .

   • عليرضا Reply

    سلام دكتر توانا باعرض ادب پسر بنده پنج ساله به همجنس گرايش پيدا كرده و در حال حاضر ١٧سال داره ميگه از اين كار خسته شدم ولي لذت ميبرم با منهم در ميون گذاشته در حال حاضر هم مشكل عصبي پيدا كرده و هر چند يكبار حمله عصبي پيدا ميكنه لطف راهنمايم كنيد

    • دکتر نجفی توانا Reply

     قابل درمان است تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.

 20. وحید Reply

  سلام اقای دکتر توانا .
  من ۱سال پیش به شما مراجعه کردم .دچار تمایلات همجنس خواهی بودم و اصلا از خانم ها خوشم نمی اومد و نمی تونستم رابطه برقرار کنم وقتی جلسات درمان رو گذروندم دید ک بعد اون تمیلم نسبت به جنس مخالف بیشتر شده و حس مردانه داشتم . امروز یک سال از درمان من میگذره و من تونستم ازدواج کنم .اقای دکتر از شما بسیار ممنونم و ارزوی سلامتی و موفقیت رو دارم براتون .کار شما برای من معجزه بود الان زندگی بسیار خوب و سالمی دارم و خدارو شکر میکنم .
  بسیار ممنون برای تلاش و زحماتی که کشیدید برای درمان من

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   متشکرم از قدر شناسی شما.
   موفق باشید.

 21. محمد حسن Reply

  سلام .من ۳۰سالم هست ولی اصلا به جنس مخالف هیچ علاقه ای ندارم و بیشتر وقتمو با دوستام میگذرونم و کار میکنم .البته از همجنس بازی بدم میاد ولی احساس میکنم به مرور حس همجنس خواهی توم بوجود بیاد به نظرتون این فکرم درسته یا وسواس دارم به خرج میدم ؟و اینکه باید چیکار کنم باید درمان انجام بدم ؟ ممنونم

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   به هر حال تمایل نداشتن به جنس مخالف یک نقیصه است . و اینکه در آینده دچار همجنس گرایی شوید به این سادگی نمی توان به شما جواب داد .بله ، نیاز به درمان دارید .در صورت نیاز تماس بگیرید تا راهنمایی شوید .
   موفق باشید.

 22. روزبه Reply

  سلام . اقای دکتر من به چند مرکز هیپنوتراپی مراجعه کردم بهم گفتن که ارتباط برقرار نمی شه کرد باهام و نتونستم این درمان رو انجام بدم . ایا در مرکز شما میشه؟و دلیل این برقراری نشدن چی میتونه باشه ؟

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   به هر حال ۵ درصد از افراد هیپنوتیزم پذیر نیستند . با این حال هیپنوتیزم درمانگران از لحاظ عملکرد با یکدیگر متفاوت اند . بنابراین می توانید امتحان کنید .
   موفق باشید.

 23. رادین Reply

  سلام اقای دکتر من ۳۲سالم هست و تو بچگی بهم تجاوز شده بود .الان که بزرگ شدم تمایل دارم که با همجنس خودم رابطه جنسی برقرار کنم بخاطر همون رابطه ای که در کودکی داشتم . کلا دچار تردید تو رابطه زناشویی شدم فکرش برام هیچ لذتی نداره به خاطر این سمت ازدواج هم نرفتم .تو خود ارضایی هم همش تخیلات همجنسمو میزنم تا ارضا شم . درمان میشم ایا خیلی نگرانم

  • هورا Reply

   لطفا الکی دلیل نیارین شما ۳۰سالتونه و باید بتونین رو خودتون کنترل داشته باشین .منطقی نیست که میگین بخاطر بچگی هست.

   • دکتر نجفی توانا Reply

    سلام.
    امیدوارم شما نیز در مورد رادین قانع شده باشید. مرسی از مطالعه وب سایت ما.
    موفق باشید.

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   بله اگر بخواهید تمایلات همجنس خواهانه شما درمان پذیر است. و البته جواب هورا نیز این است که میزات زیادی از سر منشاء رفتار ها و تمایلات و خواسته های ما ریشه در ناهشیار دارد. با این حال درست است که ما مسئول اعمال خود در دنیای واقعی هستیم، ولی با این حال اگر می توانستیم بر خود کنترل داشته باشیم اینقدر جنگ و دعوا نبود.
   موفق باشید.

   • کامیار Reply

    سلام من پسری ۱۸ساله هستم وبه سکس بادختر اصلا فکرنمیکنم وهمش به فکردوستان پسرم هستم هنوز این کار راانجام نداده ام ولی تمام فکرم این شده سکس با پسر

    • دکتر نجفی توانا Reply

     سلام.
     قابل درمان است .تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.

 24. سالومه Reply

  سلام اقای دکتر توانا. من برادرم متاسفانه همجنس بازه چند جا بردیمش برای درمان ولی همه ردش کردن .شما رو یک نفر بهمون معرفی کرد و گفتن شاید با هیپنوتراپی بتونید این مشکل رو حل کنید.اقای دکتر امیدمون به شماست درمان میشه یعنی؟

 25. mm Reply

  باسلام من ازبچگی حدود چهار پنج سالگی لباس زنانه میپوشیدم و ارایش میکردم با دخترها هم بازی بودم و اخلاق دخترانه داشتم و دارم خانوادمنچون فکر میکردن چیزی نیست اقدای نکردن ؛تا الان که بیست و پنج سالمه ولی از ترس تمسخر دیگران ارایش نمیکنم و لباس زنانه نمیپو شم ولی وقتهایی که تنها هستم با لباسهای مردانه ام مدل لباس زنانه درست میکنم ؛هیچ تمایلی به جنس مخالف ندارم و حتی یه بارم تو خواب با جنس مخالف نبودم همش همجنس بوده و خودمو از درون زن تصور میکنم
  آقای دکتر ازتون خواهش میکنم منو راهنمایی بفرمایید که باید چه کاری انجام بدهم ایا قابل درمانه یا نه؟
  در ضمن من ساکن اصفهان هستم اگه شما متخصصی رو تو اصفهان سراغ دارید ازتون ممنون میشم معرفی کنید
  با تشکر

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   دوست عزیز، اگر بخواهید درمان شوید احتمال درمان بسیار زیاد است. البته از آنجایی که این قضیه ریشه در روان و شخصیت شما داشته و با شما بزرگ شده تنها ابزار درمانش هیپنوتیزم می تواند باشد. من نمی دانم شما می توانید یک هیپنوتیزم درمانگر خوب پیدا کنید یا خیر. برای اطلاعات بیشتر می توانید تماس بگیرید.
   موفق باشید.

 26. آرام Reply

  سلام اقای دکتر، لطفا شماره تماس یا ادرس مطبتون رو بزارید. پسرخاله ی من شدیدا به کمک شما نیاز داره.

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   آدرس و تلفن در سایت هست.
   موفق باشید.

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   آدرس و تلفن در سایت موجود است.
   موفق باشید.

   • فرشید Reply

    سلام من پسری ۱۸ساله هستم وبه سکس بادختر اصلا فکرنمیکنم وهمش به فکردوستان پسرم هستم هنوز این کار راانجام نداده ام ولی تمام فکرم این شده سکس با پسر

    • دکتر نجفی توانا Reply

     سلام.
     قابل درمان است .تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.

 27. آرام Reply

  اقای دکتر پسرخالم که عین برادرمه، یه همجنسگراست و ۲۵سالشه و با یه اقای متاهل هم ارتباط جنسی داره ولی واقعا از این اگرایش جنسیش ناراحته و عذاب میکشه. باهام خیلی درد و دل میکنه و همش دنبال راهی هست که درمان بشه. میخواستم بپرسم که راه درمانی شما موثره؟ و اگر در مورد ایشون موثره، هزینش تقریبا چقدر میتونه باشه. ممنون از شما

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   انشااله که مفید باشد.شما برای راهنمایی کامل تماس بگیرید با شماره های که در سایت هست.
   موفق باشید.

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   انشااله که موثر واقع شود. آدرس و تلفن در سایت می باشد. لطفا برای راهنمایی بیشتر تماس بگیرید.
   موفق باشید.

 28. PARI Reply

  سلام من ۲۷سالمه علاقه شدیدی ب هم جنس خودم دارم بیشتر وقتا هم با پسرا سروکار دارم هیچ حسی ب اونها ندارم اما دخترا بیشتر جذبم میکنن و علاقه زیادی دارم ک تغییر جنسبت بدم چون دوست دارم کنارم برا زندگی کردن خانم باشه همیشه تصوراتم برا زندگی مشترک خانم بوده .به نظرتون چیکار کنم کلا پسر بودنو دوس دارم تا خانم بودن.ممنون میشم کمکم کنید از کجا بدونم مشکلم دقیق چیه ؟

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   این تمایلات انحرافی شما قابل درمان است. لطفا برای راهنمایی بیشتر تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.
   موفق باشید.

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   خانم قابل درمان است.لطفا تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.

 29. مسعود Reply

  سلام من ۲۰ سال دارم از کودکی خوش داشتم همرای بچه های مقبول رابطه داشته باشم و زیاد همرای دخترا بازی میکردم ومیکنم یگان نفر برم میگه دختر ها واری هستی مه زیاد ناراحت میشم یک روز رفتم دسکوتیک همرای یک دختر خاستم بازی کنم اما هیچ حالت نعوظ برم بیش نامد هیچ لذت نبوردم بسیار ناراحت و شرمنده شدم مه از ای وضعیت خسته شدیم میخایم مثل یک مرد باشم وتشکیل خانواده کنم مه در جرمنی زندگی میکنم
  آیا امکان داره درمان شوم

 30. شهریار Reply

  سلام من میخواستم بگویم اگر همجنس گرایی ریشه علمی دارد و فرد بدون اینکه مشگل جسمانی خاصی داشته باشد این گونخ تمایلات را دارد پس در حیوانات هم باید وجود داشته باشد ایا تا به حال گزارش شده است . خداوند این حس را در وجود کسی نگذاشته است و این فقط ناشی از مسائلی است که فرد را سوق میدهد به این سو اگر این مسئله عادی بود فرد برای فرار و رهایی از ان به ازدواج متوسل نمیشد به امید اینکه بهبود یابد اگر این قضیه ریشه علمی دارد ارائه بدهید ما هم ببینیم

 31. pariya Reply

  سلام من یک دختر ۶ساله دارم که خیلی به بازی های پسرانه علاقه داره یه مدتی هست که رفتاررای عجیبی نشون میده از خودش مثلا روی کمر من دست میکشه یا مثلا بازوهای دخترای بزرگترشو میگیره میگه چقد خوشگله یا هنگام لباس پوشیدن مدام به من نگاه میکنه میگه چقد خوشگلی ایا رفتای او غیر عادیه یا طبیعی؟؟اصلا امکان همجنسگرایی و تشخیصش از این سنین پایین وجود داره؟این رفتارا دلیل خاصی بر همجنسگرایی داره؟ من خیلی نگرانم لطفا کمکم کنید

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سرکار خانم در این سن نمی توان گفت که کودک تمایلات همجنسخواهانه دارد . اما بهتر است تا با مشورت با روانشناس این گونه رفتار ها را کنترل کنید تا در آینده مشکلی برای فرزندتان بوجود نیاید.

 32. سارا Reply

  سلام ۱۸ سالمه مدت ها ب جنسیت خودم شک داشتم چون از عمون بچگی رفتار های پسرونه داشتم و دختر بدنیا اومدم , با دختر بچه ها کنار نمیومدم , همیشه سر درگم بودم زیاد به اینه نگاه میکردم و همیشه یه حسی نسبت ب خودم داشتم ک انگارنمیدونستم واقعا خودم با تصویرم منطبقیم یا ن, بزرگتر که شدم یعنی ۱۲,۱۳ سالگی ب دخترا حس داشتم و ۱۴ سالگی عاشق همکلاسیم شدم ک این عشق تا الانم دارم, دو ساله تمایل عاطفی و احساسی من باتمایل جنسی همراهه و حتی نسبت ب صدای بعضی دخترا و چهره و اندامشون حس شهوت پیدا کردم, شدیدا از نظر روحی و جسمی احساس نیاز میکنم نسبت بهشون تاحالا باکسی رابطه جنسی نداشتم, با پسرا هم رابطه جنسی و عاطفی ب هیچ عنوان, حتی سعی کردم چن باری با پسر دوس بشم تا مث بقیه دخترا بشم اما دوستیم ب یه هفته نکشید و از بچگی هم موهای کوتاهو دوس داشتم کش و تل و.. اصلن نمیزدم فوتبال بازی میکردم با پسرا , الان خودمو ن دختر میدونم ن پسر یه چیز بینش میدونم , ب یه سایت دکتری بر خوردم مشکلاتمو گفتم گفتن همجنسگرام , میخواستم ببینم تشخیص شما چیه؟؟ و اینکه من حسم ب دخترا رو دوس دارم و نمیدونم چیم و کیم میدونم باید با یه دختر باشم , سینه های کوچیکی دارم اما دوس دارم کوچک تر و بر جیته نباشه, ازمایش هرمون هم دادم نرمال بوده,با توجه ب رفتارم و علایقم نقش نزدیک ب مرد رو دوس دارم ایفا کنم ن خود نقش مردونه چون ن بلدم یه مرد باشم ن بلدم یه زن, چ اقدامی میشه برا بنده کرد؟؟

  • دکتر نجفی توانا Reply

   همانطور که خودتان ذکر کردید مشکل شما اختلال روانی است و امکان درمان آن وجود دارد. قبل از هر چیز باید ریشه مشکل شما شناسایی شود و اگر شما می خواهید که درمان شوید پله اول درمان را طب کرده اید . با ما تماس بگیرید تا وقت مراجعه برای شما تعیین شود.

 33. ....... Reply

  باسلام . ۱۵ سال پیش باشخصی همجنس خود اشنا شدم که رابطه عمیق و احساسی بین ما بوجود امد و این رابطه تا دوسال پیش ادامه داشت تا این که شرایط بگونهای دیگررقم خورد و مهاجرت مارا از هم جدا کرد بعد از جدای افسرده شدم و اکثر شبها بی اختیار گریه ام میگیره بارها خواستم که فراموش کنم یا جایگزین پیدا کنم ویا باجنس مخالف ارتباط برقرار کنم اما هیچ احساسی به دیگران ندارم وهمیشه احساس ناتوانی میکنم در مقابل حسی که همه وجودم فرا گرفته.فقط زمانی که باهم مکالمه میکنیم اروم میشم ولی بعد از چند روز دوباره دچار یآس وناامیدی میشم لطفا کمکم کنین زندگیم دوساله خسته کننده شده تشکر.

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام .
   شما نیازمند مداخله درمانی به صورت حضوری هستید.هیپنوتیزم درمانی نیز میتواند روش خوبی برای درمان شما باشد.
   موفق باشید.

 34. Asd Reply

  سلام اقای دکتر شوهر من ۳۳ سالشه ازبچگی تمایلات جنسی داشته واینجور ک متوجه شدم همیشه فاعل هست چند ماه پیش من متوجه شدم خیلی داغون شدم بهش گفتم ک داره چکار میکنه اول انکار کرد ولی بعد ک واسش تا حدودی ثابت کردم عذرخواهی کرد گفت خودمم نفهمیدم چی شد حتی چون ب اهل بیت ارادت داره قسم قران دادمش گذاشتم تو سینش قرانو گفت باشه قول ولی بعد چهارماه بازم متوجه شدم رفته سمتش تا اونجایی ک من حس میکنم در حد چت وتلفنی فهمید شک کردم ولی حالش خوش نیس همش سر درد و بیحاله کلافست ب من میگه بامن صحبت نکن ولی رفت واسم هدیه خرید من تو کارش ماندم اعتماد ندارم دیگه حتی ب جدایی فک کردم کلا بی اعتمادم لطفا کمکم کنید

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سرکار خانم قدم اول برای درمان تمایلات همجنس خواهانه و همجنسگرایی این است که خود فرد بخواهد درمان شود و شیوه زندگی خود را تغییر دهد و در این صورت است که در جلسات روان درمانی و هیپنوتیزم درمانی می توان به فرد کمک کرد تا به روال عادی زندگی باز گردد . اگر اطمینان دارید که همسرتان قصد درمان دارند ایشان را مجاب کنید که برای جلسات مشاوره به روانشناس مراجعه کنند.

 35. آوا Reply

  سلام آقای دکتر بنده خوزستان هستم مدتی هست متوجه رفتار زشت شوهرم شدم مطالب سایت شما رو هم خواندم به هیچ وجه حتی نمیتونم به روش بیارم که از کارش خبر دارم چه برسه بخوام تشویقش کنم بیاد مشاوره،آخه ما خیلی همدیگر رو دوست داریم ۵ساله ازدواج کردیم یک بچه هم داریم هیچگونه مشکلی هم تو روابط زناشوییمون نداریم اگر بدونه که من متوجه رفتارش شدم خودشو میکشه،مطمعنم بلایی سر خودش میاره،متاسفانه شخصی هم که باهاش در ارتباطه برادر خودمه،اونم همه ی زندگی منه فوق العاده همدیگر رو دوست داریم،موندم چکار کنم اگه بدونن من خبر دارم یه بلایی سر خودشون میارن،آخه رسوایی بزرگیه ما خانواده کاملا مذهبی هستیم هردوشون با دین و ایمانن نمیدونم این چی بود افتاده تو وجودشون؟؟؟راهنماییم کنید از نظر روحی دارم عذاب میکشم

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   به یک روانشناس در اهواز مراجعه کنید.با اینحال اگر مسئله همجنس گرای باشد نیاز به درمان دارد.
   موفق باشید.

 36. افشین محمدی Reply

  سلام من ۲۸ سآله هستم از چهارم دبستان رابطه ام رو با همجنس شروع کردم الان هم تقریبا دو سال ازدواج کردم ولی هنوز میل به همجنس رو دارم نمیدونم باید چه کنم

  • دکتر نجفی توانا Reply

   اگر این موضوع برای شما آزار دهنده است با ما تماس بگیرید تا وقت مراجعه برای شما تعیین کنیم و درمان را شروع کنیم .

 37. كامران رسول زاده اردكاني Reply

  با سلام و خسته نباشيد ،
  من ١٩ سالمه و مبتونم به جرات بگم گذشته و كودكي خيلي سختي رو گذروندم،با پدرم هيچوقت رابطه ي صميمي نداشتم و هميشه اون از تمام كاراي من ايراد ميگرفت و من هيچقوت نميتونستم توجهشو به كارام جلب كنم،من چن سالي هست كه متوجه شدم كه اين مشكل رو تقريبا دارم منتها يه مقدار مكي هم به جنس مخالف گرايش دارم ولي در حالت كلي اعتماد به نفسم رو به طور كلي از دست دادم نميدونم چيكار كنم،از اينكه ديدم شما نوشتين اين مشكل درمان ميشه واقعا خوشحال شدم،فقط ميخواستم بدونم هزينه ي درمان چقدر هست؟چون من مشكل مالي هم دارم و نميتونم زياد هزينه كنم،
  يك دنيا ممنون ازتون

  • دکتر نجفی توانا Reply

   هزینه درمان بسته به طول درمان متفاوت خواهد بود. اما قبل از آنکه نگران هزینه آن باشید تماس بگیرید در جلسه اول مشخص شود به چند جلسه درمان نیاز دارید.

   • کامران رسول زاده اردکانی Reply

    اقای دکتر حالا گذشته ازاینا کاقعا این مشکل برا من قابل حله؟چون من دیگه واقعا خسته شدم از بس راه های مختلف رو امتحان کردم،این قضیا کل زندگیم رو مختل کرده به طوریکه من کاملا مردانگی خودم رو از دست دادم ،واقعا هیبنوتیزم کمک میکنه بهم؟

    • دکتر نجفی توانا Reply

     افراد بسیاری قبل از شما به ما مراجعه کرده اند و درمان شده اند . همین که خودتان می خواهید درمان شوید مثبت ترین قدم است . اگر با روش صحیح و نزد متخصص روانشناس درمان شوید به امید خدا نتیجه خواهید گرفت .

     • کامران رسول زاده اردکانی

      ینی با مراجعه به مطب شما درمان میشم؟بعد کنار این موضوع من مشکلات دیگه ای مثله افسردگی تیک عصبی و خود ارضایی هم دارم،همه ی این ها با یک روش و با یکبار هیبنوتیزم حل میشن یا هر کدوم جدا باید حل بشن؟منظورم اینه ک من با چند جلسه مراجعه همه ی این مشکلات برام حل میشه یا …؟

     • دکتر نجفی توانا

      همانطور که قبلا هم گفتم افراد بسیاری در مراجعه به ما درمان شده اند . تعداد جلسات بسته به میزان پیشرفت شما متفاوت خواهد بود.

 38. علی Reply

  ایکاش میشد زودتر بیام و ایشالا…نتیجه بگیرم

 39. فاطی Reply

  سلام من ۲۰سالمه یک خانمی رو خییییییلی دوست دارم ازمن بزرگتره و خیلی دوست دارم سینه هاشو بخورم اما حسم مثل بچه به مادره یکبار اینکارو انجام دادم بااون خانم چون اونم عاشقمه ولی بخاطر اینکه صدمه ای نبینم مانعم شد ولی حس تحریک شدن نداشتم واصلا قصد ارضاشدن هم ندارم فقط خیلی عاشق اون خانمم احساس میکنم مثل بچه ای هستم ک میخواد ازمادر شیر بخوره الان توفکرم این صحنه رو تصورمیکنم وفکرم خیلی درگیره نمیدونم باید چکارکنم کمکم کنید ازاین میلم خلاص شم

 40. فاطی Reply

  بعدش من نسبت به دخترای دیگه همچین حسی ندارم فقط این خانم رو چون خیلی دوست دارم ودرگیراحساسم انجام اون کاررو هم باهاش خیلی دوست دارم
  اصلا چه دلیلی میتونه داشته باشه ک من این کارروباهاش دوست داشته باشم ؟؟؟

  • دکتر نجفی توانا Reply

   پاسخ شما در پیام دیگری داده شده است .

 41. مارال Reply

  سلام خانمی ۳۲ ساله هستم.با شوهرم یک سال اختلاف سنی دارم.پنج ساله ازدواج کردیم و دیر بچه دار شدیم بطوریکه بچمون ده ماهشه..تا قبل از بچه رابطه جنسی بسیار خوبی داشتیم ..خیلی صمیمی بودیم..بعد از بچه تقریبا دوماه بعدش تغییر شدید رفتار در اون مشاهده کردم..اولاش شبا دیر میومد خونه..صبحا دیر بیدار میشد .درسته یه سری اتفاقات تو کارش افتاده بود و افسردش کرده ولی در طی پنج سال گذشته بدترین از اون ها هم پبش اومد ولی تا این جد تغیی نکرد..تا اینکه شش ماه پیش با یک آقای ۵۶ ساله استاد دانشگاه و یک آدم منشخص دوست شدن.اولش دائما با تلفن در تماس بودن و اس ام اس میدا ن..البته عاشقانه بود..ولی بعدش رفت وامدش زیاد شد .هرشب سه تا چهار ساعت به بهانه ی پارک رفتن با این آقا دیر به خانه میومد..تا اینکه چندشب پیش که در خونمون مهمونی گرفت چندتا از دوستاشو دعوت کرد و مشروب و ماریجوانا و قلیون مصرف میکردن.من در طبقه پایین خونه مادرشوهرم منتظر بودم مهمونا برت که برم خونه..حدود ساعت ۱۲ شب متوجه شدم چندتا از مهمونا رفتن..منم رفتم که ببینم و بپرسم اگه همه رفتن ما بریم بالا بخابیم..دیدیم تو راهرو صداهایی میاد چون خونه قدیمیه در خونه نازکه..صدای معاشقه و صدای اون آقا بود که در حال لذت بردن بود و دائما از کلمات عاشقانه استفاده میکرد..من در اون وصعیت نمیدونستم کاری بکنم.. رفتم درو باز کنم دیدم در بستس..و شوهرم به حالت سراسیمه و آشفته به من گفت برو پایین..ولی دید که من خیلی در میزنم مجبور شد درو باز کنه..و منو بزور به سمت پایین راهنمایی میکرد..و وقتی با ناراحتی زیاد ازش سوال کردم که چرا با یه مرد رابطه داری..گفت من الان در حال مستی هیچ توضیحی ندارم..ناگفته نماند من و شوهرم بسیار همدیگرو دوست داریم و بهم محبت میکنیم..شبا بغلم میکنه دائما میگه دوسم داره و بوس میکنه ولی نزدیکی نمیکته میگه خستم …..الان دوجلسه مشاوره رفتم.نمیدونم چی میشه.ولی حالم خرابه.همش اون صداها تو گوشمه..چیکار کنم به نظرتون

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سرکار خانم باید همسرتون مراجعه کنند تا مشخص بشه که موضوع چیست حتی شاید ایشون بیش از شما در عذاب باشه

 42. فاطی Reply

  چرا جواب من رو نمیدید من خیلی میترسم همجنسگرا باشم. ????

  • دکتر نجفی توانا Reply

   برای تشخیص و احتمالا درمان باید حضورا مراجعه کنید و از این طریق نمی توان تشخیص داد .

 43. مارال Reply

  ببخشید آقای دکتر ما تهران نیستیم..مشهدیم..آیا با رفتن پیش مشاور و روانپزشک مشکل شوهرم حل میشه..؟؟یا فقط درمان های خاصی داره

  • دکتر نجفی توانا Reply

   این که مشکل شما حل می شود یا نه بستگی به تشخیص و روش درمان دارد و من نمی توانم قطعا بگویم که تشخیص همکاران درست خواهد بود .

 44. ناشناس Reply

  دکتر من یک سوال داشتم. من یه دختر ۱۷ سالم که عاشق یکی از همکلاسی هام که رفتارهای پسرانه داره شدم. من کلا به جنس موافق هیچ حسی ندارم و همجنسگرا نیستم ولی فقط شدیدا عاشق همین یه نفر شدم و بهش حس جنسی هم دارم. میشه بگین این چه بیماری ایه و چجوری باید درمان بشم؟

  • دکتر نجفی توانا Reply

   باید بررسی که دقیق علاقه شما به چه صورت است و آیا در تعاریف همجنسگرایی می گنجد یا خیر.

 45. محمدرضا Reply

  سلام خدمت اقای دکتر توانا
  حقیقتا که نام فامیل توانا برازنده شماست.من مشکل همجنسگرایی داشتم و سر سوزنی میل جنسی به جنس مخالف نداشتم و حتی فکر سکس با جنس مخالف برام بی معنی و حتی چندش اور هم بود و با وجود مراجعه به روان درمانگرهای مختلف و صرف وقت و پیگیری راه های مختلف برای درمان این اختلال، سر سوزنی از مشکل من حل نشده بود.راستش رو بخواید اصلا فکر نمی کردم شما هم بتونید به من کمکی بکنید.من هیپنوتیزم درمانی رو پبش شما به عنوان اخرین راه پیش رو و بدون هیچ امیدی شروع کردم ولی در حین و بعد از اتمام جلسات درمانم تغییراتی رو تو خودم احساس کردم و الان که حدود ۴ ماه از اتمام جلساتم میگذره تغییرات حیرت انگیزی رو تو خودم مشاهده میکنم به طوری که حتی خود ارضایی با فکر جنس مخالف برام لذت بخش شده و این تغییرات و بهبود ها طبق گفته خودتون هنوز ادامه دارن.واقعا خوشحالم که با شما اشنا شدم.انشا الله که افرادی با توانایی شما روی زمین زیاد بشن.تشکر.

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   چو بیمار از شفا سر مست گردد طبیب از فرط شادی مست گردد.
   خدا را سپاس و موفق باشید.

 46. احسان Reply

  سلام دوستان
  من می خوام که یک تجربه رو با شما در میون بگذارم. البته بگم که مخاطب من کسانی که همجنس¬خواهی به عنوان گرایش خودشون قبول کردند نیستند و من به تصمیم اونها احترام می گذارم. روی صحبت من با کسانی هست که هنوز این امید رو دارن که تشکیل یک زندگی متاهلی رو بدن. کسانی که می خوان بچه داشته باشن. کسانی که می خوان در گذشت زمان تنها نباشن و بچه هاشون در کنارشون باشن. روی صحبت من با کسانی هست که دوست دارن چه در ایران و چه در خارج از اون بخوبی تشکیل یک زندگی مشترک رو بدن و سالهای سال لذت ببرن و به خاطر این موضوع حاضر هستند که برخی از لذت های فعلی رو نادیده بگیرن. فقط یک ماه یا حتی فقط یک هفته!!!
  من از بچگی گرایش جنسی موافق داشتم و فکر می کنم به خاطر اثراتی هست که از دوران کودکی و بچگی روی ذهن من گذاشته شده و البته خودم هم هیچ وقت سعی نکردم که رفع کنم و همیشه در یک ترس و استرس بسیار زیاد زندگی کردم. ۳۰ سال!!! اما در تمام این مدت دو به شک بودم و این گرایش رو در عمق وجود خودم احساس نمی کردم و فکر می کردم که من هم می تونم مثل بقیه دوستانم باشم و زندگی خوبی داشته باشم. روشهای زیادی رو امتحان کردم ولی نشد که نشد! تا اینکه چند سال پیش با دکتر نجفی توانا آشنا شدم و انقدر که به این موضوع شک داشتم به مدت چند سال در مورد روش ایشون مطالعه می کردم تا اینکه…
  یک روز تصمیم گرفتم که بیام پیش دکتر نجفی و روش ایشون رو امتحان کنم و صد البته قبلش کلی مشاوره ازشون گرفتم که بخوبی اطلاعاتم زیاد شد. در این مورد همین قدر بگم که به این روش شک نکنید! پول خودتون رو جاهای دیگه هدر ندید! ما می تونیم از زندگی لذت ببریم. از چیزی نترسیم و گرایش طبیعی داشته باشیم. واقعاً میشه باور کنید که امکانش هست. فقط و فقط اراده می خواد و تمرین. گرایش جنسی موافق در اثر مرور زمان در ذهن و ناخودآگاه ما ثبت شده. Write شده. حک شده. ولی جای امیدواری هست که با هیپنوتیزم میشه پاکش کرد و از نو نوشت. دکتر نجفی این روش رو بلده. من امتحان کردم، شد. شما هم امتحان کنید. حتی به اون دوستانی که واقعاً همجنس خواهی رو خودشون انتخاب کردن هم میگم که امتحانش ضرر نداره. یکبار این روش رو امتحان کنید. تمرین کنید. ولی اگر نشد و جواب نداد اون وقت دوباره برگردید به زندگی قبلی. ولی تورخدا باور کنید که میشه. من امتحان کردم و شد. دکتر نجفی میتونه اینکار رو بکنه. مطمئن باشید.
  با آرزوی فردای بهتر و شادتر برای همه

 47. ناشناس Reply

  سلام حامد هستم من از بچگی حس همجنسگرایی رو داشتم و الان هم دارم و چند بار هم خودم رو تست کردم و هم فیلم و عکس جنس مخالف رو دیدم و حتی باهاشون هم دوست هستم اصلا حسی به جنس مخالفم ندارم و دوستام هم مثل خودم هستن و به پزشک هم مراجعه کردن و دوره مشاوره هم رفتن و من ۲۵ ساله هستم

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام
   قابل درمان است .تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.
   موفق باشید.

 48. احد Reply

  سلام دكتر جان . من پسرم و ١٥ سالمه و از بچگيم همجنسگرايى رو تو وجودم احساس ميكردم . خانواده و فاميل رو كلا كه بايد بيخيال شم راجب به كمك كردن ، واينكه اگه بفهمن آبروم ميره . چند بار عاشق همجنس خودم شدم . تعريف از خود نباشه ولى قيافه م خوبه . جالب اينجاس من مهارت عجيبى در جذب كردن دارم ، به يكى از دوستان كه زياد هم بهم نزديك نبود علاقه مند شدم . اون اولش همجنسگرا نبود ، ولى ديوانه وار عاشقش بودم و خيلى راحت اونو ميشه گفت همجنسگرا كردم . انگار كه ميتونم با هركسى اينكارو بكنم و اين باعث شده از اين كار دست نكشم . ولى خودم از ته قلب ازش متنفرم و ارزو ميكردم كاش اينطورى نبودم . به جنس مخالف حس شهوت اميز ندارم ولى جالبه كه بهش بى علاقه هم نيستم .چون ادم بسيار بسيار منطقى هستم و همه رو درك ميكنم . مثلا دختر هايى كه اخلاق شون رو ميپسندم رو يكم دوست دارم ( اما اصلا غريزه جنسى نسبت بشون ندارم) ولى فقط ديوانه وار عاشق پسرها ميشم و يكم اخلاقش رو پسنديدم و قيافش رو پسنديدم ، دست خودم نيس بقيه عيب هاشو فراموش ميكنم . براى منى كه خانواده م با اين اصلا كنار نميان و زياد ادم رو بخاطر كاراش سرزنش ميكنن(ولى در كل خوبن) و اينكه نميتونم پول زيادى رو به خاط اين كارا خرج كنم چون خانواده ميفهمن ، ميشه بهترين روش هارو براى من توصيه كنيد ؟ واقعا به شما محتاجم اقاى دكتر خواهشا جوابمو بدين ، با هيچكس جز يه دكتر كه محرم همه س نميتونم در ميون بزارم . ازتون التماس ميكنم كه در صورت امكان جواب رو به ايميلم بفرستين .

  • دکتر نجفی توانا Reply

   می توانید با نام مستعار مراجعه کنید تا درمان شوید

 49. میلاد Reply

  من یه پسر همجنسگرام و به همجنسگرا بودن خودم افتخار میکنم همجنسگرا با همجنسباز فرق میکنه دکی جون راهنمایی های شما کاملا اشتباس

  • دکتر نجفی توانا Reply

   همانطور که در سایت هم شرح داده شده مطالب این سایت برای کسانی است که از وضعیت فعلی خود راضی نیستند و نمی خواهند گرایشات همجنسخواهانه داشته باشند و در نتیجه شما که از وضعیت فعلی خود راضی هستید را در بر نمی گیرد.

 50. farimah Reply

  سلام
  خسته نباشيد
  دو تا دوست دارم كه بشدت تمايل به همجنسگرايي دارن
  يكي از اونا دوس نداره اين كارو ادامه بده ولي هميشه اون يكي تحريكش ميكنه
  دكتر خواهشا كمكم كنيد چجوري ميتونم زندگي دوباره بهش بدم از اينكارا دست برداره؟؟
  خواهش ميكنم جوابمو بديد

  • دکتر نجفی توانا Reply

   می بایست بصورت حضوری مراجعه کنند و مطمئناً اگر خودشان بخواهد همجنس گرایی قابل درمان است .

 51. کتایون Reply

  کسی کامنت به حق میزاره پاکش می کنید؟

  • دکتر نجفی توانا Reply

   کامنتی پاک نمی شود اگر نظر شما امکان انتشار در سایت نداشته باشد تایید نمی شود و در نتیجه در سایت منتشر نمی شود . پاسخ شما از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.

 52. مسعود Reply

  سلام دکتر ممنون از زحماتتون
  بنده چندبار شرح وضعیتم را نوشتم و لیکن باز دیدم که حرف ناگفته زیاد می ماند و چون بنده در شهرستان زندگی می کنم قادر به امدن به تهران نیستم خواستم بدانم ایا راه ارتباطی دیگری هست.با تشکر

  • دکتر نجفی توانا Reply

   از طریق شماره تلفن های ما در زمان مشخص شده هم می توانید با ما تماس بگیرید

 53. سامان Reply

  سلام آقای دکتر
  من ۳۲ سالمه مجردم و هنوز ازدواج نکردم از بچگیام به همجنس خودم علاقه داشتم مخصوصا مردهای مسن، مثلا از ۵۵ به بالا و توی این چند سال اخیر این علاقه به شدت بیشتر شده و نسبت به جنس مخالف بسیار کم واقعا عذاب میکشم ،اگه درمانتون قطعیه مراجعه کنم

  • دکتر نجفی توانا Reply

   درمان قطعی در علم پزشکی و روانشناسی هیچ تعریفی ندارد. اما افرادی که به ما مراجعه کرده اند و همجنس گرایی آنها درمان شده است این اطمینان را به ما می دهد که این مشکل هم همانند اختلالات دیگر قابل درمان است .

  • تنها Reply

   سامان جان من هم دقیقا مثل شمام حدودهای ۳۰ سال. از بچگی فقط به مردهای مسن نزدیک ۵۰ سال و به بالا علاقه دارم و حسم به جنس مخالف صفره. من هم تحت فشار اطرافیانم هستم که ازدواج کنم. البته جدیدا آزمایش دادم و مشخص شد تقریبا نازا هستم یا احتمال بچه دار شدنم خیلی کمه. تغییر همجنسگرایی من مشکل نازاییم رو حل نمی کنه. حل مشکل نازاییم هم همجنسگراییم رو حل نمی کنه.انگار محکومم به تنهایی.می تونم بپرسم شما پدر داشتید یا اگه داشتید رابطه تون باهاش چطور بوده؟ چون من کلا بی پدر بزرگ شدم احتمال میدم دلیلش همین باشه اما مطمئن نیستم چون فکر نمی کنم هر کسی مثل منه حتما یتیم بوده. آقای دکتر نظر شما در این باره چیه؟

 54. رامین پاک نژاد Reply

  آیا هر آن دو مرد یا دو زنی که با یکدیگر رابطه ی جنسی دارند همجنسگرا هستند؟
  همان گونه که هر زن و مردی که با یکدیگر ارتباط دارند لزوما دگرجنسگرا نیستند پس هر دو مرد یا دو زنی هم که با یکدیگر ارتباط دارند لزوما همجنسگرا نیستند.
  آنان که مدعی هستند همجنسگرا بوده و درمان شده اند اگر شرط را بر صداقت ایشان قرار دهیم میتوان گفت ایشان از ابتدا هم یک همجنسگرا به معنی واقعی نبوده اند. همان گونه که مس را نمیتوان زر کرد و زر را مس، روانشناسان معتبر معتقد اند گرایشات جنسی تغییر ناپذیر است. هر چند در گذشته عده ای در پی کیمیاگری بوده اند ولیکن با علم شیمی امروز تبدبل مس به طلا یا برعکس تلاشیست عبث و ابلهانه.

  • دکتر نجفی توانا Reply

   توصیه می کنم مجدد تعریف همجنسگرایی را بخوانید.

 55. رضا Reply

  پسری ۲۰ ساله هستم که حدود سه سال است به همجنس خود شدیدا علاقه مند شده ام.تا سه سال پیش به جنس مخالف علاقه مند بودم اما بعد این مدت این احساس از من بیرون رفته و کاملا به پسرها علاقه مند هستم.البته نه هر پسر و مردی.
  بیشتر علاقه مند به مفعول شدن هستم اما هویت مردانه خودم را از دست نداده ام و هیچ وقت نخواستم زن باشم.
  بعد رابطه جنسی احساس شرم می کنم.اما بعد مدتی دوباره این احساس نیازمندی به رابطه بسیار زیاد می شود.
  حتی خواب هایی که در آن محتلم می شوم همجنس گرایانه است و در خواب مفعول هستم و هنگام رابطه مقعدی در خواب محتلم می شوم.
  حدودا سه ماه تحت درمان روان کاو بودم اما نتیجه ای نداد.
  راه درمان چیست و با این تفاسیر آیا مشکل بنده حاد است

  • دکتر نجفی توانا Reply

   با توجه به شرایطی که عنوان کردید اظهار نظر از این طریق سخت است توصیه می کنم مراجعه کنید به امید خدا مشکل شما هم مثل افراد دیگر رفع خواهد شد.

 56. فرد مطلع Reply

  جناب دکتر با سلام. امیدوارم منصف باشید و منتشر کنید.

  ابتدا باید عرض کنم به نظر بنده شما فرق همجنسگرایی و همجنسبازی رو نمی دونید یا اگر می دونید به کار بردن واژه همجنسگرایی در کنار همجنسبازی مخاطبای شما رو دچار سردرگمی می کنه چون این دو تا اساسا دو تا بحث جدا از هم هستن. همجنسبازی یک انحراف جنسیه که فردی که از اول دارای تمایلات همجنسگرایانه نیست به خاطر داشتن تجربه رابطه جنسی با همجنس به اون اعتیاد پیدا می کنه و اگر از دوستان و محیط های ناسالم دوری کنه قادر به ترکش هست و مثل هر کس دیگه ای می تونه با جنس مخالف رابطه جنسی برقرار کنه چون طبیعت افراد همجنسباز دگرجنسگراست نه همجنسگرا.

  همجنسگرایی بر خلاف همجنسبازی که یک انحرافه، نه بیماریه نه اختلال و نه انحراف. بلکه یک گرایش طبیعی جنسیه که پایه ژنتیک داره و عوامل محیطی فقط تشدید کننده اون هستن نه اینکه ایجادکننده اش. در جواب به دوستی فرمودید شما همجنسگرایی رو به عنوان یک گرایش جنسی قبول ندارید. این گفته شما با اینکه بگید شما افراد چپ دست یا سیاه پوست رو قبول ندارید کوچکترین فرقی نداره چون همجنسگرایی (یک گرایش جنسی که فرد با اون متولد می شه) برخلاف همجنسبازی (که یک “عمل” و انحراف جنسیه) قابل تغییر یا درمان نیست بلکه یک صفت ژنتیکیه که فرد با اون به دنیا میاد. قبول نداشتن همجنسگرایی با قبول نکردن فرد همجنسگرا هیچ فرقی نداره چون همجنسگراها فقط از نظر یک صفت با بقیه متفاوتند و بقیه اونها رو فقط بر اساس نوع گرایش جنسیشون قضاوت می کنن بنابراین اینکه بگید شما برای همجنسگرایان احترام قائلید اما همجنسگرایی رو قبول ندارید حرف غیرقابل قبولیه چون مهم ترین تفاوت یک همجنسگرا با بقیه همجنسگراییشه نه چیز دیگه ای.

  اینکه در متن گفتید همجنسگرایی برای اولین بار در امریکا به وجود اومد کاملا اشتباهه. صفات ژنتیکی در جایی به وجود نمیان. همیشه درصد ثابتی از انسان ها (حدود ۴ دردصد) همجنسگرا بودن چه در گذشته چه در حال چه در ایران چه در امریکا و چه در ژاپن!اینکه یک فرد همجنسگرا با کسی رابطه ای نداشته باشه معنیش این نیست که اون فرد همجنسگرا نیست! اما برای اینکه به فردی همجنسباز گفته بشه حتما باید فردی که همجنسگرا “نیست” عملا با همجنسش رابطه برقرار کرده باشه!

  بنابراین اول بهتره در بحث هاتون همجنسگرایی و همجنسبازی رو از هم تفکیک کنید. وجود همجنسگرایی به عنوان یک گرایش ژنیتیکی در گذشته اصلا شناخته شده نبوده که حکمی براش صادر شده باشه. قوم لوط هم گناهشون همجنسبازی (تجاوز به نوجوانان و زنان) بوده نه همجنسگرایی چون اعضای اون قوم صاحب زن و فرزند بودن نه اینکه از اول همجنسگرا بوده باشن! همجنسگراها که تنها ۴ درصد افراد رو تشکیل می دن قومی تشکیل نمی دن چون اغلب تولید مثل نمی کنن!

  خیلی متاسفم که افراد بولهوس و منحرف (همجنسبازها) رو با همجنسگراها یکی دونستید. فرد “دگرجنسگرایی” که مرتکب عمل انحرافی همجنسبازی می شه فردی ضداجتماعیه که به ارتکاب اعمال خلاف و شکستن هنجارهای دیگه اجتماع هم می پردازه در حالیکه همجنسگراها عین اکثر دگرجنسگراها دارای شخصیت نرمال هستن. همجنسبازی چیز زیادی راجع به تیپ شخصیتی یک نفر به شما میگه ولی همجنسگرایی هیچی در مورد اون فرد به شما نمیگه. سعی بشه احساسات همجنسگرایان بیش از پیش جریحه دار نشه چون به اندازه کافی از طرف جامعه تحث فشار هستن. کاش می دونستین اینکه ببینی همه ازدواج می کنن و حق عاشق شدن و ابراز عشق و تشکیل خانواده دارن و تو مجبوری تا اخر عمر تنها زندگی کنی و تمام احساسات عاشقانه و جنسیت رو سرکوب کنی چه حسی داره.

  معتقدم خداوند در اون دنیا نه همجنسگراها بلکه همجنسبازان منحرف و دگرجنسگرایانی رو که با قبول نکردن حقیقت زندگی اونا رو به خاطر تفاوت ناخواسته شون غیرممکن می کنن مجازات سختی خواهد کرد. به امید آن روز.

  • دکتر نجفی توانا Reply

   همانطور که قبلا هم گفته شده است این سایت برای کسانی است که از مشکل همجنس گرایی خود رنج می برند و روال عادی زندگی آنها مختل شده است . نظر شما هم محترم است اگر فکر می کنید همجنسگرایی شما اختلال نیست و به گرایش طبیعی و ژنتیک شما بستگی دارد ما هم مخالفتی با شما نداریم .
   اما بدانید همین به قول شما گرایش طبیعی بسیاری از کسانی که به ما مراجعه کرده اند را آزار می داده و درمان شده اند و دیگر این گرایش طبیعی را ندارند.

  • راستین Reply

   آقا یا خانم فرد مطلع میشه بگی
   آیا شما فردی که تمایلات همجنسگرایانه داره و ارتباط جنسی با همجنس خودش داره رو چطور میخای با فردی که از اول تمایلات همجنسگرایانه نداره از هم دیگه تفکیک کنی؟
   یعنی اسم اولی رو با وجود داشتن ارتباط بازهم میذاری” همجنسگرا”
   و اسم دومی رو میذاری ” همجنسباز”؟
   منظورم اینه که همجنسگرا هایی هم وجود دارند که تسلیم تمایلات جنسی خودش میشه و بالاخره با یه همجنس رابطه برقرار میکنه در اون صورت از نظر شما بازم اسمش همجنسگرا میمونه یا همجنسباز میشه؟
   من از مطالب شما اینطور برداشت کردم کسایی که تمایلات همجنسگرایانه دارند حتی اگر با هم جنسشون رابطه جنسی هم داشته باشند بیگناهند ولی کسانی که تمایلات همجنسگرایانه ندارند اگر با هم جنس رابطه داشته باشند گناهکارند و باید مجازات بشند؟
   بعضی افراد درصد همجنسگرایشون کمه بعضیا زیاد .
   بنظرم نمیشهصد در صد گفت اونی که به اصطلاح شما همجنسباز هست هیچ درصدی از همجنسگرایی در وجودش نبوده و نیست

 57. علی Reply

  سلام
  اقای دکتر در رابطه با درمان همجنسگرایی با هیبنوتیزم عده ای میگن که اصلا تاثیر نداره و بعضی هام مبگن در مدت کوتاه اثرش از بین میره و میل جنسی قبلی برمیگرده اکه امکان داره توضیح بدید و بگید مراجعان شما هم بعد چند مدت حالات جنسی شون چطور شده؟ایا موقتیه؟؟؟
  باتشکر لطفا جواب بدید….

  • دکتر نجفی توانا Reply

   تجربیات ما نشان داده است که این نظریه صحت ندارد و افرادی که درمان شده اند به روال عادی زندگی خود بازگشته اند .

 58. علی Reply

  اقای دکتر لطفا توضیح بدید که ایا درمان موقتی است یا نه چون من تو محل زندگیم از چنتا روانپزشک سوال کردم گفتن بی تاثیره یا خیلی زود بی تاثیر میشه و حس قبلی برمیگرده

  • دکتر نجفی توانا Reply

   متاسفانه اینگونه نظرات درباره همجنسگرایی بسیارند و بسیار هم عقیده دارند که درمان آن امکان پذیر نیست . اما خدا را شکر در این سال ها ما مراجعین بسیاری داشته ایم که درمان شده اند و روال عادی زندگی خود را طی می کنند . به شما توصیه می کنم که به جای نگرانی به روانشناسی که عقیده دارد درمان می شوید مراجعه کنید.

 59. فرد مطلع Reply

  جناب دکتر با تشکر از انتشار کامنت قبلی من. بنده سوالم اینه که شما از کجا می دونید اون افرادی که درمان شدن همجنسگرا بودن و نه همجنسباز؟ هر فرد همجنسبازی ممکنه خودش رو به عنوان همجنسگرا مرف کنه تا دیدگاه منفی در موردش کمتر بشه. فرق همجنسبازها با همجنسگراها خیلی اساسیه. همجنسبازها تقریبا همیشه می تونن تجربیاتی رو که باعث شکل گیری این گرایش جنسی در اونها شده رو تشریح کنن و معمولا این انحراف از بعد از بلوغ و با تجربه رابطه با همجنس هاشون در مدرسه و دانشگاه و … در اونها به وجود میاد اما همجنسگراها اغلب به وضوح می دونن که از قبل در دوران بلوغ و حتی از سنین خیلی پایین (مثلا ۷ سالگی) به همجنس خودشون حس داشتن و خیلی از همجنسگراها هستن که نه حسشون رو بروز میدن نه با کسی رابطه داشتن و دارن اما همچنان همجنسگرا هستن. البته واضحا در سنین پایین بچه معنی رابطه جنسی رو نمی دونه اما این حس در بچه های کم و سن و سال هم وجود داره مثلا نشون دادن علاقه به لمس و بغل کردن همجنس و عدم علاقه به لمس جنس مخالف.همجنسبازها خیلی وقت ها می گن قبل از رابطه با همجنس به جنس مخالف حس داشتن ولی بعد از تجربه رابطه با همجنس به مرور زمان این حس در اونها از بین رفته یا کمتر شده در حالیکه همجنسگراها نه تنها از اول هیچ گونه حسی نسبت به جنس مخالف ندارن بلکه حتی از دیدن آلت جنسی جنس مخالف هم حس انزجار به اونها دست می ده.

  من همجنسبازهایی رو می شناسم که قبلا تجربه رابطه با همجنس رو داشتن و معمولا هنجارشکنی های دیگه ای هم کردن اما حالا صاحب زن و بچه ان و همجنسگراهایی رو هم می شناسم که خیلی آدم های مثبتی و سر به زیری هستن با کسی هم رابطه نداشتن ولی هنوز هم که هنوزه قادر به برقراری رابطه با جنس مخالف نیستن و یا مجرد موندن یا ازدواج کردن و طلاق گرفتن.

  به نظر بنده اون کسایی رو که شما درمان کردید همجنسباز بودن نه همجنسگرا و یا درصد همجنسگرایی اونها کمتر بوده. همجنسگراهای تقریبا خالص قابل تغییر نیستن. دامن زدن به این افسانه که همجنسگرایی قابل درمانه فقط همجنسگراهای داخل کشور رو تحت فشار می ذاره.

  • دکتر نجفی توانا Reply

   برداشت شما متفاوت است اما تا قسمتی صحیح است قطعا میزان میل به همجنس در افراد مختلف متفاوت است و فرد همجنسگرایی که به دنبال درمان است از شرایط فعلی راضی نیست و در زندگی دچار مشکل شده است . قبلاً هم گفتیم این سایت صرفاَ برای افرادی است که نیاز به درمان همجنسگرایی خود دارند و شامل باقی افراد نمی شود که ممکن است این افراد حداقل میل به همجنس را هم داشته باشند. از نظر ما هم منع ندارد. همانطور که کسی که برای ترک سیگار مراجعه می کند با اختیار خود اینکار را کرده است و افراد هم هستند که سیگار می کشند و خودشان مشکل و ناراحتی احساس نمی کنند.

 60. mohsen Reply

  سلام من پسری ۱۷ ساله هستم من از ۱۰ سالگی علاقه به همجنسباز پیدا کردم .تمایل جنسی من ب جنس مخالف بسیار کم است.
  این موضوع خیلی مرا نگران و ناراحت میکند
  زیرا فردی مذهبی هستم
  لطفا
  کمکم کنید

  • دکتر نجفی توانا Reply

   می توانید از متخصص روانشناس کمک بگیرید تا مشکل همجنسگرایی شما برطرف شود.

 61. ادریس Reply

  هرکس گفت میتونه همجنسگراییت رو درمان کنه اول بگو خودش رو همجنسگرا کنه بعد هردو با هم درمان بشین خخخخ

  • دکتر نجفی توانا Reply

   ؟!

 62. Amin tanha Reply

  من در دوران کودک همجنس بازی کردم و در هم جنس بازی.نقش مونث را داشتم.الان که ۱۸ساله شدم.همه جای بدنم شروع به چاق شدن کرده (باسن،دماغ،صورت،شکم،ران،کمر و……) خیلی از خودم بدم اومده.بخدا به فکر خودکشی افتادم اگه درمان نشم.میشه کمکم کنید

  • دکتر نجفی توانا Reply

   شاید بخشی از این افکار شما وسواس فکری باشد . توصیه می کنیم به متخصص روانشناس مراجعه کنید تا مشکل شما برطرف شود. اگر خودتان بخواهید قطعا درمان می شوید . افراد بسیاری قبل از شما این مشکل را داشته اند و درمان شده اند نگران نباشید .

 63. ..... Reply

  سلام جناب دکتر من یه فردی بام کرد آیا اگه برای ازدواج آزمایش میرم مشخص میشه ولی من الحمدالله مریض نیستم میشه راهنماییم کنین آقای دکتر

  • دکتر نجفی توانا Reply

   متوجه سوال شما نشدم .

 64. ناشناس Reply

  سلام آقای دکتر
  من پسری ۲۳ساله هستم به همجنس های خود علاقه زیادی دارم و ه رابطه جنسی با آنها زیاد فکر میکنم و به دخترها هیچ حسی ندارمو تاکنون هیچ رابطه جنسی انجام ندادم و فقط خود ارضایی کردم و به پسرها هم در زمان خود ارضایی فکر میکنم میخواستم ببینم اگر یک بار با همجنس رابطه جنسی برقرار کنم امکان دارد از همجنس متنفر شوم و به دخترها علاقه مند شوم لطفا ککمکم کنید

  • دکتر نجفی توانا Reply

   همانطور که گفتیم همجنس خواهی ، همجنس گرایی و یا همجنس بازی تشابه بسیار زیادی با اعتیاد دارد. اعتیاد وابستگی روانی و جسمانی به مواد مخدر اوجود می آورد. شخص پس از اولین تجربه لذت بخش مصرف مواد مخدر ، وابستگی روانی و جسمانی به مواد پیدا می کند.در همجنس گرایی نیز پس از تجربه هم جنس بازی تغییر و تحولات جسمانی (عادت جسمانی) و روانی در فرد بوجود می آید و به تدریج شخص را وابسه به این عمل می کند. درمان و رهایی از آن هم معمولا خود به خود و یا با ارتباط با جنس مخالف اتفاق نمی افتد و نیاز به کمک روانشناس دارد .

 65. ......... Reply

  سلام

  همینجور که دوست مطلع گفت شما نباید هیچ وقت یک همجنسباز رو با همجنسگرا مقایسه کنید
  من ۱۸ سالمه و از ۱۵ سالگی به دوستم علاقه دو طرفه پیدا کردم
  ولی خدارو شکر هیچ وقت ذهنمون منحرف نشده به جایه دیگه
  خیلی هم به ایمانمون پایداریم
  و تونستیم همدیگرو از خیلی راه های بد بیرون بکشیم

 66. ......... Reply

  لطفا مضوعات رو بر ندارید بگذارید همه بخونن

 67. یک روانشناس Reply

  دکتر جان، خیلی خوب و بلکه لازم است که اگر تجربه عملی یا تجربیاتی در درمان دارید، به صورت مقاله منتشر کنید، چون واقعا مباحث درمانی این قضیه در بایکوت رسانه ای هستند…
  اگر هم این کار رو کردید در سایت خودتون اعلام کنید و آدرس بدید.
  متشکر

  • دکتر نجفی توانا Reply

   ممنون از شما بخشی به صورت خلاصه به عنوان گزارشات درمان منتشر شده و بخش دیگری بصورت مفصل تر با شرح حال قبل و بعد مراجعه کننده در دست تهیه است .

 68. ایلیا Reply

  سلام من از لحاظ مالی خیلی ضعیفم میخواستم میانگین هزینه درمان همجنس گرایی چقدر میشه ممنون میشم پاسخ بدید.

 69. یاشار Reply

  سلام آقای دکتر خسته نباشید:من از لحاظ مالی خیلی ضعیفم به خاطر همین میخواستم بدونم میانگین هزینه درمان همجنسگرایی چقدر میشه . ممنون میشک جواب بدید

  • دکتر نجفی توانا Reply

   تعداد جلسات و هزینه درمان برای هر فرد متفاوت است . مراجعه کنید سعی می کنیم تا کمکتان کنیم .

 70. سعید Reply

  سلام اقای دکتر، پسری ۲۴ ساله هستم، چند سالی هست که متمایل شدم به همجنس، البته اینو بگم که به جنس مخالف هم علاقه دارم، تمایلم به مرد ها بیشتر جنبه ی جنسی داره و نه عاطفی، و نسبت به جنس مخالف هم عاطفی هست و هم جنسی، رفته رفته زمان که میگذره میلم نسبت به همجنس بیشتر میشه، بیشتر دوست دارم با مردهای مسن رابطه داشته باشم و تو رابطه جنسی مفعول باشم،البته گفتم این میل میل جنسی هست و نه عاطفی، من خودمو همجنس گرا نمیدونم و باور دارم که مشکل من روانی هست ، اینو بگم من خودمو تماما ی مرد میدونم و ظاهر و چهرم کاملا مردانه هست. معمولا با فکر به ارتباط جنسی در نقش مفعول با ی مرد خود ارضایی میکنم و بعدش یکم ناراحت میشم و بعد از مدتی دوباره متمایل میشم. حس پیشمونیم تو چند ساله گذشته رفته رفته داره کمتر میشه و کمتر به سکس با جنس مخالف فکر میکنم، هرچند هنوز تمایل دارم. اقای دکتر لطفا راهنماییم کنید لطفا

  • دکتر نجفی توانا Reply

   پاسخ شما در کامنت دیگری که گذاشته اید داده شده است .

 71. ناشناس Reply

  سلام
  پسری ۲۴ ساله هستم، چند سالی هست که تمایل به برقراری رابطه جنسی با همجنس دارم، و رفته رفته تمایلم بیشتر می شود، البته به جنس مخالف هم تمایل دارم ولی تمایلم به همجنس جنسی هست و نه عاطفی و دوست دارم با مردهای سن بالا رابطه برقرار کنم و تو رابطه مفعول باشم. لطفا اگر میشه راهنمایی و کمکم کنید ، خود بر این باورم این این ی مشکل مقطعی و شاید روانی باشد

  • دکتر نجفی توانا Reply

   همجنس خواهی ، همجنس گرایی و یا همجنس بازی تشابه بسیار زیادی با اعتیاد دارد. اعتیاد وابستگی روانی و جسمانی به مواد مخدر اوجود می آورد. شخص پس از اولین تجربه لذت بخش مصرف مواد مخدر ، وابستگی روانی و جسمانی به مواد پیدا می کند. تماس بگیرید تا برای شما وقت مراجعه تعیین کنند

 72. mohsen Reply

  باسلام بنده ۳۰سال دارم مدتی برام پیش امد که به درطول یک سال میل جنسی به طورکلی درخوداحساس نکردم یعنی به هیچ وجه تحریک وشهوتی نمی شم چه درجنس مخالف چه موافق،ترسیدم بااین وضع نتونم ازدواج کنم لذا سعی کردم با ایجادرابطه باجنس موافق مشکل بی میلی خودم را حل کنم ولی جالب اینجاست درحین رابطه به هیچ وجه تحریکوشهوتی نشدم ولذت هم نبردم آیامنی که خواستم بی میلی به ازدواجم روازاین طریق درمان کنم می شه گفت همجنسگرام باتوجه به اینکه من درحین رابطه باهم جنس تحریک هم نشدم

  • دکتر نجفی توانا Reply

   شما برای حل یک مشکل مشکل دیگری ایجاد کردید که به زودی شما را آزار خواهد داد. همجنس خواهی ، همجنس گرایی و یا همجنس بازی تشابه بسیار زیادی با اعتیاد دارد. اعتیاد وابستگی روانی و جسمانی به مواد مخدر اوجود می آورد. شخص پس از اولین تجربه لذت بخش مصرف مواد مخدر ، وابستگی روانی و جسمانی به مواد پیدا می کند.در همجنس گرایی نیز پس از تجربه هم جنس بازی تغییر و تحولات جسمانی (عادت جسمانی) و روانی در فرد بوجود می آید و به تدریج شخص را وابسه به این عمل می کند

 73. ناشناس Reply

  سلام من احمد هستم دکتر من به مرد مسن فکر میکنم نمیتونم فکرشو نکنم

  • دکتر نجفی توانا Reply

   مراجعه کنید تا شما هم مانند افراد دیگر که قبل از شما مراجعه کرده اند درمان شوید.

 74. علی Reply

  سلام اقای دکتر من علی ام ۱۹ ساله امسال کنکور دارم ولی این حس همجنس خواهی بهمم ریخته راستشو بخوای من به مرد های سن بالا پرمو خوشم میاد و مورد دیگه اینکه دوست دارم مساژشون بدم بدون هیچ سکسی . خواهشا لطفا جواب بدید مشکل من

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   سعی کن افکارت را منحرف کنی و به همجنس فکر نکنی. البته نیازمند کمک هستید.روش درمان مفصل در سایت گفته شده .می توانید جهت درمان تماس گرفته و با وقت قبلی مراجعه کنید.
   موفق باشید.

 75. دریا Reply

  من احساس بدی دارم اقای دکتر همش استرس ار خانواده همسرم ایراد ازم میگرن هنوز عقدم دارم داغون میشم شوهرم خیای هوامو داره اماباز استرس دارم تو رو خدا کمکم کنید

  • دکتر نجفی توانا Reply

   پاسخ شما در همان مطلب استرس و اضطراب داده شده است.

 76. mohsen Reply

  آیا کسی که ازسرنادانی ودرحالتی ازافسردگی رابطه همجنس کوتاه بدون دخول انجام دهد طوری که دررابطه حس هم نداشته باشد بعدپشیمان شود همیشه عوارض گناهانی مانند خودارضایی وهمجنس بازی راپیگیری می کند باتوجه به اشتباه خودش که دراولین بارآن هم بدون اینکه براش لذت بخش شودباتوجه به اینکه این فردتجارب بدی درزندگیش نداشته وبامسایل مذهبی بزرگ شده ومورداحترام باتوجه به مطلب فوق خطری درآینده اوراتهدیدمی کند؟ضمنا شخصی بااستعدادهای متنوع است

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   لطفا نظر دهید.

 77. saeed Reply

  سلام و عرض ادب….
  آقای دکتر بنده سی سالمه و هنوز ازدواج نکردم…علاقه شدیدی به جنس موافق با خصوصیات ظاهری و باطنی پسرانه دارم و علاقه زیادی به جنس موافق ندارم مگر اینکه خصوصیات ظاهری پسرانه داشته باشه البته به ویژگیهای ظاهری خیلی حساس هستم و اگر نپسندم چه مرد باشه و چه زن نمی تونم درکش کنم…لطفا راهنمایی بفرمایید که اگر بنده دچار همجنس گرایی هستم چطور می توانم از آن رهایی پیدا کنم چون مانع بزرگی در مقابل ازدواج بنده است و با خصوصیات ذهنی من خانمی که ظاهر پسرونه داشته باشه کمتر وجود داره…ممنون از راهنماییتون

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   واضح است که تمایلات شما طبیعی نیست .حال اگر مایلید درمان شود باید جستجو کنید برای درمان. برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.
   موفق باشید.

 78. تيام Reply

  حالم داره بهم ميخوره از خودم .هزارتا دكتر روانبزشك سكسولوزيست و ارولوزيست رفتم و از هيج كدومشون جواب نكرفتم .ميخوام شانس اخرمو امتحان كنم بيام بيش شما.

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام..
   انشااله که همانند دیگران تمایلات طبیعی پیدا کنید.تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.
   موفق باشید.

 79. جوکر Reply

  آقای دکتر خواهش میکنم کامنت من رو ثبت کنید
  من شوخی نمیکنم
  من یه پسر ۲۵ ساله هستم . به شدت همجنسگرا بودم و شدیدا به پسر های کوچک تر از خودم علاقه داشتم . منظورم از کوچکتر ۱۸ به بالاست
  به شدت درگیر بودم
  با ۲ نفر رابطه برقرار کرده بودم و لذت میبردم . همین که کارم تموم میشد آنچنان پشیمون میشدم که میخواستم دست به خودکشی بزنم . هزار بار قسم خوردم و قسمم رو شکستم . همین که به پسر فکر میکردم خودم رو از دست میدادم و تسلیم میشدم .
  به هیچ دختری حتی نگاه هم نمیکردم . زندگیم در هم ریخته بود
  تمامیه فیلم ها و عکس های داخل گوشی و کامپیوترم از این مسائل بود
  تا اینکه ایده ای به ذهنم زد .
  ۱ سال پیش فیلمی دیدم _ روی حیوانات ازمایشاتی انجام میدادن که سطح هوش اون هارو بسنجن
  من از اون آزمایشات روی خودم استفاده کردم
  و حتی تغییرشون دادم
  به عنوان مثال
  تمامیه عکس هایی که من رو نحریک میکرد جمع کردم
  حدود ۲۰۰ تا
  به اضافه ی ۱۰ ها عکس از اون پسر هایی که باهاشون رابطه داشتم
  و فیلم هایی که راجع به همجنس گرایی نوجوانان بود
  به این فیلم و عکس ها نگاه میکردم
  هر گاه احساس میکردم که دارم تحریک جنسی میشم با شوکر به بدنم شوک وارد میکردم
  باز به این عکس ها نگاه میکردم و این بار به ران هایم یا دست و شکمم سوزن وارد میکردم
  همین کار ها رو روزی حدود ۳۰ دقیقه انجام میدادم
  و باز هم روز بعد به عکس های اون دو تا پسر و اون فیلم ها نگاه میکردم و باز با شوکر به ران هام یا شکمم شوک وارد میکردم
  شدیدا درد میکشیدم
  باز هم عکس و فیلم همجنسگرایی و اون دوتا شریک جنسیم
  و باز هم شوکر و سوزن
  هر روز که میگذشت احساس میکردم که این تصاویر داره برام بی معنا تر میشه
  بعد از گذشت ۱۸ روز (همونطوری که در دفترچه خاطراتم نوشتم) شروع کردم به دانلود فیلم های پورن معمولی که رابطه ی مرد با زن رو نشون میداد . کم کم احساس میکردم داره از زن ها و اندام هاشون خوشم میاد
  و اینطوری بود که کم کم شروع کردم به پاک کردن فیلم ها و عکس های همجنگرایانه ام . هر روز تعدادی رو حذف میکردم و اونایی رو که مونده بود رو میدیدم باز به بدنم آسیب میزدم
  کم کم متوجه شدم که دیگه حس چندانی ندارم به جنس موافق
  هر وقت یه فیلم یا یه عکس همجنسگرایانه میدیدم نا خودآگاه منتظر یه احساس بد میبودم ، منتظر بودم دردی به بدنم وارد بشه و اصلا تحریک نمیشدم
  با دیدن فیلم های پورن حسم به زن ها روز به روز زیاد و زیادتر میشد
  بعد از گذشت ۴۵ روز کاملا به حد نورمال (از دید خودم) رسیدم . کلا تعامل اجتماعیم رو با دو تا شریک جنسیم قطع کردم . و الان کاملا سالم هستم
  دوستان همجنگرایی بیماری نیست
  من ازش نارحت بودم . به همین علت تصمیم به درمان خودم گرفتم .
  اصلا نمیدونستم که میشه همچین مشکلاتی رو به روانپزشک گفت .
  شما اول به روانپزشک مراجعه کنید . اگر جوابی نگرفتید از روش من استفاده کنید . من حتی نمیدونم این کاری که من میکردم اصلا روش علمی ای بود یا نه . ولی من الان ۱ ساله که کاملا میلم به همجنس خودم از بین رفته و دارم ازدواج میکنم .
  امیدوارم تونسته باشم کسایی رو که هیچ امیدی براشون نمونده امیدوار کنم .
  موفق باشید
  با تشکر از دکتر نجفی توانا

 80. Armin Reply

  سلام دکتر. خسته نباشید من ۲۲ سالمه و دچار این مشکل هستم. تک پسرم و از بچگی روابط عاطفی خوبی با پدرم نداشتم همیشه خلا محبت پدرانه رو احساس کردم و دلم میخواست برادر داشته باشم. خیلی کنترل شدم همیشه و کمتر با هم سن و سالام بودم.من مطمئنم اینا زمینه ای شدن برای به وجود اومدن حس همجنسگرایی در من.چون من دوست دختر داشتم ولی فقط عاشقش بودم و محدود به حس عاطفی بود. دکتر من نمیتونم از خانواده کمک بگیرم چون هم از نظر مالی و هم از نظر سطح سواد نمیتونن کمکم کنن اصلا نمیتونن درک کنن که من دارم آسیب میبینم چون در روستا زندگی میکنیم و درک این چیزا سخته. من آرزومه پدر بشم همسر باشم درکنار جنس مخالف تشکیل زندگی بدم ولی نمیتونم چون گرایش جنسیم به سمت جنس موافق هست.انقدر اذیت شدم که دچار استرس و افسردگی و اضطراب شدم و نمیتونم عادی زندگی کنم. کمکم کنید.من باهاتون تلفنی هم حرف زدم ولی نتونستم منظورمو برسونم. شرایط محیا باشه برای معارفه میام ولی نمیتونم این قضیه رو به کسی بگم و ازش کمک مالی بخوام مخصوصا خانوادم…

  • دکتر نجفی توانا Reply

   هر موقع شرایط محیا شد تشریف بیارید خوشحال می شیم به شما هم کمک کنیم .
   موفق باشید

 81. مرصاد Reply

  سلام
  آقای دکتر این طوری که من متوجه شدم کلا ترانسکشوال بودن رو رد می کنید، درسته؟

  • دکتر نجفی توانا Reply

   خیر . ترانسکشوال ها اختلال در اندام دارند و نه در رفتار.

   • مرصاد Reply

    اااا آقای دکتر ترانسکشوال ها اختلال هویتی دارن نه در اندام اونا هرموفرودیت هستن که اختلال اندام دارن

 82. mahsa Reply

  سلام من دختری ۱۷ ساله هستم که با پسری با هدف ازدواج در ارتباط بودم و الان که چیزی تا ازدواج نمونده پیش من اعتراف کرده که همجنس باز بود و پیج های اینستاگرامش هم راجب این موضوع هست من ایشون روواقعا دوست دارم و جدایی اازش دیونه کنندس من تو مدت ارتباط باهش از رفتارش هیچی راجب این موضوع نفهمیدم تا خودش گفت میخواستم بپرسم راهیی جز جدایی برای ما هست من میتونم با این شخص ازدواج کنمچون واقعا دوسش دارم و میخوام بدونم راه درمان هست و میش با این شخص ازدواج کرد یا نه ؟؟؟؟؟

  • دکتر نجفی توانا Reply

   همانطور که گفتیم راه درمان هست و هیچ دردی بی درمان نیست . به متخصص روانشانس مراجعه کنید.

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   بله . قابل درمان است . تماس بگیرید تا راهنمایی شوید. البته اگر آقا مایل به درمان باشد.
   موفق باشید.

 83. سامان Reply

  سلام. لطفا جوابش را به ایمیلم بفرستیش.من ۲۷ سالمه و به شدت به همجنس خود علاقه دارم. از بچگی تا الان به هم جنس خود علاقه داشتم و علاقه ام به زیباترین دخترهای جهان هم صفر هستش ایا واقعاراه درمانی وجود داره؟

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام .
   نظریات متفاوتی در مورد درمان همجنس گرایی وجود دارد .بعضی ها معتقدن که همجنس گرایی درمان ندارد و عده ایی هم از روش های ناکارآمد برای درمان همجنس خواهی استفاده می کنند که در نهایت باعث پیچیده شدن درمان این نوع از انحراف و دیگر انحرافات جنسی همچون فوت فتیش و یا سادیسم و یا مازوخیسم جنسی می شود. به هر حال تا کنون افراد زیادی برای درمان و یا تغییر گرایش همجنس خواهی خود مراجعه نموده اند و به لطف خدا درمان شده اند.برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.
   موفق باشید.

 84. رز Reply

  سلام آقای دکتر
  متاسفانه چند وقتی هست که متوجه شدم پدرم در یکی از گروه های همجنسگرایی در تلگرام عضو شده. رفتار غیر عادی ازش ندیدم اما بعد از این که موضوع رو متوجه شدم اتفاقات قبل رو بسط دادم به این موضوع مثلا اهمیت زیاد پدرم به ظاهرش و یا علاقه مندی به موضوعات زنانه ویا استفاده از وسایل بهداشتی مثل کرم های زد چروک گاها یکم رژ نه به اون صورت که معلوم باشه در حدی که لبش چرب بشه و از خشکی خارج بشه. یا پنهان کردن گوشی و رمز گذاشتن.در مجموع این موضوع مدتی هست که فکرمو درگیر کرده و نمیدونم چیکار کنم پدرم حدودا ۵۵ سالش هست . به نظر شما چکار میشه کرد؟ با خودش هم که نمیتونم حرف بزنم

 85. علی Reply

  سلام آقای دکتر نجفی من شماره تماستونو میخوام برای مشاوره

  • دکتر نجفی توانا Reply

   ۲۲۸۹۹۱۴۵
   ۶
   ۷
   ۸

 86. یک اشتباه Reply

  اقای دکتر شما یک اشتباه بزرگ دارید همجنسگرایی ساخته امریکا نیست اگر به خود تورات وقران نگاه کنید در قدیم هم همجنس بازی وجود داشته
  نمیدانم شما درباره امرداد خانه ها در ایران قدیم چیزی شنیده اید یا خیر ؟
  بعد در امریکا حزب جمهوریخواه از مخالفان به رسمیت شناسی همجنسگرایی است
  من طرفدار امریکا نیستم
  اما انتساب همجنس بازی به امریکا واقعا عجیب است

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   ما همجنسگرایی را به جایی نسبت نداده ایم . حتما اشتباه شده است.

 87. کمال Reply

  سلام من پسرم ۲۸ سال سن دارم و فقط با همجنس خودم میتونم سکس کنم و هیچ حس سکس با دختر یا زن را ندارم از بچگی اینطوری بودم.حالا هم خانواده میگن بیا ازدواج کن.راه حلی واسه درمان من وجود داره.۲_باید به چه دکتری مراجعه کرد.اهواز اگه میتونید معرفی کنید ممنون میشم.خیلی در عذابم میخوام این مشکلم حل بشه و تشکیل خانواده بدم

 88. جعفر Reply

  دکترجان
  من خیلی علاقه به هم جنس دارم
  در ۱۰ تا ۱۵سالگی رابطه داشتم
  ولی الان که ۳۰سالمه هیچ رابطه ی نداشتم
  علاقه زیادی به هم جنس خودم دارم
  خیلی فکرش ازیتم میکنه
  خسته ام چند بار خواستم خودکشی کنم موفق نشدم
  با بسیاری از روشها که دکترا پیشنهاد کردن
  مثل تماشای فیلم پورن
  کنارگیری تا حدودی از افرادی که بهشان تمایل دارم
  همیشه به خودم تذکر دادن که این کار …
  موفق نشدم
  و هنوزم دارم روشهای متفاوتی را در نت می گردم
  ولی بازم موفق نمیشم
  امشب به سایت شما برخوردم
  خسته ام
  خیلی .. بعد خسته تر اینکه الان نامزد کردم
  شاید فردا پس فردا ازدواج کنم
  با وجود اینکه حتی به سکسی ترین حالت به یه خانوم فک کنم اصلا هیچ حسی ندارم
  یه بار پیش اخوند اینا رو گفتم
  برگشت بهم گفت واس اینکه برای لواط کارا
  جز کشتن چیز دیگه ای مقرر نشده در اسلام
  نمیدونم حس میکنم واقعا
  جز مرگ هیچ چیزی نمیتونه عوضم کنه
  خیلی خسته ام

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   می توانید برای درمان مراجعه کنید.خیلی از کسانی که به دنبال درمان و یا تغیر گرایش جنسی خود به سمت جنس مخالف بودند در اینجا انجام شده .نگران نباشید برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.
   ۲۲۸۹۹۱۴۵
   ۶
   ۷
   ۸

 89. amin Reply

  باسلام فرزنده من زیر فشار وترس دوستش بوده ویکبار ازاوخواسته همجنس بازی کنند بسرم این موضوع را برایم تعریف کرد من باید بااین بسر که همیشه سره راه بسرم است چگونه برخورد کنم

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   از قدیم و ندیم کفته اند که مالت را سفت نگه دار همسایه را دزد نگیر. دوست عزیز شما نمی توانی دیگران را محکوم به یک رفتار خاصی کنید ، پس بهتر است بچه خودتان را طوری تربیت کنید که پاسخ مثبت ندهد .در غیر این صورت آن پسر نباشد کس دیگری جایش را می گیرد.

 90. ف ن Reply

  سلام .
  لطفا اینو هم ثبت کنید .
  دکی جون نمیترسی این همه همجنس خواه رو تند تند به مطبت دعوت میکنی . این همه جلسه و مشاوره و فیس تو فیس و…
  آخه احتیاط شرط عقله ، یه وقت کار به جاهای باریک نکشه . یهو به ذهنم اومد . انشا.. منتشر کنید .

 91. مهرداد Reply

  من از نو جوانی کنجکاو اندام جنسی حیوانات نر مثل اسب و الاغ و گوسفند و غیره بودم به طوری که وقتی گوسفندی رو پس از ذبح پوست می کندند دیدن اندام جنسیش منو بسیار تحریک می کرد تا جایی که چندین بار پس از اینکه قصاب اونا رو جدا می کرد برمی داشتم و لمس مکردم وبا اندام خودم مقایسه میکردم کم کم نسبت به مردان نیز کنجکاو شده ودوست داشتم بدونم اندام اونا چغدره و همین کنجکاویها باعث شد از همجنس های بزرگتر از خودم خوشم بیاد و الان که حدود ۲۹ سالمه از دیدن مردها چه بزرگتر و چه کوچکتر که به نظر خودم خوشگل و خوش اندام می باشند بی اختیار دچار تحریک جنسی و افکار مزاحم می شوم و همیشه برای غلبه با این وضع با خودم در گیرم وحتی دچار خود کم بینی شدید شده ام ودیگران را در همه زمینه ها بهتر از خود می دانم و همش دچار مقایسه جنسی می باشم و چند سال پیش با کمال تعجب جایی خانمی رو دیدم که گوسفندی رو ذبح کرد موقع پوست کندن چون اون گوسفند همجنس من بود یه احساس خاصی بهم دست داد که هنوز هم نمی تونم اونو فراموش کنم و افکار مزاحمی در این ضمینه منو اذیت می کنه . برای غلبه بر این وضع عکسهایی از مردان برهنه رو دیدم ومتوجه شدم اندام جنسی همه اکثرا یه جوره من اشتباه می کردم و حیوانات م نباید با انسان ها مقایسه کرد ولی اثرش زود گذره با دیدن دوباره …همون حالت بی اختیار برام تکرار میشد من از جنسیت خودم خوشم می اید و دوست دارم ازدواج کنم ویک خانواده داشته باشم ولی نمی دونم با این افکار و احساسات مزاحم چه کار کنم تا مثل دیگران عادی عادی باشم لطفا کمکم کنید.

 92. مهرداد Reply

  مهرداد هستم اقای دکتر لطفا جوابمو بدید چون بعضی از اوقات در مواجه شدن با مردی یا پسری که از نظر خودم خوشکل میاد کاملا کنترلم رو از دست میدم و دوست دارم از اون بخام که اندامشو به من نشون بده تا من اونا رو لمس کنم وبا خودم مقایسه اما بسختی خودمو با یاد خدا واینکه این کار زشت و بر خلاف اصول شرع است و باعث ابرو ریزی نگه میدارم ولی از لحاظ جسمی وروحی خیلی اذیت میشم و از اینکه نکنه نعوظ التم در این حالت باعث رسواییم بشه من از جنسیت خودم واندام جنسیم خوشم میاید اونا رو لمس میکنم و حتی دوست دارم با جنس مخالفم البته از طریق ازدواج رابطه ی جنسی داشته باشم در این باره تصور ذهنی دارم ولی نمی دونم چرا تو ذهنم همیشه به طور نا خود اگاه تصوری از همجنس خودم بیشتر به صورت مرد های سفید پوست بخصوص اروپایی وجود دارد در جامعه و حتی دیدن فیلم وعکس همین مردها باعث تحریک جنسیم میشه خودمم شکل ظاهریم بد نیست ولی نمی دونم چرا در مواجه شدن با اونا خودمو میبازم و افکار بد به سراغم مییاد خیلی خسته شدم چون این حالت باعث اختلال در ارتباط من با دیگران شده و از عواقب پس از ان می ترسم نمی دونم ایا من همجنس باز یا همجنس گرا هستم یا دچار یک نوع بیماری ای راه درمانی دارد لطفا کمکم کنید و پیام مرا بخوانید ودر همین سایت جوابمو بدید خواهش میکنم .

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام همجنس خواهی قابل درمان است حد اقل موارد زیادی در اینجا درمان شده اند . اما حضوری.

 93. نا شناس Reply

  سلام اقای دکتر من مردی ۳۴ ساله هستم پسری دارم ۱۱ ساله وقتی که خردسال بود موقع نظافت در حمام خودمو ازش نمی پوشاندم به این دلیل که اون هنوز بچس وچیزی نمیفهمه تا اینکه چند ماه پیش که در خانه با او تنها خوابیده بودم حس کردم کسی اندام جنسی منو لمس میکنه متوجه شدم پسرمه ولی نمی دونستم در اون حالت چه کار کنم باز خودمو به خواب زدم و حتی کمی غلطیدم تا منصرف بشه ولی اون با احتیاط همچنان اندام منو لمس می کرد وا ین در حالی بود که اندام خودشم نمایان کرده بود همین لمس کردناشم باعث شد در من حالت نعوظ ایجاد بشه و بعدشم خروج م…. وتا حالا اصلا به روش نیاوردم وحتی به خانمم هم چیزی نگفتم نمی دونستم چه کار کنم تا اینکه یه روز از روی کنجکاوی ازم پرسید ایامردام شیر دارند مثل زنها با یه کلمه نه چه طور جوابشو دادم واونم چیزی نپرسید بعد متوجه شدم هنوز به بلوغ جنسی نرسیده وگرنه م… با شیر اشتباه نمیگرفت الان هم نگرانم نکنه کنجکاوتر بشه وبه فساد اخلاقی کشیده بشه باهاش چه طور برخورد کنم بهش بگم من فهمیدم و خودم اونو با مسایل جنسی اشنا کنم یا نه لطفا اقای دکتر منو در این زمینه راهنمایی کنید .

  • دکتر نجفی توانا Reply

   آقای ناشناس خیلی برای شما متاسفم .شما پدر آن بچه هستید باید خیلی سریع می گفتید که اینجا اندام خصوصی و….برای شما جواب روانشناسانه نیست.اگر کسی مایل است جواب این بشر را بدهد ممنون میشوم.

 94. مریم Reply

  سلام اقای دکتر
  من یه دختر ۱۷ ساله هستم.به همجنس خودم حس دارم اما هیچوقت رابطه جنسی نداشتم،خیلی دوس دارم مثه بقیه زندگی راحت و عادی داشته باشم منم مثه اونا گرایشم به جنس مخالف باشه نه همجنسم.مشکلم اینه نمیتونم مثه دخترا ارایش کنم،موهامو مدل بدم یا بریزم بیرون انگار تو خونم نیس،اصن بلد نیستم،به هیچعنوان دوست ندارم که مثه پسرا باشم خواهش میکنم کمک کنید،چرا جواب نمیدید اقایه دکتر

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   مریم خانم نگران نباش تا کنون تعداد زیادی از کسانی که میل به درمان داشته اند تمایلات همجنس خواهی شان درمان شده است.تما جهت تعین وقت.۲۲۸۹۹۱۴۵
   ۶
   ۷
   ۸

 95. احمد بطیار Reply

  با سلام جناب دکتر همسر برادرم همجنسگراست اول نمیدانست الان ۱۰ ساله با این موضوع کنار امده وچون میبینه زندگی جنسی خودشم خوبه حالا کمکش میکنه وبه کیس همسرش هم گرایش پیدا کرده میگه میخواد سه تایی باهم باشن و کار جنسی شونو باهم انجام بدن لطفا راهنمایی کنید متشکرم

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   انحراف جنسی ایشان قابلدرمان است.تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.

 96. ناشناس Reply

  سلام من پسر۱۶ ساله هستم وبه همجنسم علاقه دارم مردها رادوست دهرم انگار من زن هستم چکار بکنم

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   موارد زیادی چون شما تمایلاتشان طبیعی شده حتما مشکل شم هم بر طرف خواهد شد.

 97. ناشناس Reply

  سلام من یه پسر هفده سالمه از همجنس بازی رنج میبرم توروخدا کمکم کنید خانوادمون هم همه مزهبین.خودمم یکساله مداحی میخونم

  • دکتر نجفی توانا Reply

   تماس بگیرید تا راهنمایی شوید. قابل درمان است.

 98. ناشناس Reply

  سلام من دختری ۱۷ ساله هستم و از نگاه کردن به دختران بسیار لذت می‌برم. من هیچ حسی نسبت به پسرا ندارم . چند وقتیه که به یکی از دوستام یه حسی دارم دوست دارم فقط کنارم باشه اما از برقراری ارتباط جنسی خوشم نمیاد من باید چه کار کنم؟ الانم آخر سال تحصیلی و من به جای فکر کردن به امتحانات و درس خواندن همش به اون دختره فکر می‌کنم و گریه میکنم

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   این همان تمایلات همجنس خواهانه است. اگر بخواهید درمان پذیر است.

 99. ab Reply

  باسلام
  مردی هستم ۳۵ ساله ، مجرد با اندام کاملا مردانه و عادی و نعوظ ، میزان منی و سایر مشخصات بیولوژیکی جنسی منظم ، دارای گرایش به جنس موافق با سن حدود ۴۰ به بالا ، توپر و پر مو …حتی خواب هایی که در آن محتلم می شوم همجنس گرایانه است و با مردان به عنوان فاعل ارضا میشم ؛البته صحنه های از آمیزش با جنس مخالف هم هست اما کمتر … با توجه به کنترلی که داشتم تابحال هیچ گونه سابقه جنسی نداشتم. تمایلم به ازدواج کمه و این باعث ایجاد مشکل و تشویش فکرم شده .از شما درخواست راهنمایی دارم با توجه به اینکه در شهرستان زندگی می کنم و مشغله کاریم اجازه مراجعه حضوری در تهران به دفعات را نمیده ، ضمن راهنمایی ، درصورت امکان شماره مستقیمی از خودتون برای مشاوره در اختیارم بذارید …
  ممنون

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   قابل درمان است .تماس بگیرید تا راهنمایی شوید. آدرس و تلفن در بالای سایت هست.

 100. سینا Reply

  سلام اقای دکتر من پسری هستم ۲۳ ساله که خیلی آبرو و شخصیت براش مهمه .من دوران ۱۳ سالگی به پسرهای همسن خودم که واقعا از چشم خودم و دیگران زیبا بودن علاقه داشتم همیشه شب روزم به فکر رابطه با اونها بود تا این که به این سن رسیدم ولی الان دیگه فقط و فقط به پسرهای کم سن سال که زیبا هستند علاقه و یه طوریهست به افراد سن بالا و یا اشخاص عادی هیچ حسی ندارم و حتی چندشم هم میشه ولی متاسفانه اون اغلیت که من بهشون نظر دارم به شدت از لحاظ فکری منو وابسته خودشون کردن من میتونم به خانمها هم حسی داشته باشم ولی این حس آنی هست و خانواده من وقتی حرف از ازدواج میزنن من به شدت ناراحت و استرسی میشم که من قراره چه طور زندگی کنم و یا اگر هم ازدواج کردم به مشکل برمیخورم یا نه .با خودم میگم عاقبت من چی میشه از ترس اینکه به مشکل نخورم با خودم میگم من اصلا ازدواج نمیکنم ولی دوباره میگم تا کی اینجوری میشه جلو رفت .
  به خدا قسم به خاطر مادرم نبود خودمو میکشتم و تو فکر هستم بعد از مادم خودمو میکشم چون دیگه نمیتونم با این تضاد کنار بیام .تورو خدا قسمتون میدم یه راهی به من نشون بدین واقعا درمانی داره .من خیلی خجالتی هستم حاظرم بمیرم ولی پیش روانپزشک نرم

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   قابل درمان است .تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.

 101. ناشناس Reply

  سلام و خسته نباشید آقای دکتر
  نامزدم بیشتر اوقات علاقه دارد من نقش مرد داشته باشم و او زن و تمام حالتهای زنانه را بروز میدهد.در نقش مقابل هم بسیار گرم و پر حرارت است اما فکـر میکنم مشکل نوعی رنج روحی است چون میگوید وقتی در نقش یک زن میرود بیشتر نقشـیک زن هرزه را دارد و دارد از چشمم میافتد چون کم کم زنانگیم کم شده و حس خوبی ندارم. از لحاظـظاهری و برخورد هم هیچ مشکلی ندارد.

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   قابل درمان است .تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.

 102. شهلا Reply

  زن متاهلی هستم سی ساله
  همسرم میل جنسی ندارد البته قبلا رابطه های مختلف با زنها داشته امکانش هست که الانم تو رابطه با کس دیگه ای باشه
  به خاطر فرزندم مجبورم به ادامه زندگی
  ولی سرکوب کردن میل جنسیم برام سخته
  از طرفی چون در نزدیکی هر چند کم با همسرم هیچ وقت کامل ارضا نشدم میل به همجنسم پیدا کردم و یا خود ارضایی میکنم
  ولی دوست ندارم گناه کنم
  خیلی شرایط سختیه چیکار کنم که میل جنسیم کم بشه و از فکر همجنسم بیام بیرون

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   قابل درمان است .تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.

 103. ناشناس Reply

  سلام دکتر آقایی ۳۰ ساله ازدواج هم کرده ولی میل به مردان چاق در او هست یه جورایی میل به همجنس گرایی باید چه کار کند

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   قابل درمان است .تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.

 104. ناشناس Reply

  سلام دکتر یکی از دوستان ۳۰ سال داره و دچار همجنس گرایی هست ازدواج هم کرده و به مردان چاق خیلی علاقه داره چه کار کنه دوست داره درمان بشه

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   قابل درمان است .تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.

 105. صابر Reply

  سلام پسری۱۸ساله هستم از ۱۵ سالگی ارتباط با پسری را شروع کردم که بسیار زیبا بود حدود۶ بار رابطه جدی ولی با کاندوم داشتیم ۵۰-۵۰ جنسیت خودمو دوست دارم اما به همجنس های زیبا خیلی علاقه دارم الان سه ماهی هست که از هم جدا شده ایم ولی تمایلات جنسی به جنس موافق دارم چیکارکنم

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   قابل درمان است .تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.

 106. سارا Reply

  سلام آقای دکتر
  من ۱۵ سال دارم وحدود یک سال ونیمه دیگه اصلا به جنس مذکر جذب نمیشم و علاوه براون یه حس تنفر هم اضافه شده
  به دختری علاقه مندشدم و این منو نگران میکنه
  من نگران آینده ام هستم من واقعا اون دختررا برای زندگی میخواهم
  میخواهم همواره کنار من باشه
  خیییلی وابستش شدم و فکرش رهایم نمیکنه
  هرشب درخواب میبینمش واینکه پیشم نیست دیوونم میکه با تمام وجود دوستش دارم وحس میکنم به ارتباط جنسی بااون نیاز دارم…
  متاسفانه اصلا دست خودم نیست من فقط بودن اونو میخوام
  مشکل اصلی این جاست که حس مالکیت روش دارم و میخوام تاابد مال من باشه بدتراز اون غیرتی ام میشم
  واین خییییلی منو عصبانی و داغون میکنه

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   قابل درمان است .تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.

 107. زهرا Reply

  با سلام
  پسری دوسال و نیمه دارم که بیضه راستش پایین تر است .
  آیا این بر همجنسخواهی تاثیر دارد؟ضمن اینکه رابطه بهتری با مردها دارد و آغوش مردها را ترجیح می دهد نسبت به زنان و حتی من(مادرش)
  به صداها حساس است و علاقه شدیدی به شوینده ها و تبلیغات دارد
  اولین فرزندم است. راست دست می باشد وسابقه فامیلی همجنسگرایی و نازایی نداریم.

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   خانم زهرا من پزشک نیستم.ولی نه آنچه گفتید مشکل است و نه ارتباطی هم به همجنس گرا شدن دارد.

 108. ملک شاه Reply

  سلام ، جناب آقای دکتر

  امیدوارم حالتان خوب باشد . من پسری شانزده ساله هستم که از وقتی که یاد می آورم عاشق پسرهایی که مو های طلایی داشتند بودم و در مقابل آن ها احساس ناتوانی می کنم و همیشه به فکر رابطه با آن ها می افتم ولی خودم را کنترل می کنم .
  در حال حاضر دوستی دارم که با همان ویژگی که شدیدا به او دلبسته شدم و حال که پایان سال است و من مدرسه ام را تغییر داده ام از فکر جدایی از او افسرده شده و اشک می ریزم .
  در ضمن پنج سال است که می دانم مشکلم چیست ولیکن تا به امروز پنهان کردم زیرا اگر خانواده ام بفهمند آبرویم خواهد رفت .
  هر شب با فکر رابطه با دوستم به خواب می روم و از خواب برمی خیزم . از خودم خیلی خجالت می کشم . لطفا به من کمک کنید .
  با تشکر از شما

  • دکتر نجفی توانا Reply

   جواب داده شد.

 109. ملک شاه Reply

  سلام جناب آقای دکتر
  پسری شانزده ساله هستم که از زمانی که به یاد دارم تمایل به همجنس داشتم و عاشق همکلاسی هایی که از نظر ظاهری به نژاداروپایی ( مو های طلایی و چشمانی غیر قهوه ای ) شبیه باشند بودم .
  هم اکنون هم دوستی دارم که به شدت به او علاقه دارم ولیکن هر گاه به فکر رابطه با او می شدم خودم را کنترل می کردم .
  به علت تغییر مدرسه می دانم که با شروع سال تحصیلی جدید دیگر اورا نخواهم دید . لطفا به من کمک کنید بسیار افسرده و غمگین شدم و از طرفی این موضوع را تا به حال مخفی کردم ، اگر کسی بفهمد مشکل من را قطعا آبرویم در به خطر می افتد بنابراین نمی توانم به روانپزشک مراجعه کنم . پیشنهاد شما در این رابطه چیست ؟

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   تابو و حرام بودن باعث می شود تا آدمها مشکل شان بیشتر شود. عزیزم سعی کن از والدین خود کمک بگیرید.مثلا بگویید من احساس می کنم طبیعی نیستم و نیاز به دکتر دارم.

 110. ناشناس Reply

  سلام من پسری ۱۶ ساله هستم که از موقع بلوغ گرایش به همجنسگرا داشتم یعنی به وجود نیومد از اول بود می خواستم بدونم آیا همه ی کسانی که همجنسگرا هستن وآناتومی سالم دارن و می خوان که از این راه گرایششون رو درست کنن درست می شن یا استسناء هم داریم که نشه

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام عزیزم.
   اگر مایل به درمان باشید درمان پذیر است. تماس ۲۲۸۹۹۱۴۵
   ۶
   ۷
   ۸

 111. پرستو Reply

  سلام دکتر جان
  پسر ۱۷ ساله ام دارای تمایلات همجنسگرایانست. خارج از ایران زندگی میکنم. آیا امکانش هست که به ما کمک کنید؟

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   اگر تمایل به درمان دارد به درمانگری مراجعه کنید که قادر به درمان باشد.

 112. ماهان Reply

  درود. شما اولا هیچ تفاوتی بین واژه ی همجنسگرا و همجنسباز نگذاشتین. و دوم از اون سلیقه ی شخسی شما که نمیتونین مسله ای رو درک و قبول کنین قائده ی کلی رو تغییر نمیده. قطعاشما از پزشکان امریکایی پیشرفته تر و از لحاظ علمی پربار تر نیستین. تنها ی همجنسگرا میتونه ی همجنسگرا رو درک کنه. چیزی که انحراف جنسیه و نیاز به درمان داره همجنسبازیه نه همجنسگرایی

  • ... Reply

   من حرف شمارو کاملا قبول دارم

 113. ناشناس Reply

  ببخشید هیپنوتیزم چه درمانیه؟؟

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   هیپنوتیزم صحبت با ضمیر ناهشیار است.

 114. الهام Reply

  سلام اقای دکتر من حدود۵ساله با پسر۲۵،سالی ازدواج کردم ک ۸سال ازشوهرم بزرگترهستم ،شوهرم ازرفتارهای خودش توی گذشته باهم جنس خوذش حرف زده بود که ب دوستش تجاوز کرده وهرکجا میره بهش شماره میدن،،وتازگی ها اصلا بامن سکس نمیکنه ومیگه باانگشتت منو ارضا بکن وفقط اینکاررو دوست دارم توانحام بدی.البته ناگفته نماندشوهرم دانشجو ودرشهرغریب خونه اجاره کرده وهمیشه یکی ازدوستاش پیشش هستن،بنظرشماهمجسبازهست؟؟؟

 115. رضا Reply

  سلام اقای دکتر توروخدا کمکم کنید من از بچگی ب جنس موافق علاقه داشتم نمیدونم چرا پاهای همجنسم تحریکم میکنه چکار کنم مشکلم برطرف شه و دلیل اینکه به پاهای همجنسم علاقه دارم چیه

  • دکتر نجفی توانا Reply

   قابل درمان است.

 116. محمد امین Reply

  سلام دکتر داوود
  من ۱۵ سالمه قبلا رابطه ی جنسی و از این چیزا نمی دونستم فقط چند باری خود را به یک زن مالیدن و وقتی فهمیدم دگه سریع توبه کردم و الان حتی کلاس حفظ میروم
  وقتی که اینکارو کردم رفتارم و احساساتم مثل این زن شده من حتی یه دونه رفیق پسر ندارم همش دختر عمه ام منو دوست دارن رفتارم مثل دخترا شده احساسات و رفتار اصلی خودم از بین رفته
  می خواستم بگم راه درمان داره یا ن
  وقتی از جاده رد میشم پسرا هوس میشن و منم دارم دیونه میشم

  آیا این راه درمان داره یا ن بخدا کمکم کن الان فکر خودکشی به سرم زده 😢
  کمکم کن دکتر تمام امیدم به تو و خداست💕

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   قابل درمان است . تماس بگیرید تا راهنمایی شویید.

 117. ستاره Reply

  سلام آقای دکتر.من ۳۰ سالمه در بچگی روابط همجنسبازی و بازی های جنسی با غیر همجنس را بسیار تجربه کرده ام و به هردو جنس تمایل دارم.از ۲۰ سالگی به بعد بارها تجربه رابطه جنسی با غیرهمجنس را داشتم ولی تمایل به همجنس را به دلیل شرم پنهان کرده ام. اما از نوجوانی تا حالا به شدت علاقه به تماشای بدن زنانه و فیلمهای همجنسبازی دارم.در ضمن همیشه روابط احساسی با پسرانی که آشنا میشدم منجر به شکست شده و در ۱۸ سالگی هم نامزدی ام را به دلیل عدم احساس و علاقه بهم زدم.خیلی نگرانم از وضعیتم و به هیچکس نمی تونم درمورد مشکلم بگم چون به شدت احساس شرم و ضعف می کنم.لطفا کمکم کنید

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   قابل درمان است . تماس بگیرید تا راهنمایی شویید.

 118. ناشناس Reply

  با عرض سلام و خسته نباشید
  بنده به تمام‌ نظرهای شما احترام‌ میگزارم
  به شخص همجنس‌ گرا نیستم
  ولی رشته منهدس ژنتیکی میخونم
  تموم‌ معلومات شما فقط در مورد همجنس بازی درسته
  همجنس بازی یک نوع اختلاله.
  ولی خواهشا دوستان‌رو سر درگم نکنید
  همجنس گرایی یک ساختار متفاوت ژنتیکیه
  کروموزوم های شماره ۱ ،۹،۱۱،۱۲،۱۴ توی افراد همنجس گرا متفاوته با بقیه و این‌منجر به ترشح هورمون هایی میشه که هیچ‌ربطی به محیط دور وبر نداره و ربطی به پدر خشن و ملایم‌و ارام‌ نداره.

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام
   شما عوامل روانی را نادیده گرفته اید. بسیاری می آیند برای درمان و درمان هم می شوند.

 119. حامد Reply

  سلام من پسری ۲۰ سالم هست و تمایل شدیدی به همجنس های خودم دارم اما از خانم ها هم خوشم میاد تجربه بودن با دو جنس رو داشتم اما درونن حس میکنم رابطه با همجنس برام جذاب تره اما این فقط جنسیه من ترجیح میدم مثه بقیه مرد ها باشم…اما متاسفانه کنترلش برام سخته و وقتی که حسه جنسیم تشدید میشه به شدت به همجنس خودم فک میکنم.بعد اصن روم نمیشه برم روانپزشک و بگم که مشکل جنسی دارم

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   درمان پذیر است تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.

 120. Fariba Reply

  سلام
  آقای دکتر من حین رابطه با شریک جنسیم به اندام خانوما و یا حتی رابطه جنسی طرف مقابلم با خانومای خوش هیکل فکر میکنم و ارضا میشم،. البته میل به رابطه با غیر هم جنس دارم اما طی رابطه جنسی همش فکرم میره سمت خانومای دیگه ، طی روز و زندگی عادی این جوری نیستم اما فانتزی های جنسیم اندام همجنس های خودم هست. آیا من مسکل دارم و باید درمان شم ؟

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   بله قابل درمان است. تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.

 121. عرفان Reply

  سلام من پسر ۱۵ سالم به همجنس خودم علاقه ی زیادی دارم وقتی می بینمشون قلب تند تند می زنه تقریبا از هردو جنس خوشم میاد.
  و یه سال دیگه هم داشتم من قبلا یه گناهاهیی کردم و الان توبه کردم و رفتارم شده مثل دخترا آیا راه درمان داره؟

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   بله قابل درمان است. تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.

 122. تانای Reply

  سلام من همیشه ازرفتارسرد بی محبتی شوهرم گلایه داشتم ازش درصورتی که هم به ظاهرم توجه میکردم هم چهره زیبایی دادم. چندروز پیش گوشی اش اتفاقی افتاد دستم یه سری پیامهاشو دیدم که خیلی ابراز علاقه ودلتنگی کرده بود ودوباره توتلگرامش همینطور حرفهایی زده بود به دوستان که حتی یه بارم به منی که زنشم نگفت یکیشون یه عکس زننده از خودش فرستاده بود یکیشونم یه شماره فرستاده بود کی این آقا گی هستش این حرفها همیشه هم توگوشیش عکس پسرهای ۱۸ سال سیو کرده بود خودم هم نمیدونم چرا شک کرده بودم ازتوجه ایشون توجمع به پسرهای تازه جوون ودوست شدن با اونا الان که بهش میگم میگه همه سرکاری بودن اون یه نفرم که گی بود واسه یکی دیگه میخواستم هیچ جوره زیر بار نمیره دارم دیوونه میشم میخوام کمکش کنم اما اصلا قبول نمی.

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام.
   قابل درمان است. تماس بگیرید تا راهنمایی شویید.

 123. نوید Reply

  سلام دکتر! من یک همجنسگرا هستم و رابطه ی خوبی هم دارم! اما متاسفانه جدیدا تمایلاتی به جنس مخالف پیدا کردم! از وضعیت روحی و جسمیم راضی هستم و همچنین شریک زندگیم! آیا میشه این احساسات دگرجنسگرایانه رو متوقف کرد؟ ممنون

 124. علیرضا Reply

  سلام آقای دکتر
  جوانی ۲۶ساله هستم ۶یا ۷سال که خودارضایی میکنم چندسالی هم هست که حالت همجنسخوای پیدا کردم ولی به جنس مخالف هم هنوز گرایش دارم خیلی احساس بدی داریم به نظر شما درمان میشم میل جنسی هم به شدت کم شده
  با تشکر

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام. بله قابل درمان است. تماس بگیرید تا راهنمایی شویید.

 125. korosh Reply

  با سلام
  من پسری ۱۵ ساله هستم و سه سال هست که خیلی هم جنس هایم را دوست دارم و حس زیادی
  به جنس های مخالف خود ندارم و نا خداگاه به سمت هم جنس های خود جزب میشوم
  وقتی کسی از هم جنس هایم به من توجه میکند قلبم تند تند میزند عرق میکنم
  حتی بعضی از همکلاسی هابم جذبه من شده ولی با اینکه بدم نمیاید بازم ازشون دوری میکنم
  ولی وقتی از یکی از همکلاسی هایم خوشم بیابد نمیتوانم جلو خودم را بگیرم کمکم کنید لطفا

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام
   قابل درمان است.تماس بگیرید تا راهنمایی شوید. البته بهتر است به والدین خود بگویید که من احساس می کنم تمایلات جنسی ام طبیعی نیست بعد به یک دکتر کار بلد مراجعه کنید.

 126. اا Reply

  سلام من پسر سی ساله هستم که به مرد سن بالا علاقه مندم . از احساس خودم ناراضی نیستم و آن را دوست دارم اما اگر قابل درمان باشد بدم نمی اید برای تشکیل زندگی با یک دختر ازدواج کنم ! البته تا این لحظه عاشق هیچ دختری هم نشده ام ! ایا قابل درمان هست یا بهتر هست با احساسم کنار بیایم ؟

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام
   قابل درمان است.تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.

 127. محمد Reply

  سلام آقای دکتر،من پسری ۲۳ساله ام ک درزمان بچگی مفعول رابطه جنسی بودم و دقیقا یادم نمیاد از کجا شروع شد وچرا،ولی از این کار لذت میبردم ،الانم اصلا ب جنس مخالف برای رابطه جنسی علاقه ندارم،ولی به جنس موافق چ بعنوان فاعل و چه مفعول خیلی علاقه دارم بیشتر مفعول.چکار کنم؟؟

  • دکتر نجفی توانا Reply

   سلام
   قابل درمان است.تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.

سوال يا ديدگاه خود را ثبت كنيد

*