skip to Main Content

درباره فتیشیزم بیشتر بدانیم

فتیشم : فتیشم در اصطلاح پرستیدن و وابستگی روانی به یک شی را گویند

فتیشیزم جنسی

فتیشیزم جنسی به وضعیت روانی خاصی ، گفته می شود که در آن یک شی یا جسم باعث برانگیختگی جنسی فرد می شود و مشکل فیتیشیزم زمانی حادتر است که بدون آن شیء خاص رسیدن به اوج لذت جنسی برای فرد مقدور نیست.
فیتیشیزم بصورت جاذبه جنسی شدید نسبت به یک شی خاص مثل گردنبند ،کفش و چکمه و یا عضوی از بدن مثل پا بروز می کند و در نوع شدیدش فرد اکثر وقتش راصرف جمع آوری این اشیا می کند و به محض مشاهده آنها دچار تحریک جنسی می شود.
در فوت فتیش شخص به محض دیدن پا یا انگشت زنان دچار تحریک جنسی شده که این برای خودش عذاب اور است و شخص را دچار استرس شدید می کند.
فتیشیزم علل مختلفی دارد یکی از آنها می تواند مربوط به بعضی خاطرات دوران کودکی باشد . روانشناسانسی مثل فروید ولاکان فتیشیزم را نوعی جبران برای برخی کمبود ها می دانند.
در فتیشیزم خفیف علاقه به آن شیء خاص باعث نمی شود که شخص از علاقه به معشوقش دست بردارد و زندکی زناشویی چندان تحت تاثیر فرار نمی گیرد.
ولی در فتیشیزم حاد ، اشتیاق فرد به آن شیء خاص به حدی شدید می شود که جایگزین و رقیبی برای معشوقش می شود و در واقع احساس علاقه وعشق و توجه به معشوق از بین رفته و به سمت آن شیء خاص منحرف می شود و رابطه جنسی آنها با مشکل جدی مواجه می شود . این حالت معمولا بیشتر از ۶ ماه طول می کشد و اگر دزمان نشود می تواند مدتها ادامه پیدا کند.
فتیشیزم حاد ،مشکلات فردی خانوادگی و اجتماعی زیادی برای شخص بوجود می آورد و حتما نیاز به درمان دارد.

درمان-فوت-فتیشیزم
درمان فتیشیزم
چون این افراد مدام دچار اضطراب هستند و مواجهه آنها با این اشیا و حتی تحریکشان توام با اضطراب است استفاده از روشهای آرام سازی و مقابله با استرس و هیپنوتیزم درمانی میتواند کمک شایانی به درمان فتیشیزم کند
از روشهای دیگر درمان فتیشیزم می تواند به تکنیکهای مواجهه باشی ءفتیش و بازداری از پاسخ (درمان اجتنابی)،تکنیک توقف فکر و روشهای دیگر رفتار درمانی اشاره کرد.

This Post Has One Comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top