skip to Main Content

مشاوره ازدواج یک ضرورت

مشاوره ازدواج از ضروریترین اقداماتی است که باید پیش از ازدواج صورت گیرد.
دختر و پسری که همدیگر را پسندیده اند قصد ازدواج دارند باید هم به صورت جداگانه و بعد ار آن هر دو با هم با مشاور ازدواج صحبت کنند.

انجام مشاوره ازدواج
هر کدام از انها باید بصوت جداگانه درباه دلایل ازدواجشان ، سلایق ، سبک زندگی ،گذشته عاطفی و وضعیت در آمد و برنامه آینده شان با مشاور صحبت کنند و تستهای مربوط به ازدواج و شخصیت را انجام دهند تا مشخص شوند که آیا می توانند با هم ازدواج کنند و در این صورت هر کدام از انها چه رفتاهایی را باید اصلاح کنند
شناخت شخصیت یکدیگر قبل ازدواج بسیار مهم است و زوج ها در می یابند که آیا می توانند با هم زندگی مشترک داشته باشند یا نه ؟
توجه به کانون قدرت در خانواده دختر و پسر بسیار مهم است ، دختری که از خانواده زن سالار می آید ، بسیار مشکل می تواند با پسری که از خانواده مرد سالار می آید کنار می آید و هر کدام سعی می کنند قدرت را بدست بگیرند.
در نظر گرفتن خصوصیات زنانه و مردانه(انیما و انیموس) نیز در افراد مهم است زن ومرد هر دو هم صفات زنانه و هم مردانه را تا حدودی دارند ولی زنی که خصوصیات مردانه بارزی دارد با مردی که خصوصیات زنانه کمی داد به مشکل می خورد.

ضرورت-مشاوره-ازدواج
سن ازدواج از عوامل مهمی است که باید موقع ازدواج در نظر گرفته شود. و ضرور ی است که افراد هنگام ازدواج از لحاظ جسمانی ،روانی ، اجتماعی و عاطفی به پختگی لازم رسیده باشند.
گاهی ممکن است یک شخص ۲۰ ساله به پختگی اجتماعی و عاطفی رسیده باشد ولی یک شخص ۴۰ ساله این آمادگی را نداشته باشد.
داشتن استقلال مالی نیز جزء شرایط اولیه ازدواج است. زیرا در غیر این صورت ناخودآگاه اجازه دخالت خانواده ها در زندگی داده شده است و همین امر میتواند به زندگی مشترکشان سیب برساند.
حداقل ۳ جلسه مشاوره ازدواج لازم است که با انجام آزمون‌ها و گفتگو ها شناخت اولیه ای نسبت به همدیگر پیدا کنند و تصمیم یگیرند که می خواهند با یکدیگر ازدواج کنند یا خیر ؟و به این ترتیب جلوی آسیب ها یعدی را بگیرند.
توجه داشته باشید که مشاور به هیچ وجه نظرش را به شما تجمیل نمی کند بلکه فقط به شما کمک می کند تصمیم درستی بگیرد و در نهایت این شما هستید که انتخاب می کنید چه تصمیمی بگیرید.

Back To Top