skip to Main Content

درمان همجنس گرایی زنان ( همجنسخواهی یا همجنس بازی زنان )

همجنسگرایی زنان و دسته بندی های مختلف آن

همجنسگرایی زنان یکی از اختلالات جنسی درمان پذیر است . صرفنظر از جنسیت جهت گیری جنسی یعنی تمایلات جنسی فرد ،مشخص کننده این است که او به زنان یا مردان یا هر دوی آنها علاقه دارد که در صورت تربیت صحیح و محیط مناسب و سالم تقریباً بیشتر جهت گیریها به جنس مخالف است که به آن جهت گیری جنسی مستقیم straightمی گویند . مگر عده ای که مشکل زنتیکی یا هورمونی دارند. یعنی تربیت غلط و محیط ناسالم و عزت نفس پایین و تجربیات ناخوشایند عامل مهمی در ایجاد همجنس گرایی ( همجنسخواهی یا همجنس بازی) زنان هستند.
همجنس گرایان به سه دسته bott.top و versatile فاعل ،مفعول و دو گانه یعنی (گاه فاعل گاه مفعول) تقسیم می شوند. همجنسگرایی زنان نیز شامل همین موارد است .
اعتماد به نفس و عزت نفس و رابطه و رفتار جنسی با هم ارتباط مستقیم دارند ، عزت نفس در واقع احساسات و باورهای ما نسبت به خودمان است مثلاً اینکه دوست داشتنی ، جذاب و باهوش و موفق هستیم اگر کسی عمیقا به این ها باور داشته باشد حتی در صورت عدم وجود بعضی از این ویژگیها ، می تواند عزت نفس داشته باشد.
زنانی که دارای عزت نفس پایین هستند نمی توانند رابطه جنسی سالم و خوبی داشته باشند و بالعکس یعنی اگر شخصی رفتار جنسی سالم و خوبی نداشته باشد و گرفتار همجنس گرایی (خواهی)  یا همجنس بازی باشد ،عزت نفسش کم می شود بنابراین اگر شخص نسبت به درمان یکی از آنها اقدام کند درمان دیگری نیز آسانتر می شود.
ایجاد ارتباط و علاقه قوی در بین دختران جوان و زنان معمولا تحت تاثیر داشتن یک همدم و همراز و نیاز به صمیمیت و تعهد است . این علاقه و تعهد تا وقتی از چارچوب های مشخص شده فراتر نرود ، آسیب زا نیست.
ولی وقتی تصورات خیالی و جنسی ،باعث ایجاد علاقه شود مشکل ساز می شود. برای درمان همجنسگرایی زنان باید زودتر اقدام نمود تا روند درمان سریعتر صورت پذیرد . 

همجنسگرایی زنان
همجنسگرایی زنان

عوامل ایجاد همجنسگرایی زنان یا همجنس بازی زنان

۱- تجارب بد و نا خوشایند دوران کودکی مثلاً دیدن رابطه جنسی پدر و مادر یا مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن احتمال همجنسگرایی زنان را افزایش می دهد.
۲- تجربه رابطه با همجنس در دوران کودکی و نوجوانی در اثر معاشرت با افراد ناباب از عوامل تحریک همجنسگرایی زنان است.
۳- نا امید شدن از ایجاد رابطه با جنس مخالف و ازدواج بعلت تلاشهای ناموفق و در نتیجه برای جبران این شکست ، به همجنس خواهی اقدام می کنند.
۳- نداشتن اعتقادات مذهبی و بی بند و باری فردی و خانوادگی ، در برقراری رابطه با همجنس ،تاثیر گذار است.
۴- نداشتن فضای خصوصی و کافی در محیط خانواده برای هریک از افراد بطوریکه مجبور شوند در یک محل بخوابند و استراحت کنند (اتاق دخترهای خانواده مشترک است) می تواند باعث ایحاد تمایلات همجنس خواهانه مثلا در دخترهای خانواده شود.
۵- داشتن تصورات غلط زنان نسبت به پسرها ( بخاطر نداشتن جنس مخالف یا برادری در خانواده ) مثلا همه پسرها خیانتکار و درو غگو هستند از عوامل همجنسگرایی زنان می باشد .
هیپنوتیزم درمانی و مشاوره و روان درمانی با تصحیح تصورات غلط فرد همجنس خواه و افزایش اعتماد به نفس در فرد و آموزشهای صحیح کمک شایانی به درمان همجنس گرایی ( همجنسخواهی یا همجنس بازی) می کنند

Back To Top