skip to Main Content

هیپنوتیزم و بهبود عملکرد ورزشی

This Post Has 2 Comments

  1. سلام خانمی هستم باآقایی بمدت۲ساله زندگی میکنم ازهمون ابتدا سردی جنسی داشت اینوهم بگم یه ازدواج داشته منجربه طلاق شده ۷سال هم بااون خانم زندگی کرده چندین باربهش گفتم برو دکترنرفت خودم رفتم داروتجویز کردن استفاده نکرد الان دارم بجدایی فکرمیکنم که ازش طلاق بگیرم

Comments are closed.

Back To Top