skip to Main Content

طلاق و اختلالات روانی و جنسی

تعریف طلاق:

طلاق یعنی جدایی بعد از یک قرارداد و یا یک پیمان و یاعقد (نکاح) بین دو زوج تعریف نمود. تقاضا و یا در خواست یکی از طرفین یا هر دو طرف برای پایان دادن به این عقد یا قرارداد را می توان طلاق نامند.

در اینجا چند عامل از میان عوامل بسیار در ارتباط با این معضل اجتماعی یعنی طلاق را که بیشتر مرتبط با بحث روانشناسی است را انتخاب و توضیح می دهیم.

۱-آیا ارتباطی بین اختلالات روانی و جنسی و طلاق و جود دارد؟
۲-آیا می توان انتظار داشت پس از درمان اختلالات روانی و جنسی مشکلات زوجین برطرف شود؟
۳-اهمیت عوامل اقتصادی در میزان طلاق چه میزان است؟

دراینجا ابتدا اختلالات روانی و جنسی را با توجه به موضوع بحث توضیح می دهیم وسپس سه عامل احتمالی طلاق را توضیح خواهیم داد.

تعریف اختلالات روانی:

برای اینکه بتوان تعریفی درست از اختلالات روانی داشت ابتدا بهتر است بدانیم نرمال یا طبیعی بودن و یا بهنجاری روانی به چه معنی می باشد. هر جامعه ای دارای یک سری آداب و اصول رفتاری و فکری و فرهنگی خاصی می باشد که مورد قبول افرادی که در آن جامعه زندگی می کنند می باشد. با این تعریف افرادی که در این جامعه زندگی می کنند اگر رفتارهایی از خود بروز دهند که خارج از نرم چنین جامعه ای باشد را میتوان نابهنجار نامید. و رفتار بهنجار یا نرمال رفتاری است که بر اساس با چارچوب و ارزشهای آن جامعه ای که در آن زندگی می کند ، باشد. بنا بر این رفتارهای که خارج از نرم طبیعی یا عرف رایج آن جامعه باشد را می توان رفتار نابهنجار نامید. آنچه در این قسمت گفته شد بیشتر مربوط به رفتارهای بهنجار یا طبیعی است و خارج از این تعریف را میتوان رفتار نابهنجار نامید که اختلالات روانی بخشی از آن می باشد. بطور کلی مرز بین رفتار طبیعی و اختلالات روانی کاملا مشخص نیست. در نتیجه رفتار مناسب و مورد قبول از یک خانواده تا خانواده دیگر، و از یک فرهنگ تا فرهنگ دیگر بسیار متفاوت است.

تعریف روشنتری که میتوان از اختلالات روانی و رفتاری ارائه داد می تواند چنین باشد: عملکرد روانی، فکری و رفتاری که، باعث آزار و اذیت خود و یا دیگرانشود. برای مثال کسی که دچار استرس و اضطراب شدید است ، این استرس و اضطراب باعث آزار خودش میشود و کاری به دیگری ندارد. اما کسی که دچار بدبینی و شکاکیت است، این احساس هم خودش را آزار می دهد وهم دیگران را مثلا”همسرش را . و یا کسی که از اختلالات جنسی رنج میبرد این اختلال هم برای خود او و هم برای شریک زندگیش او مشکل می آفریند.

پيشگيري از طلاق

تعریف اختلالات جنسی:

رفتار جنسی را میتوان طبیعی نامید که ۱٫- بسمت جنس مخالف و از نوع خود باشد ۲٫- رابطه جنسی و احساسی طبیعی باشد. ۳٫- هر دو طرف از یکدیگر رضایت داشته باشند. هر رفتار و احساس جنسی که خارج از این تعریف باشد غیر طبیعی محسوب میشود. بطور کلی مشکلات جنسی را می توان به دو صورت ، اختلالات جنسی و انحرافات جنسی دسته بندی کرد. اختلالات جنسی مانند ناتوانی جنسی یا اختلال نعوظ، زود انزالی، دیر انزالی، بی میلی جنسی، سرد مزاجی جنسی، ترس یا فوبی جنسی( وازینیسم یا وازینیسموس)، اختلال ارگاسم و موارد مشابه دیگر. انحرافات جنسی مانند خود ارضایی، همجنس خواهی یا همجنس گرایی، خود ازاری(مازوخیسم) و دیگر ازاری(سادیسم)،شئ پرستی و پا پرستی ( فوت فتیش یا فتیشیزم و یا فتیشیسم) کودک ازاری و حیوان خواهی و غیره.

رابطه عوامل روانی- جنسی و طلاق:

بر اساس پژوهش های انجام شده و همچنین گزارش هایی آماری که از مراکز دادگاهی بدست آمده می توان نتیجه گرفت که بیشترین عامل طلاق عامل جنسی می باشد که یا به صورت مستقیم مانند ناکارامدی جنسی زن یا مرد و یا به صورت غیر مستقیم که خیانت یکی از طرفین می باشد. اگر چه عامل جنسی از لحاظ آماری رتبه اول را در بروز طلاق دارا می باشد، با این حال دومین عامل بروز طلاق عوامل روحی و روانی است که شامل افسردگی،پرخاشگری، اعتیاد، بدبینی و شکاکیت و تجربیات تلخ گذشته یکی از زوجین است .برای مثال فردی که دوران خوبی در گذشته نداشته و از طرف والدین مورد بی مهری و خشونت قرار گرفته و یا شاهد خیانت یکی از والدین بوده طبیعی است که نگرش و احساس مثبتی به زندگی مشترک در آینده نداشته باشد،بنابر این چنین فردی دچار نوعی افسردگی ، بدبینی و شکاکیت می باشد که می تواند باعث طلاق در زندگی آینده او شود. عوامل بعدی طلاق می تواند عامل عاطفی، مانند دوست داشتن، ازدواج اجباری، عامل اقتصادی و عوامل فرهنگی و اجتماعی در که رتبه های بعدی را دارا می باشند.

پیامدهای طلاق:

اگر چه طلاق راهی است برای رها شدن از یک زندگی بسوز و بساز،و طبیعتا” ادامه آن نیز سلامتی روانی برای زوجین و فرزندان آنها را با گذشت زمان بدتر خواهد کرد. و اما آیا طلاق و یا جدایی می تواند سلامتی روانی اعضاء خانواده طلاق گرفته را مهیا کند ، به اعتقاد من جواب این سوال خیر است زیرا بعد از طلاق مشکلات حداقل برای کودکان بیشتر می شود زیرا بعد از طلاق والدین هر یک با مشکلات جدید تری روبه رو می شوند که فرصت توجه به کودکان را کمتر می کند و شاید هم اگر هم توجه کنند ، برای کودکان چندان جذاب نباشد . بنا بر این از آنجایی که طلاق خود معلول علتهای ذکر شده در فوق مانند اختلالات جنسی، افسردگی، پرخاشگری، بدبینی، اعتیاد، و غیره می باشد، پس از طلاق پی امدهای آن مشکلات بیشتری را بوجود خواهد آورد که مزید بر علتهای طلاق می باشد. طبیعتا بعد از طلاق مشکلات اجتماعی مانند فحشا و کودکان افسرده و بزه کار و اختلالات روانی مضاعف نسبت به قبل از طلاق بیشتر می شود …

پیشگیری و درمان قبل از طلاق:

شاید بهترین راه برای پیشگیری از طلاق بررسی های روانشناختی قبل از ازدواج باشد. اگر قبل از ازدواج زوجینی که تمایل به ازدواج با یکدیگر را دارند تحت بررسی های روانشناسی قرار گیرند و اگر تشخیص داده شود که یکی از طرفین و یا هر دو به دلایل مختلف دارای نوعی از اختلالات روانی و رفتاری مانند ، افسردگی ، بدبینی و … می باشند می توان آنها را تحت درمان قرار داد و یا اینکه به آنها فهماند اگر چنانچه مشکلات روحی خود را درمان نکنند ممکن است در آینده دچار تنش خانوادگی و ناچارا” بسوز و بساز و یا طلاق شوند .به هر حال افردی که در خانواده هایی که والدین آنها دچار درگیری ها و کشمکش های پی در پی بوده اند و یا طلاق گرفته اند و یا اینکه آن فرد دارای تجربیات تلخی در زندگی شخصی خود بوده، احتمال اینکه در آینده در زندگی خانوادگی اش دچار مشکل شود بسیار زیاد خواهد بود . بنابراین اگر فردی قبل از ازدواج دچار اختلالات روانی و یا رفتاری باشد بهتر است قبل از ازدواج درمان شود در غیر این صورت یا جدا خواهد شد و یا زندگی تلخ و بسوز و بسازی خواهد داشت.مثلا” واژینیسم یا واژینیسموس که همان ترس یا درد روانی از رابطه زناشویی می باشد مشکلی است که قبل از ازدواج برای دختر خانم ها بوجود می آید که پس از ازدواج هنگامی که می خواهند رابطه زناشویی برقرار کنند دختر خانم دچار ترس یا درد روانی می شود.

از جمله علت های واژینیسم :۱_سوء استفاده یا تجاوز جنسی موفق یا نا موفق ،۲_شنیدن تجربیات زناشویی دیگران ،۳_ممانعت های بی مورد از طرف والدین ،۴_امروز و فردا کردن های زوجین میباشد .)

آیا علل روانی طلاق قابل حل و درمان است؟

امروزه علم روانشناسی و فنون درمانی آن بسیار گسترش یافته و روانشناسان هر روز نسبت به قبل کارآمد تر می شوند یکی از روش های پیشگیری از طلاق تربیت و آماده سازی صحیح نوجوانان و جوانان برای زندگی مشترک در آینده است ، و راه دیگر پیشگیری از طلاق توجه به سلامت روانی فرزندان می باشد و عوامل دیگر . و در نهایت با درمان اختلالات روانی و جنسی که هم قبل از ازدواج و هم بعد از ازدواج امکان پذیر است، می توان از طلاق و یا زندگی بسوز و بساز پیشگیری کرد .

Back To Top