skip to Main Content

راهکارهایی برای مهار تمایلات همجنس خواهانه

مهم ترين سکانس زندگي هر فردی دوران جواني و نوجوانی اوست. به طوریکه خوشبختی و بد بختی او در این زمان شکل می گیرد . فهم این موضوع در تعیین مسیر زندگی و کنترل داشتن بر تمایلات وغرايز جنسی وتعیین مسیر وجهت درست آنها نقش مهمي دارد.
افکار محرک و منفی در اثر تماشای برنامه هایی نظیر بعضی برنامه های ماهواره ای و تماشای فیلمهای همجنس گرایان و همجنس خواهان جنسی ومجلات مستهجن به سرعت باعث بروز رفتارهای ناشایست و تمایلات همجنس خواهی می شود . مهار این افکار و پرهیز از این رفتارهای محرک و توجه به معنويات، در کنترل و پیش گیری همجنس گرایی اهمیت زیادی دارد.
ادیان مختلف هم با تشویق به ازدواج وتقدیس خانواده سعی در هدایت صحیح غرایز جنسی و پیشگیری از تماایلات همجنس گرایانه و همجنس خواهانه داشته اند.

تمایلات همجنس خواهی
شما نیز اگر در خود احساس تمایلات همجنس گرایانه دارید اگر بخواهید و مصمم باشید می توانید این افکار را نادیده بگیرید وتولدی نو داشته و زندگی سالمی را پیش بگیرید . در این مسیر حتماً از کمک متخصصان روانشناس نیز بهره بگیرید.
توجه داشته باشید هر کاری که در انسان جنبه عادت پیدا کند ،تغییر آن مشکل خواهد بود . روانشناس با کمک تکنیکهای مختلف و روانکاوی و تلقینهای موثر به شما کمک می کند تا به تدریج تمایلات همجنس خواهانه تان کم رنگ شده و جای خود را به علاقه به جنس مخالف بدهد.

سعی کنید زمانهای فراقت خودرا با برنامه ریزی صحیح مدیریت کرده و فعالیتهاي هنری و ورزشی و مفيد انجام دهید و ازگوشه گیری وبيكاري دوری کنید . این کار در کنترل افکار همجنس خواهانه بسیار اهمیت دارد.
اگر هنوز مجرد هستید سعی کنید ازدواج کنید. ازدواج گزینه خوبی برای مهار همجنس خواهی هست . اگر تمایات همجنس گرایانه خود را مهارکنید. شما نیز می توانید خانواده سالمی تشکیل دهید .
اگر با وجود تاهل ، تمایلات همجنس خواهانه دارید، باید هر چه زودتر از کمک متخصصان روانشناس بهره بگیرید و زندگی خانوادگی خود را نجات دهید.

ودر اخر اگر در کنترل افکار همجنس خواهانه خود با شکست مواجه شدید . نا امید نشوید و به تلاشتان ادامه دهید،همیشه شکست مقدمه پیروزی است . پس با ارده قویتری برای داشتن زندگی سالم و کنترل تمایلات همچنس گرایانه تان تلاش کنید و اطمینان داشته باشید که شما می توانید و موفق خواهید شد.

Back To Top