skip to Main Content

عوامل و عواقب همجنس گرایی در مردان

۱- ارتباط نادرست مابین پدر و پسر یکی از عوامل اصلی همجنس خواهی
بیشتر مردان همجنس گرا ، نحوه تربیت و ارتباط با پدرشان را یکی از عوامل اصلی ، همجنس گرایی خود می دانند، آنها در حد نیاز ازطرف پدرشان محبت ندیده اند ، و بیشتر تحقیر شده اند تا تشویق . همه پسرها نیاز دارند تا با پدرشان تعامل سازنده داشته باشند، تا بتوانند وارد دنیای مردانه شوند و مردانگیشان توسط افراد دییگر تایید شود .عدم توجه به این نیاز باعث افزایش خطر تمایل به همجنس در پسرها می شود.
۲- احساس تفاوت با افراد مذکر :
بعضی پسرها به دلایل مختلف خود را به اندازه کافی مرد نمی دانند و در زمینه جنبه های مردانه احساس حقارت می کنند . این افراد با دیدن اشخاص مذکری که جنبه های مردانگی شدیدی دارند . اجساس ارادت و محبت زیادی به آنها دارند و دوست دارند توسط آنها مورد تایید قرار گیرند . واین امر به تدریج باعث ایجاد احساسات همجنس خواهانه در آنها می شود.
۳- نحوه تعامل مادر و پسر :
به هر اندازه که پدران ، بی توجه و بی علاقه به پسران خود باشند . محبت بیش از حد مادرا ن، پسران را به مادرانشان وابسته می کند . آنها مادرانشان را پشتیبان خود می دانند و سعی می کنند مانند او رفتار کنند و به طور ناخواسته الگوی رفتار زنانه پیدا می کنند و از فضای مردانه دور می شوند .و احساس نزدیکی و همجنس بودن با دنیای زنانه کرده و به دنیای مردانه به عنوان دنیای متفاوت و ناشناخته تمایل جنسی پیدا می کنند .

همجنس گرایی
۴- مورد سوء استفاده جنسی واقع شدن در کودکی:
بعضی افراد همجنس گرا ، بیان کردند که در کودکی و نوجوانی توسط مردان بالغ ، مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند و این باعث افزایش تمایل و علاقه آنها به همجنس خود شده است .
۵- تجربه های جنسی کودکی:
بیشتر افراد همجنس گرا یا همجنس خواه بیان داشته اند که از دوران کودکی پاره ای بازیهای جنسی با پسرهای هم سن و سال یا دیدن فیلمها و صحنه های جنسی و تفکرات جنسی در کودکی به تدریج باعث شکل گیری تمایلات همجنس خواهانه در آنها شده است.
بنابراین همجنس گرایی و همجنس خواهی بعنوان راه حل و فرار موقتی از مشکلات و تجربه های تلخی است که در کودکی و نوجوانی با آنها دست و پنجه نرم کرده ایم . و پناه بردن به آن نه تنها مشکلات ما را حل نمی کند بلکه باعث بروز مشکلات روانی –فردی و بین فردی زیاد و کم شدن اراده و اعتماد به نفس در افراد می شود .

Back To Top