skip to Main Content

علایم و درمان ترنسكشوال ها

تَراجـِنسی که هم‌چنین ترنسكشوال  (به انگلیسی:transsexual) و به اختصار تی‌اس یا تِرنس هم گفته می‌شود، به افرادی گفته می‌شود که دارای هویت جنسیتی متناقض هستند مثلاً ممکن است فرد اعضای جنسی مردانه داشته باشد در حالی‌که شخصیت جنسیتی‌اش زنانه باشد یا برعکس.
مهمترین روش شناسایی جنسيت، خلق و خو و تظاهر رواني جنسيت است و با رفتن به روانشناس متبهر شناسایی می شود ؛ و سپس اگر جنسیت روانی او با جنسیت فیزیکیش متناسب نبود او را به یک متخصص جراح معرفی می کند تا ويژگي‌هاي فيزيولوژيكي و جنسي او بررسی گردد، و در صورت لزوم تحت عمل جراحی یا درمان هورمونی قرار گیرد و زندگی نرمالی را آغاز کند. رفتن نزد روان‌شناس ، مشخص می کند که اجیاناً علاقه به انجام رفتارهاي مختص جنس مخالف، تحت تاثیر محیط مثل (نحوه رفتاراطرافيان، مورد تشویق واقع شدن هنگام انجام رفتارهاي جنس مخالف، و نوع بازیها و نحوه تربیت كودكي و ….) نباشد که در آن صورت بیشتر نیاز به درمانهای روانی دارد تا عمل جراحی.

مشخصات افراد ترنسكشوال

۱- ترنسكشوال ها و افراد تراجنسی دوست دارند، مثل جنس مخالف لباس بپوشند.
۲- این افراد بیشتر اوقات احساس تنهايي و غمگینی دارند .
. .و اعلب دچار افسردگي هستند.
۳-تمایل به زندگی با جنس موافق دارند.
۴-دوست دارند مثل جنس مخالف زندگی کنند.
۵- ترنسكشوال از اندام جنسی خود نا راضی هستند

برای تشخیص ترنسكشوال بودن، فرد بايد تقریباً دو سال بصورت مداوم و مستمر از جنسيت خود شدیداً احساس نارضایتی داشته باشد و برای تغییر جنسیت خود تلاش مستمر داشته باشد . در این حالت فرد را ترنسكشوال می نامند.

ترنسکشوال
ترنسكشوال ها با «مبدل پوشها »متفاوتند.

مبدل پوشها علیرغم سلامت رواني و جنسي، فقط طرز پوشش جنس مخالف را انتخاب می کنند . مثلاً آقایانی كه علاقه به آرايش کردن زنانه و مو يلند کردن دارند.ویا خانمهایی كه پوشش مردانه را ترجیح می دهند.
«مبدل پوشها» برا ی رفتار خود ،دلایل و هدفهای مختلف و متفاوتي دارند، ممکن است بخواهند تعلق خود را به فرهنگ خاصي نشان دهند یا تمایل دارند از دیگران متمایز باشند .

ترنسکشوال
برخی از مبدل پوشها نیز گرفتار اختلال شخصيت هستند و ناخواسته اين گونه رفتار مي کنند. بطور کلی مبدل پوشها با «ترانسكشوال ها» تفاوت دارند واز هم متمایزند.

Back To Top