skip to Main Content

پیامدهای همجنس گرایی (همجنس خواهی)

پیامدهای همجنس گرایی (همجنس خواهی):
اساساً نوع آفرینش زن و مرد بگونه ای است كه آسایش و ارضای امیال جنسی خود را در عشق به جنس مخالف به دست می آورد ، و رفتار های جنسي دیگر نظیر همجنس خواهی ، نوعی انحراف از طبیعت واقعی انسان به حساب می آید و اگر درمان نشود هر روز شدیدتر شده و پیامدش بي علاقگی به «جنس مخالف» و ارضای غرایز از طریق همجنس است .
اين نوع ارضای غرایز با همجنس گرایی برسلامت انسان و روح و روان او تاثیرات مخربی به جای می گذارد. و انسان را از انجام مسئولیت اساسی اش که همان پدر و مادر بودن است ، غافل می کند.

انزوا از پیامد های همجنس گرایی

همجنس خواهان کم کم از جامعه منزوی شده و دست آخر نسبت به خود نیز احساس بیگانگی می کنند، و دچار سردرگمی شخصیت می شوند و این سر درگمی آنها را بسوی اعتیاد به مواد مخدر و دیگر انحرافات اخلاقی نیز می کشاند و اگر نسبت به درمان همجنس گرایی شان اقدام نکنند ممکن است به سایر بيماري هاي جسمي و رواني نیز مبتلا شوند.

پیامدهای همجنس گرایی

زیرا غرایز جنسی زن و مرد ، هم بر فیزیک بدن آن ها تاثیر گذار است و هم در روحیه و رفتار و اخلاق آنها .و از بین رفتن غرایز طبیعی، لطمات چبران ناپذیری بر زندگی و جسم و روح آدمی وارد می کند ، که ضعف جنسی و از دست دادن قدرت تولید مثل ، بیماریهای روانی و احساس بیگانگی نسبت به خود و جامعه فقط نمونه هایی از آن است.
افراد همجنس گرا (همجنس خواه) به تدریج قدرت اراده خود را از دست می دهند و نسبت به زندگی و مسائل آن احساس بی تفاوتی و بی مسئولیتی می کنند.
همجنس گرایان اگر زود نسبت به درمان  همجنس گرایی یا همجنس خواهی خود اقدام نکنند، این همجنس خواهی به عادتی که رهایی از آن مشکل است ، تبدیل می شود . توصیه می شود برای جلوگیری از پیامدهای مهلک همجنس گرایی ، برای درمان اقدام نموده و به پزشک و روانشناس متخصص مراجعه کرده و از کمک او بهره مند شوید .

Back To Top