skip to Main Content

هفت راه حل برای مقابله با افسردگی

بیشتر افراد افسرده زمانی که خودشان را مشغول نگه می دارند، غالباحالشان بهتر می شود،پس توصیه می شود :
۱-فعالیتها یی مانند ورزش باعث افزایش موادی در مغز میشوند که در بهبود حال ما اثر می گذارند و سبب می شود که راحتر بتوانید با افسردگی مقابله کنید.

۲ -وقتی کاری انجام نمی دهیم اغلب زمان کافی داریم تا درباره چیزهای منفی فکر می کنیم فعایلت توجه مارا از افکار منفی به چیزهایی دیگر جلب می کند.
همانطور که می دانید داشتن دید و افکار منفی به زندگی از عوامل اصلی افسردگی است.

مشاوره ازدواج
۳-فعالیت فرصتی برای موفقیت (مرتب کردن اطاق یا روی میز)برای انجام کاری لذت بخش (مانند صحبت کردن با کسی که دوستش داریم ) و یا برای حل مساله ای ( مانند سعی برای پیدا کردن راه حل) فراهم می آورد. هر یک از این تجارب اعم از موفقیت ،خوشحالی حل مساله _حداقل برای مدتی احساس خوبی در ما ایجاد می کنند.

۴-فعالیتها مخصوصا اگر شادی بخش باشند و یا فرصتی برای به انجام رساندن کاری فراهم بیاورند (حتی کارهای کوچک) بیشتر در کاهش افسردگی اثر می گذارند. بنابراین صرفا یادگیری این که درصدد انجام کاری لذت بخش برآیید و یا دستاوردی داشته باشید کمک می کند تا احساس بهتری پیدا بکنند.

مقابله با افسردگی
۵-از ناکامی های گذشته د رس بگیرید ولی آنها را فراموش کنید. یاد آوری مدام شکستها و ناکامیها سبب ایجاد حس بد و افسردگی می شود.
۶-با مشکلات رو به رو شوید و از آنها نترسید. تلاش کنید بهترین راه حل را برای آنها پیدا کنید. وقتی سعی در حل مشکلات می کنیم به تدریج موانع از بین می روند و شما احساس بهتری از وقتی که هیچ تلاشی نکرده اید خواهید داشت.

۷-از دیگران کمک بگیرید. لیستی از افرادی که در شرایط ناراحتی یا مشکلات می توانند به شما کمک کنند تهیه کنید و سعی کنید با برقرار ی روابط خوب این لیست را گسترش دهید. تهیه این لیست شما را مطمئن میکند که تنها نیستید و به شما احساس آرامش می دهد.

Back To Top