skip to Main Content

مبتلایان به افسردگی به چه فکر می کنند؟

نحوه تفکر در افراد مبتلا به افسردگی:

وفتی بیماران مبتلا به افسردگی راجع به مشکلاتشان با درمانگر صحبت می کنند . معمولا مشکلاتشان را به طور کلی و عمومی توصیف می کنند،جمله های زیر نحوه صحبت کردن آنها در مورد مشکلات را نشان می دهند:

افسردگی

?هیچ چیز برایم فایده ندارد

?هیچ کس مرا دوست ندارد و برایم اهمیت قایل نمی شود

?هرچه تلاش می کنم باز هم شکست می خورم

?احساس می کنم آدم بی ارزشی هستم

?دیگران همیشه مرا طرد می کنند

?این هم نمونه ای دیگر از خرابکاری های همیشگی من است

?هر چه تلاش کنم فایده ندارد فقط کار خراب تر می شود

?دیگران مرا بی ارزش می دانند

?همیشه بی عرضه هستم

✳️آیا هیچ یک از این عبارتها شبیه چیزی نیست که شما در مورد مشکلات خود فکر و بیان می کند؟ آیا وقتی که امور بر وفق مراد شما نیست یا زمانی که با موقعیتی دشوار مواجه می شوید هیچ یک از این جمله ها رابه زبان می آورید؟ اگر پاسخ شما به یک یا هر دوی این سوال ها مثبت باشد تفکر و تکلم شما کلی و عمومی است. و درمغرض افسردگی هستید.

❌رویکردهای کلی به حل مساله هرگز به نتیجه نمیرسند آنها صد درصد شکست می خورند چرا؟ وقتی شما در مورد مشکلاتتان کلی نگری می کنید انرژی خود را روی هیچ مشکل خاصی متمرکز نمی کنید. انرژی شما بریک دسته کلی از مشکلات یا مشکلات به طور کل متمرکز می شود.

⭕️مساله فعلی (مساله ای که باعث دردسر شده ) به طور خاص فایده دارد. و با کمک درمانگر برای رفع مشکل افسردگی تان ،نه تنها یاد می گیرید که رفتار شما پیامدهای معین برای دیگران دارد که روش بازشناسی آن پیامد های را نیز خواهید آموخت. شما حتی انتخاب نوع پیامدهای مورد نظرتان را پا به پای فراگیری مهارتهای لازم برای تحقق خواسته ها خواهید آموخت .

?باور نکردنی به نظر می رسد اما واقعیت دارد همین که به قدرت بین شخصی خود پی بردید و مهارتهای استفاده موثر از این قدرت را کسب کردید احساس افسردگی درماندگی و نا امیدی رخت می بندد.

افسردگی

Back To Top