skip to Main Content

مقابله با افسردگی

مقابله  با افسردگی با فعالیت

–فعالیت ها با چگونگی احساس شما ارتباط دارند . اگر احساس افسردگی خودتان را بیشتر مورد توجه قرار دهید در خواهید یافت که وقتی افسرده هستید کمتر به فعالیت می پردازید و بیشتر حالت انفعالی دارید. با توجه به این که افراد افسرده کمتر به فعالیت های لذت بخش می پردازند در شیوه های درمانی افسردگی معمولا افزایش تعداد فعالیت های لذت بخش در طی هفته مورد تاکید قرار می گیرد.
— اغلب بهتر است به عنوان نخستین گام در درمان افسردگی افزایش فعالیت ها مورد توجه قرار گیرد. مخصوصا فعالیت های لذت بخش یا فعالیت هایی که می توانند احساس پیشرفت در فرد به وجود بیاورند. وقتی به انجام کارهای لذت بخش می پردازیم یا به انجام کارهایی می پردازیم که نتیجه ای عاید ما می شود معمولا احساس بهتری پیدا می کنیم.
— افسردگی توانایی تمرکز ،توجه، و یادآوری را در فرد کاهش می دهد. بنابراین اگر تمرکز توجه و عاطفه در افسردگی به قدری اشکال پیدا می کند که یادگیری مداخله های شناختی را دشوار می سازد. بهتر است ابتدا صرفا تغییرات رفتاری مد نظر قرار گیرند تا در این توانایی ها بهبودی حاصل شود و مهارت های شناختی در برنامه درمانی قرار گیرند.

می توانید از طریق ردیابی فعالیت خود به چگونگی اثر آنها در خلق و خوی خودتان پی ببرید . در این صورت متوجه خواهید شد که چگونگی فعالیت های گذشته و فعلی شما با خلق تان ارتباط دارند. و چه بسا دریابید که با طرح ریزی فعالیت های آینده افسردگی تان کاهش پیدا می کند.

می توانید با برنامه ریزی و انجام فعالیت های لذت بخش و یا نتیجه بخش تغییرات رفتاری ای پدید بیاورید که باعث کاهش افسردگی درشما بشود. انجام ده فعالیت در طی یک هفته بیشتر از انجام پنج فعالیت در طی هفته می تواند به شما کمک کند. به علاوه انجام فعالیت های کاملا لذت بخش بیش از انجام فعالیت های تا حدی لذت بخش می تواند به شما کمک کند.

افراد مختلف از فعالیت های مختلفی لذت می برند. نمونه ای از فعالیت های لذت بخش عبارتند از؛

حرف زدن با یک دوست ، گوش دادن به موسیقی، بازی های رایانه ای ،قدم زدن، بیرون غذا خوردن، تماشای تلویزیون، برنامه های ورزشی ، بازی کردن با بچه ی خودتان،

توجه داشته باشید که لازم نیست فعالیت های خوشایند خرج تراش و یا وقت گیر باشند. این فعالیتها همان رویدادهای لذت بخش روزانه هستند.

اگر تصمیم گرفتید به عنوان نخستین گام به منظور کاهش افسردگی خود، از برنامه ریزی فعالیت استفاده کنید انتظار نداشته باشید که این فعالیت ها را به همان اندازه ی قبل از افسردگی لذت بخش و خوشنود کننده احساس کنید .

منبع؛ آنجا که عقل حاکم است/ دنیس گرین برگر

Back To Top