skip to Main Content

کاهش میل جنسی در مردان

سرد مزاجی یا کاهش میل جنسی در مردان
اینکه گفته می شود یک مردی دارای سرد مزاجی است آن بستگی به پارامترهای مختلف دارد و در سنین و موقعیتهای مختلف متفاوتاست. اگر یک مردی از بدو شروع زندگی جنسی دارای تمایلات جنسی اندک باشد ( در دهه سوم یک بار بیش از ١٠ روز) گفته می شود که دارای سرد مزاجی است. سرد مزاجی به دو دسته عمده تقسیم می شود:
?اولیه و ثانویه.
در نوع اولیه مرد از بدو شروع زندگی جنسی دارای سرد مزاجی بوده است و در نوع ثانویه پس از سپری شدن یک دوران طبیعی، مرد دچار کاهش میل جنسی می شود. از نظر شدت کاهش میل جنسی یا سرد مزاجی به سه دسته عمده تقسیم می شود:
?خفیف، متوسط و شدید. در نوع شدید مرد شاید ماهها احساس نیاز جنسی نمی کند و این سبب ایجاد مشکلات جدی در بعضی از خانواده ها می شود. از طرف دیگر کاهش میل جنسی یا سرد مزاجی موقعی مرضی تلقی می شود که سبب استرس و مشکل در خانواده شود.

درمان-وسواس-جنسیدر زوجی که هر دو طرف با یک بار رابطه هر شش ماه مشکل ندارند و با آن سازگار هستند، بیماری وجود ندارد. از نظر علل کاهش میل جنسی یا سرد مزاجی در مردان آن به دو دسته بزرگ تقسیم می شود:
?روحی-روانی و جسمی.
در علم پزشکی نسبت دادن مشکلات بیمار به مسائل روحی-روانی آخرین تشخیص است، مثلا بیماری که با سردرد مراجعه می کند نباید بلافاصله گفته شود که ناشی از مسائل روحی-روانی است، ممکن است آن پشت تومور مغز عامل سردرد بوده باشد. میل جنسی هم در مرد و هم در زن با مسائل روحی-روانی اطراف وی رابطه مستقیم دارد، مهمترین آنها بقرار زیر هستند:
١-چگونگی رابطه عاطفی با همسر
٢-مشغله ذهنی
٣-کار بیش از حد
٤-افسردگی یا اضطراب

Back To Top