skip to Main Content

پیشگیری در به وجود آمدن لکنت زبان

برای اینکه کودک به لکنت زبان دچار نشود ، پدر و مادر باید به نکات زیر توجه کنند :

۱٫ موقعی که کودک با شما صحبت می کند به حرف های او کاملا گوش دهید و توجه کنید .موقعی که در مورد موضوعی که برای او اتفاق افتاده و مورد توجه او قرار گرفته است و می خواهد در باره ی ان با شما صحبت کند با صبر و حوصله به او گوش دهید .
۲٫ موقعی که کودک مایل است صحبت کند به او اجازه دهید حرف هایش را ادامه دهد و سخن او را قطع نکنید صرف نظر از اینکه در بیان کردن مطلب خود مشکلی دارد این که برای شما جالب نیست و با وقت شما را می گیرد . در هنگامی که کودکان دیگر صحبت می کنند به این کودک فرصت دهید که او آنچه می خواهد بگوید و بیان کند .
۳٫ موقعی که شما می خواهید با کودک صحبت کنید ، سعی کنید که به طور آرام ، ساده و بدون عجله با او صحبت کنید ،زیرا در بعضی از مواقع برای کودکان مشکل است که حرف های مادر ان را بفهمند و دنبال کنند .
۴٫حتی المقدور محیط داخلی کودک را محیطی شاد و سر شار از خوشی و شادی و توا با آرامش کنید و دو راز هیجان و تشویق و برخوردها نگه دارید .

لکنت زبان
۵٫سعی کنید که احتیاجات جسمی و روحی کودک را حتی المقدور تامین کنید و نسبت به قدرت و توانایی و استعداد کودک به او آموزش دهید .
والدین و دیگر افراد خانواده باید به مطالب زیر دقت کنند و انها را انجام ندهند :
۱٫ اگر حرف زدن کودک روان و سلیس نیست و یا دچار لکنت زبان است به کودک نگویید که تو « بد حرف می زنی یا چرا اینگونه حرف می زنی ؟»همچنین جلو کودک به افراد دیگر در مورد مشکل او چیزی نگویید زیرا کودک درک خواهد کرد که صحبت کردن او دارای اشکال و یا بد است و در نتیجه توجه او بیشتر می شود و مشکل زیادتر می شود .
۲٫ موقعی که کودک با فرد دیگری صحبت می کند ، اگر حرف یا کلمه یا را تکرار می کند ، نگرانی و تشویق از خود نشان ندهید . رفتار و واکنش شما باید معمولی باشد تا کودک بتواند این دوره را بگذراند ، زیرا تشویق و نگرانی والدین به کودک منتقل می شود و او نیز دچار تشویش و اضطراب می گردد .

جلوگیری-از-لکنت-زبان-با-نگاه-کردن-به-کودک-هنگام-صحبت-لکنت-زبان-در-بزرگسالانعلت-ابتلا-به-لکنت-زباندرمان-لکنت-زبان-در-کودکانهای-بیبی
۳٫موقعی که کودک با شما صحبت می کند و دچار اشکال در تکلم است واکنش شما نباید توام با نگرانی و تعجب باشد . یا در صدد اصلاح حرف های کودک باشید (حرف او را قطع نکنید ،به کودک نگویید نفس عمیق بکش و دوباره حرف بزن و یا آهسته حرف بزن یا قبل از این که بخواهی حرف بزنی فکر کن و یا در دلت بگو و بعد به زبان بیاور )چنین توصیه هایی سبب می شود که مشکل کودک بیشتر شود .
۴٫هرگز کودک را مجبور نکنید که کلمه یا جمله هایی که ممکن است کودک را ناراحت کند بیان کند (مانند معذرت خواستن از دیگران و یا اعتراف کردن به اشتباهی که او کرده است ).
۵٫والدین و همه ی افرادی که با کودک سرو کار دارند با ید به حرف زدن کودک بی توجه باشند . اگر کودک خوب صحبت کند او را تشویق وتمجید نکنند و اگر در صحبت کردن دچار لکنت زبان است او را توبیخ و سرزنش نکند، زیرا تشویق و توبیخ هر دو سبب می شوند که کودک به چگونگی حرف زدن خود توجه و دقت کند .
برگرفته از کتاب رفتار من با کودک من . نوشته دگتر جواد فیض . انتشارات اساطیر

Back To Top