skip to Main Content

اختلال شخصيت مرزي و ویژگیهای آن

چرا این گروه را به شخصیت مرزی نام گذاری می کنند؟

اين افراد با ویژگی های ذکر شده يک جايي در «مرز» بين روان رنجوري (اضطراب، افسردگي و…) و روانپریشی (آنچه که در زبان عاميانه بدان جنون گفته مي شود) قرار دارند.

اختلال شخصيت مرزي از اختلالات نسبتاً شايع است. شيوع این اختلال در کشورهای غربی ۲% تا ۳% است ولی در ایران آمار رسمی اعلام نشده است.

شخصيت هاي مشهور جهانی مبتلا به اختلال مرزي

افرادي مثل مارلين مونرو هنرپيشه لورنس عربستان  –  توماس ولف    –   آدلف هيتلر    –  زلدا فتزجرالد
همگي داراي خصلت هاي شخصيتي شبيه به آنچه در افراد مبتلا به اختلا ل شخصيت مرزي ديده مي شود، بودند.

شخصیت مرزی

چگونگی شکل گیری شخصیت مرزی

هنوز بدرستي علت اصلي آن شناخته نشده است ولي عوامل و شرايط مستعد كننده زير در آن نقش ايفاء مي كنند:

سابقه كودك آزاري (فيزيكي يا جنسي خصوصاً توسط اعضاء خانواده) در ۴۰ تا ۷۰% افراد وجود دارد.

طلاق پدر و مادر يا از دست دادن يكي از آنها يا رها شدن در دوران كودكي

وجود اختلال شخصيتي در ديگر اعضاء خانواده (در اين حالت احتمال آن ۵ برابر مي شود).

پيوند عاطفي ناامن دوران كودكي : دوران کودکی آشفته، بی نظم و همراه با تنهایی را تجربه کرده اند و بطور چشمگیری مورد بی اعتنایی، طرد، بدرفتاری قرار گرفته اند.

اقتباس از کتاب عشق ویرانگر
دکتر برادر جانسون

Back To Top