skip to Main Content

اختلال شخصیت وسواسی جبری (OCPD)

اختلال شخصیت وسواسی جبری (OCPD)

 

اگر فردی بیش از چهار مورد از ویژگی های زیر را داشته باشد، تشخیص اختلال شخصیت وسواسی_جبری را می گیرد.

  1. ذهن او آنچنان مشغول جزئیات، فهرست‌ها، آداب، سازماندهی و زمان‌بندی برنامه‌ها می شود به حدی که نمی‌تواند به اصل موضوع بپردازد .
  2.  آنچنان کمال‌گراست که باعث می‌شود بسیاری از کار‌ها ناتمام بماند
  3.  تعهد بیش از حد به محل کار برای انجام وظایف و ساعت کاری زیاد (بدون نیاز اقتصادی به اضافه کاری) دارد و فرصتی برای تفریح،استراحت و روابط اجتماعی پیدا نمی کند.
  4.  بسیار با وجدان است و در زمینه موازین اخلاقی بسیار سختگیر و غیرقابل‌انعطاف است.
  5.  او قادر به دور ریختن اشیای غیرمفید نیست، با این فکر که بالاخره یک روز ممکن است لازم شود.
  6.  هیچ گاه در کاری حاضر به همکاری با دیگران نیست، مگر آنکه به شیوه ای که دلخواه اوست انجام گردد.
  7. بسیار خسیس است و به سختی پولی برای خودش یا دیگران خرج می کند.
  8.  انعطاف‌ناپذیری و لجباز است و تلاش بسیلر برای کنترل دیگران دارد.

شخصیت وسواسی

 

تفاوت بیمار وسواسی با اختلال شخصیت وسواسی:

بیمار وسواس در واقع با یک اختلال اضطرابی است که با شستشوی پی در پی یا انجام رفتارهای غیرعادی، به جایی می رسد که عملا از کار و زندگی می افتد، دیگران را آزار می دهد و خودش از این وضعیت خسته و ناراضی است .

اما در شخصیت وسواسی، فرد معتقد است همه باید مثل او منظم و سخت گیر باشند تا بتوانند به موفقیت دست پیدا کنند. آنها همیشه از روش های ثابتی استفاده می کنند، دیگران را مجبور می کنند از قواعد آنها پیروی کنند و بر خلاف بیمار وسواسی این روحیه باعث اختلال در زندگی اش نمی شود و لااقل خودش را آزار نمی دهد. حتی اگر باعث آزار دیگران شود.

در واقع عصا قورت داده هستند و از شما هم می خواهند عین خودشان رفتار کنید.

محیطی که فرد در آن پرورش می‌یابد می‌تواند نقش مهمی در ایجاد این اختلال داشته باشد. بنابراین شیوه فرزند پروری والدین در این زمینه بسیار مهم خواهد بود. در سابقه زندگی این افراد اغلب انضباط سخت در دوران کودکی را می توان کشف کرد . عموما عقیده بر این است که سخت گیری پدر و مادر در آموختن زودهنگام رفتارهای شایسته اجتماعی از عوامل ایجاد شخصیت وسواسی است .

Back To Top