skip to Main Content

سه کارکرد عمده دوران نامزدی

سه کارکرد عمده دوران نامزدی

❤️عمیق تر شدن آشنایی

❤️آمادگی برای ورود به زندگی مشترک

❤️پذیرفتن نامزد به عنوان همسر و قطعیت در تصمیم گیری

〽️عمیق تر شدن آشنایی

نامزدی این فرصت را فراهم می کند که نه تنها فرد مقابل را بهتر بشناسیم ؛ بلکه خانواده و شبکه ی دوستان و ارتباط های او را نیز بهتر بشناسیم . در زمان نامزدی ما این امکان را داریم که وارد خانواده ی فرد شویم ؛ روابط خانوادگی و اعضای خانواده ی او را بشناسیم ؛ به نحوه ی برخورد آنها با یکدیگر و با خود تا حدودی پی ببریم ؛ با دوستان نامزد خود آشنا شویم و ارتباطات نامزد خود را تا حدودی بهتر بشناسیم . در این زمان رفتارها؛ عقاید و برخوردهای نامزدمان را می بینیم و نسبت به آن شناخت بیشتری بدست می آوریم .

⛔️علایم هشدار دهنده بیشتر در معرض دید ما قرار می گیرند و ما می توانیم با شناخت بیشتر وارد ازدواج شویم .

?مهم این است که به هشدار دهنده های ازدواج توجه داشته باشیم و بدانیم که جدایی در زمان نامزدی بسیار بهتر از جدایی در زمانهای دیگر است .

✅باید توجه داشت که اگر در زمان نامزدی درباره ی انتخاب خود تردید داشتید و یا احساس کردید که با نامزد خود نمی توانید زندگی خوبی داشته باشید ؛ هرگز نباید از این تردید و احساس به آسانی گذشت. باید آنها را جدی بگیرید و به بررسی اندیشه ها و تردیدهای خود بپردازید .

?ازدواج را کمی به تاخیر اندازید و ازکمک متخصص و مشاور ازدواج بهره ببرید. به یاد داشته باشید که نامزدی به همین منظور طراحی شده است و فلسفه ی وجودی آن کاهش ازدواج ناموفق است .

?آمادگی برای ورود به زندگی مشترک

زندگی مشترک نیاز به یکسری آمادگی هایر دارد به غیر از آمادگی اقتصادی ؛ آمادگی فکری و عاطفی نیز لازم است . فردی که برای حداقل ۲۰ سال با خانواده ی خود زندگی کرده ؛ برای اینکه از آنها جدا شود و تمام اوقات خود را با فردی دیگر بگذراند ؛ حقیقتا نیاز به تدریج زمانی دارد . فرایند نامزدی امکان این تدریج زمانی را برای جدایی از خانواده ی اصلی و پیوستن به نامزد ایجاد می کند .

?در زندگی مشترک روابط با دوستان و خانواده ی همسر یکی از الزامات است و افراد در صورتی که دوره ی نامزدی را تجربه کنند ؛ به ناگهان وارد چنین ارتباطاتی نخواهند شد ؛ دوران نامزدی این امکان را فراهم می کند که فرد به تدریج با خانواده و دوستان نامزد و همسر آینده خود آشنا شود.گذراندن تمام وقت با همسر در ابتدای زندگی مشترک هرچند دلپذیر می نماید اما می تواند برای هر دو نفر سخت باشد. نامزدی این امکان را فراهم می کند که زمان بیشتری را با نامزد خود باشیم و برای همیشه باهم بودن ؛ آماده شویم .

♨️پذیرفتن نامزد به عنوان همسر و قطعیت در تصمیم گیری

در دوران نامزدی فرد این فرصت را دارد که تصمیم خود را بازنگری کند. با شناخت بیشتری که نسبت به نامزد خود پیدا می کنیم به درستی و نادرستی انتخاب خود بهتر پی خواهیم برد و در صورتی که تصمیم درستی گرفته باشیم ؛ طبیعتا با اطمینان بیشتری آن را پی خواهیم گرفت . اما اگر احیانا متوجه شویم که انتخاب ما انتخاب درستی نبوده است ؛ این فرصت وجود دارد که بدون آسیب جدی از یکدیگر جدا شویم .

✅بنابراین نامزدی این امکان را فراهم می کند که انتخاب همسر در دو مرحله اتفاق بیفتد .
?مرحله ی اول ابتدای نامزدی است که افراد به یکدیگر قول ازدواج می دهند و باهم نامزد می شوند و مرحله ی بعدی در پایان نامزدی است که افراد تصمیم به عقد رسمی می گیرند .

❌به نامزدها این حق هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ عرفی داده شده است که در صورتی که به هر دلیلی نخواستند با یکدیگر ازدواج کنند ؛ از هم جدا شوند .

آموزش پیش از ازدواج: منبع:

Back To Top