skip to Main Content

عوامل خیانت همسران

%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa2

دلايل زيادي وجوددارد که آنها را به طور خلاصه ذکر مي کنم اما نمي توان براي آنها اولويت و مرتبه اي در نظر گرفت.

اولین عامل خیانت :سردي روابط: وقتي بين زوج ها روابط محبت آميز، عاطفي و هيجاني کم مي شود و ديگر خبري از احساس شور و عشق اوليه نيست، در اين زمان ممکن است يکي از زوج ها وارد رابطه خيانت آميز شود.

دومین عامل خیانت :سرد شدن نسبت به ظاهر يکديگر: در زندگي زناشويي افرد به تدريج ممکن است نسبت به ظاهر همسرشان دلسرد شوند يا اينکه جذابيت هاي فرد مقابل برايشان يکنواخت و تکراري شده باشد.

سومین عامل خیانت :اعتماد به نفس پايين و خودانگاره منفي نسبت به خود: افراد براي آنکه عزت نفس و خودانگاره شان را حفظ و تقويت کنند، مي کوشند از طريق رفتارهايشان نشان دهند عزت نفس شان بالاست و در اين زمينه مشکلي ندارند.

اين دسته از اشخاص به دنبال رابطه هايي خارج از سيستم خانواده مي گردند تا خودشان را اثبات کنند. البته گاهي هم فرهنگ ها باعث ايجاد اين تصورات مي شوند. مرد مي خواهد از طريق مردانگي و زن از طريق جذابيت، خود را نشان دهد.

چهارمین عامل خیانت :داشتن اختلالات و مشکلات روانشناختي: افرادي که دچار يکسري از اختلالات باليني هستند بيشتر در معرض خيانت به همسرانشان قرار مي گيرند. مثلا اشخاصي که کنترل هاي هيجاني ندارند يا اينکه دچار ضعف شخصيت اند.

پنجمین عامل خیانت: ازدواج هاي اجباري: زن يا مردي که برخلاف ميل شان و به دليل اصرار خانواده تن به ازدواج مي دهند، احتمال آن که به همسرشان خيانت کنند بيشتر از سايرين است.

ششمین عامل خیانت :انتقام گرفتن: زن و شوهر ممکن است به خاطر رنجشي که از يکديگر دارند دست به انتقام بزنند و راه خيانت را انتخاب مي کنند. مثلا مردي که به همسرش بدبين است و او را تحت فشار قرار مي دهد، همسرش براي انتقام گرفتن از او بي وفايي مي کند. اين مورد در زنان شايع است چرا که دائما زنان به اين فکرند کارهاي بدي را که همسرشان در حق شان کرده تلافي کنند.

هفتمین عامل خیانت برآورده نشدن نيازهاي جنسي: افرادي که در روابط جنسي به مشکل برمي خورند به جاي آن که از طريق مشاوره و مراجعه به متخصصان مشکلاتشان را حل کنند، سعي مي کنند به همسرشان خيانت کنند.

هشتمین عامل خیانت :هيجان خواهي: يکسري از افراد دوست دارند دست به کارهاي پنهاني بزنند چرا که برايشان توليد هيجان مي کندن و اين احساس را به دست مي آورندت که افرادي زرنگ اند و ديگران نمي توانند اين قضيه را بفهمند اما اين را بايد دانست بالاخره روزي اين روابط آشکار مي شود.

نهمین عامل خیانت :علل اقتصادي: وقتي يکي از همسرها در زندگي مشترک، خواسته هاي مادي اش برطرف نمي شود وارد رابطه اي قرار مي گيرد که مرکز توجه اند و نيازهاي اقتصادي شان فراهم مي شود مي شود که بيشتر در مورد زنان مصداق دارد.

دهمین عامل خیانت :کنجکاوي: گاهي افراد به دليل صحبت سايرين درباره روابط خارج از سيستم خانواده، به دنبال بي وفايي مي روند و به اصطلاح مي خواهند ببينند چه خبر است.

کتاب پیمان شکنی زناشویی

 

Back To Top