skip to Main Content

علایم فوت فتیش را بشناسیم

%d9%81%d9%88%d8%aa

 

کسی که فوت فتیش است علاقه زیادی به پای جنس مخالف دارد و این علاقه به حدی است که پا رو خیلی زیاد دوست دارد.
این علاقه زیاد فقط به پا و سایر چیزهایی که به پا مربوط می شود می باشد مانند جوراب و کفش هستند بیشتره از جاهای دیگه هست.
شروع فوت فتیش از کودکی هست.
بعضی از بچه هایی که اعضای خانواده آنها بیشتر با پا با آنها بازی می کنند تمایل به پا پیدا می کنند و در بزرگی فوت فتیش می شوند البته فقط بعضی ها این میل را پیدا می کنند و این به معنای این نیست که همه کسانی که با پا با آنها بازی شده فوت فتیش می شود ولی بهتر است خانواده ها از بازی های پایی با کودکانشان خود داری کنند.
در سنین نوجوانی فوت فتیش  ها ممکنه  تمایل داشته باشد روی کفش بخوابد به طوری که آلتش ته کفش قرار داشته باشد و آلتش را روی کفش بمالد تا ارضا شود و یا آلتش را درون کفش کرده و ارضا شود.
هنگامی که مدتی گذشت این میل پیشرفت کرده و تمایل به بوسیدن و خوردن و لیسیدن کفش پیدا می کند. این پرستش پای جنس مخالف میسترس و اسلیو می گویند که در آن خانومی که پای او پرستیده می شود میسترس است و آقایی که پای خانوم را می پرستد اسلیو است.
میسترس به معنای ارباب و اسلیو به معنای برده می باشد.
تمایلات فوت فتیش  به حدی شدت می گیرد که برده تمایل به کتک خوردن از ارباب پیدا می کند و واقعا خود را برده خانوم حس می کند و تمایل دارد که خانوم او را شکنجه کند و از این شکنجه شدن لذت می برد که این همان مازوخیسم یک بیماری روانی است که در سکس تمایل به شکنجه شدن دارند و خانوم هایی هم که از شکنچه کردن طرف مقابل لذت می برند دچار بیماری سادیسم می باشند.
ازدواج با فرد فوت فتیش  صحیح نمی باشد و بهتر  است شخص فوت فتیش هر جه سریعتر برای درمان اقدام کند.

Back To Top