skip to Main Content

تفاوت وسواس و کمال گرایی چیست؟

سنجش
بین کمالگرا بودن و داشتن اختلال وسواس فکری- عملی، فرق وجود دارد. ممکن است شما کف منزل تان را آنقدر تمیز نگهدارید که برق بزند یا اینکه بخواهید خرت وپرت هایتان را مرتب قرار دهید.

این مسأله به طور لزوم به این معنی نیست که شما اختلال وسواس دارید. در اختلال وسواس فکری- عملی ، کیفیت زندگی شما  بهگونه ای آزار دهنده افت میکند چرا که این وضعیت ، بیشترِ اوقات شما را اشغال میکند و درگیر انجام رفتارهای تکراری و اجباری میشوید. بسیاری از بزرگسالان ،  از وسواسهای خود و اینکه بیش تر آن ها بی معنی هستند ، آگاه می باشند اماکودکان ممکن است متوجه نشوند مشکل دارند. با این حال، زندگی هر دو، به طور معنی داری تحت تأثیر این اختلال قرار می گیرد. کودکان ممکن است حضور در مدرسه را سخت بدانند و بزرگسالان کار کردن برایشان دشوار باشد.

وسواس فکری یعنی مدام تصور می‌کنید کاری را انجام نداده‌اید و مدام با خود تکرار می‌کنید که فلان کار را انجام دهید. این فکرها چنان فرد را پریشان می‌کند که دچار اضطراب و استرس می‌شود و از انجام کارهای روزمره باز می‌ماند.

وسواس فکری فقط سوژه مورد علاقه روان‌شناس‌ها نیست و برای جامعه‌شناس‌ها و مدیران اقتصادی هم اهمیت دارد، چرا که فکرهای مسموم بازده کاری جامعه را پایین می‌آورد و فرد را خسته و ناتوان می‌کند در واقع تعادل فرد به هم می‌خورد و او را در سازگاری با محیط دچار مشکل می‌کند.

معمولا کسانی که درگیر فکرهای مزاحم می‌شوند ترجیح می‌دهند پریشانی و مشکل و ناراحتی خود را به عنوان یک مساله خصوصی، پنهان نگه دارند و گاهی چند ساعت را دور از چشم دیگران صرف افکار یا کارهای مخفیانه خود کنند که این می‌تواند خطرناک باشد.

تحقیقات نشان می‌دهد بین یک تا ۳ درصد جامعه به اختلال وسواس فکری ـ عملی مبتلا هستند. مبتلایان به این نکته واقفند که ترس و اضطراب آنان معنا ندارد و منطقی نیست، اما در عین حال آن را بسیار واقعی، شدید و جدی تجربه می‌کنند و به این ترتیب از عملکردشان کاسته می‌شود.
چنانچه وسواسها زندگی شما را تحت تأثیر قرار داده است، با یک روانشناس در ارتباط باشید. افراد وسواسی به طور عموم ، از وضعیتشان خجل و سرشکسته هستند ولی حتی اگر تکرار جبری در شما به طور عمیق تثبیت شده باشد، میتوان آن را درمان نمود.

منبع :افکار مزاحم /فاطمه شعیبی/کتاب سبز.

Back To Top