skip to Main Content

نشانه های سادیسم و مازوخیسم جنسی

آزارگری و آزارخواهی جنسی (به انگلیسی تلفظ: سادومازوخیسم)

سادیسم

سادیسم و مازوخیسم جنسی عبارت است از: آزار دادن و تحقیر دیگران و بی احترامی به آنها یا آزار دیدن و مورد بی احترامی و تحقیر دیگران قرار گرفتن که سبب ارضای جنسی می شود.این ناهنجاری به تعاملاتی اطلاق می شود که در آن یک شخص با آزار دادن فرد دیگری که از درد کشیدن لذت می برد ارضا می شود.

 

بسیاری از افراد در روابط جنسی خود به اعمال دردناک خفیفی مثل گاز گرفتن،نیشکون گرفتن و سیلی زدن مبادرت می ورزند.وقتی هر دو شریک جنسی از این اعمال لذت می برند،این رفتارها لذت جنسی را افزایش می دهند.

اما افراد سادیسم  جنسی و مازوخیسم جنسی غالباً نه تنها از اعمال دردآور خفیف پا را فراتر می گذارند بلکه تنها با توسل به این رفتار ها می توانند به لذت جنسی برسند.

فرد سادیسم جنسی زمانی به اوج لذت جنسی می رسد که دیگران را تحقیر کند یا آنها را آزار دهد.غالباً به این کار “تأدیب” می گویند.ارضای جنسی فرد آزارطلب به دربند بودن یعنی آزاردیدن،تحقیر شدن،درد کشیدن و برخورد بد از سوی دیگران بستگی دارد.آزارگری و آزارطلبی هم در روابط دگر جنس گرایانه و هم در روابط همجنس گرایانه روی می دهند، سادیسم و مازوخیسم جنسی به طور کلی چندان شناخته شده نیست و هنوز تحقیقات بر روی ان ادامه دارد.

بسیاری از موارد  سادیسم و مازوخیسم جنسی چهار ویژگی عمده دارند که عبارتند از:

 

۱-منش بیش از حد مردانه و قلدری کردن.

۲-آزاردادن یا آزار دیدن.

۳-محدودسازی فیزیکی یک نفر توسط دیگری.

۴-تحقیر شدن یا تحقیر کردن.

 

سادیسم جنسی و مازوخیسم جنسی هر دو ماهیتی مزمن دارند.

درحالت شدید این فعالیت، قربانی ممکن است متحمل جراحات جدی شده یا جان خود را از دست بدهد.

برخی متخصصان روانشناسی و روانپزشکی بر این باورند که ریشه های سادیسم جنسی و مازوخیسم جنسی را باید در دوران کودکی جستجو کرد و در نتیجه هیپنوتیزم درمانی با نفوذ به ناخوداگاه تاثیر بسزایی در درمان  سادیسم جنسی و مازوخیسم جنسی دارد و برخی دیگر به نقش احتمالی عوامل زیستی اشاره کرده اند.

فرد مازوخیست جنسی از طریق آزار دیدن،ترجیحاً تحقیر شدن و کتک خوردن،به برانگیختگی جنسی می رسد.افراد آزارطلب خیالپردازی هایی دارند که اغلب در دوران کودکی آغاز می شوند.در این خیالپردازی ها آنها به بند کشیده می شوند،شکنجه می شوند،مورد تجاوز قرار می گیرند،یا به طریق دیگری با آنها بدرفتاری می شود.

فراوانی این خیالپردازی ها و اعمال در مردان خیلی بیشتر از زنان است.

 

منبع:اقتباس از کاپلان و سادوک

 

Back To Top