skip to Main Content

آشنایی با اختلال شخصیت وسواسی و شیوه های درمان وسواس

اختلال شخصیت وسواس اجباری

وسواس

فرد وسواسی تقریبا در همه جنبه های زندگی به فکر نظم ، ترتیب ، کمالگرایی ،کنترل شخصی و کنترل میان فردی است و در این میان انعطاف پذیری ، باز بودن و صرفه جویی در وقت و انرژی قربانی میشود . این وضعیت قبل از اوایل بزرگسالی شروع شده است . و در شرایط مختلف حضور دارد و ۴ مورد یا بیشتر از موارد زیر آن را نشان میدهد:

 

فرد با اختلال شخصیت وسواس اجباری دائما به فکر جزئیات ،قواعد ، فهرست ها ، نظم ، سازمان یا جدول های زمانی است تا جایی که هدف اصلی فعالیت مورد نظر فراموش میشود .

 

کمال گرایی در فرد وسواسی باعث میشود در به پایان رساندن پروژه ها اختلال ایجاد شود (چون استاندارد هایش رعایت نشده اند نمیتواند پروژه ها را کامل کند)

به شدت خود را وقف کار میکند و شدیدا در تلاش است تا عملکرد خوبی در شغلش داشته باشد تا جایی که فعالیت های تفریحی و دوستی های خود را کنار میگذارد .(درصورت مضیقه مالی ،این معیار درنظر گرفته نمیشود)

 

اختلال شخصیت وسواس اجباری بیش از حد وجدان کاری دارد ، مته به خشخاش میگذارد و درباره رعایت اخلاق ، اصول یا ارزش ها انعطاف پذیری ندارد (آداب و رسوم مذهبی جزو این معیار محسوب نمیشود)

 

فرد با شخصیت وسواسی نمیتواند اشیاء کهنه یا بی ارزش را دور بیندازد حتی اگر هیچ ارزش معنوی برایش نداشته باشند .

 

دوست ندارد قسمتی از کارش را به دیگران بسپارد یا با دیگران همکاری کند ، مگر اینکه کارها را دقیقا همانطور که او میخواهد انجام دهند .

 

اختلال شخصیت وسواس اجباری در خرج کردن پول هم برای خود هم برای دیگران خسیس است و اعتقاد دارد که پول را بایدبرای روز مبادا جمع کرد.

فرد وسواس در افکار و عقایدش سرسخت است و اصلا حاضر نیست کوتاه بیاید.

 

راهبردهای درمانی وسواس:

علاوه بر شیوه های رواندرمانی و رفتار درمانی شناختی تجربیات بسیاری از روانشناسان حاکی از تاثیر بسیار موثر هیپنوتیزم درمانی در درمان انواع اختلالات روانی بخصوص وسواس از طریق کار یر روی ضمیر ناهوشیار است.

Back To Top