skip to Main Content

مشکلات جنسی و زناشویی میان زوجین اولین عامل طلاق -علل و درمان مشکلات جسی

مشکل

مشکلات جنسی تهدیدی جدی برای زندگی زناشویی هر فرد است. ریشه اختلالات جنسی در مسائل مختلفی نهفته است که باید آنها رابشناسیم .

امروزه یکی از معیارهای قابل سنجش برای بررسی میزان خوشبختی زوجین، میزان رضایتمندی آنهااز روابط جنسی است.

شماری از صاحب نظران مسایل خانواده معتقدند اگر زن و شوهر بتوانند از نظر جنسی همدیگر را ارضا کنند، قادرند بسیاری از تنش های زندگی را هم مدیریت کنند اما اگر روابط جنسی خوبی با هم نداشته باشند گاهی حتی مشکلات کوچک زندگی هم تبدیل به بحران می شود.

 

به عبارت ساده تر روابط جنسی خوب زن و شوهر کوهی از مشکلات زندگی را به کاه و روابط سست و کمرنگ جنسی، کاهی را به کوهی از مشکلات بدل می کند.

 

ریشه مشکلات جنسی میان زوجین کجاست؟

 

اصولا مشکلات جنسی به سه دلیل عمده میان زوجین بوجود می آید که یا ناشی از اختلالات جنسی بوده که طیف گسترده ای را هم در زن و هم در مرد هم ثانویه به اختلال همسر اتفاق می افتد، یعنی به دلیل اختلال جنسی در یکی از زوجین(مثل مشکل زودانزالی، ناتوانی جنسی، بی میلی جنسی، واژنیسیم) مثلا زن، مرد هم دچار اختلال جنسی ثانویه می شود. تجربه نشان داده است انواع اختلالات جنسی (زودانزالی، ناتوانی جنسی، بی میلی جنسی، واژنیسیم) اکثرا ریشه در ناخوداگاه و  تجربیات دوران کودکی دارد و به راحتی با هیپنوتیزم قابل درمان است.

 

بسیاری از مشکلات جنسی میان زوجین ناشی از باورها و نگرش وتصورات نادرست است که می تواند به دلایل مختلفی از جمله تبلیغات ماهواره ای و برخی رسانه ها بوجود بیاید مثل برخی تبلیغاتی که برای افزایش اندازه آلت تناسلی مرد صورت می گیرد که این تبلیغات موجب ایجاد یک تصور نادرست در توقع فرد می شود و بیش از ۹۹ درصد از افرادی که به دلیل کوچکی اندازه آلت خود به مراجعه می کنند مشکلی ندارند و تنها تحت تاثیر تبلیغات نادرست قرار گرفته اند.

 

دومین دلیل مشکلات جنسی زوجین نادرستی فرهنگی است از جمله اینکه در شب عروسی عده ای اصرار به برقراری رابطه میان زوجین در همان شب را دارند نیز موجب اختلالات جنسی زوجین می شود.حتی عده ای پشت در منتظر می ایستند تا از انجام این رابطه مطمئن شوند و در نتیجه هم به دلیل خستگی های ناشی از برپایی مراسم عروسی و نیز به خاطر استرسی که برای برقراری اجباری رابطه در همان شب دارند این موارد مانع برقراری رابطه خوب میان زوجین شده و ضمن اینکه انتظار اطرافیان واسترس ناشی از این انتظار منجر به اختلالات عملکرد جنسی می شود.

این تصور که حتما برقراری رابطه زناشویی حق مرد است و تمکین از وظایف زن است و زن هیچ حقی در آمیزش ندارد نیز باعث ناکام ماندن رابطه زناشویی شده و رابطه جنسی زمانی سالم است که دوسویه باشد وتکالیف یک سویه رابطه جنسی بین زن و شوهر را بر هم می زند.

 

 

سومین دلیل مشکلات جنسی ناشی از اختلالات و ناسازگاری ها در خارج از بستر خواب بوده و همان طور که می دانیم مشکلات میان زوجین به دو گروه عمده خارج از بستر و داخل بستر خواب مربوط می شود و درست است که رابطه زوجین در بستر خواب بخش کوچکی از زمان زندگی آنها را تشکیل می دهد اما همان طور که قبلا هم اشاره شد رابطه جنسی سالم اگر اصل زندگی نیست، چسب زندگی است.

بیشترین طلاق ها در همان دوران اولیه زندگی ناشی از ناسازگاری ها در اوایل زندگی است و سردی روابط به تمام ابعاد و سطوح زندگی از جمله سطح رابطه جنسی کشیده می شود و زوجین در داخل بستر خواب رابطه جنسی خوبی نخواهند داشت.

برای پیشگیری از طلاق ،لازم است از کمک یک روانشناس خبره برای درمان مشکلات جنسی و زناشویی بهره متد شویم. روانشناس با شیوه های درمانی موثر مانند هیپنوتیزم  درمانی ،رواندرمانی و غیره به درمان مشکلات جنسی پرداخته و  در نتیجه مانع طلاق می شود.

 

Back To Top