skip to Main Content

عوامل گرایش جوانان به همجنسگرایی

به  تازگی یک موسسه مشاوره خانواده در امریکا نتایج بررسیهای خود را در زمینه  علت گرایش جوانان به همجنسگرایی منتشر کرده.

این موسسه از ۲۰۰۰ دختر و پسر که گرایشات  همجنس گرایانه داشتند،  سئوالاتی پرسید و دریافت که همجنسگرایی اینگونه جوانان ممکن است ریشه در گذشته و شرایط محیطی و نیز نحوه رفتار والدین با آنها داشته باشد.

عوامل گرایش به همجنسگرایی

سی درصد پسران و یک چهارم دختران ابراز میداشتند که در دوران کودکی و نوجوانی تحت تاثیر رفتار بد والدین نسبت به خود بوده اند. مثلاًعدم ابراز محبت کافی، کودک آزاری، تنبیه بدنی، تبعیض بین فرزندان، عدم توجه، مقایسه تحقیر آمیز با کودکان دیگر و ناهنجاریهای گفتاری مثل دشنام گویی اشاره کرد.

, پسری از نوع رفتار مادرش در دوران کودکی ناراحت  بود. او می گفت مادرش به او بسیار فحاشی میکرده و محبت نداشته و همیشه تحقیرش میکرده. ولی دبرعکس پدرش با محبت های فراوان موجب شد تا او از لحاظ عاطفی به پدرش گرایش داشته باشد. کم کم این پسر نسبت به زنان ذهنیتی بد پیدا می کند به صورتیکه به سختی میتوانست با جنس مخالف خود ارتباط عاطفی ایجاد کند.. و تلاش می کرده  بیشتر زمانش را با دوستان پسر خود بگذراند. به همین علت گرایشات جنسی نامتعارفی نسبت به همجنسانش در او پدیدار  می شود.

گرایشات همجنسگرایانه یک دختر

دختری نیز به علت رفتارهای بد پدرش و محدودیت های شدیدی که در دوران کودکی برایش ایجاد کرده بود، گرایشات همجنسگرایانه پیدا کرده بود، و ابراز می کرد که رفتار و گفتاربد  پدرش و برخوردهای ناپسند او، حس تنفر را نسبت به مردان دراو ایجاد و تشدید کرده و همه مردان را مانند پدرش می دانست و نمی توانست هیچ محبتی به آنها داشته باشد. او نیزبا گذشت زمان به همجنس خود گرایش پیدا کرد.

از میان افرادی که ازدواج نکرده بودند نیز نمونه هایی از بد رفتاری والدین وجود  داشت.. نکته حائز اهمیت این است که به غیر از بد رفتاری  نسبت به کودکان، بد رفتار والدین نسبت به همدیگر نیز یکی از موارد مشترک بین اینگونه جوانان است

یکی از این افراد بیان  می کرد که در کودکی شاهد دعواهای مداوم پدر و مادرش بوده که اثرات جبران ناپذیری در آینده او گذاشته است. و منجر به این شده که اوعلاقه ای  به ازدواج نداشته باشد چونبر این باور است  که سرنوشت خودش نیز مانند پدر و مادرش می  شود.
کودکان بخصوص در سن پایین تحت تاثیر رفتارهای والدین خود هستند و این رفتارها میتواند در آینده فرزندان نقش فراوانی داشته باشد.پدر ومادر وظیفه دارند با ابراز محبت به یکدیگر و به فرزندان خود به آنها عشق ورزیدن و محبت کردن را آموزش دهند و از رفتارهای مانند  کم توجهی، ناددیده گرفتن و تمسخر و مقایسه با کودکان دیگر، محدودیتهای زیاد و غیر منطقی، تفاوت بین فرزندان بپرهیزند .

کودکانی که در سن کم از کمبود محبت والدین رنج میبرند و یا والدین آنها با یکدیگر مشکل دارند وبه هم احترام نمیگذارند، در جوانی راه افراط و تفریط پیش می گیرند.

 

This Post Has 0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top