Rating is disabled

ترس مرضی (فوبی) در کودکان

چه ترس هایی در کودکان نابهنجار تلقی می شوند و باید بر آنها عنوان ترس مرضی (فوبی) گذاشت؟

ترس
1-ترس کودک متناسب با شرایط و موقعیت نیست:

مثلا ترس از اتاق تاریک، از جمله ترس های بهنجار و شایع کودکان در سنین 2، 3 و 4 سالگی است.

وضعیت نابهنجار ترس از تاریکی در کودکی که دچار فوبی است به این شکل ظاهر می شود که وقتی کودک در اتاق تاریک قرار گرفت از شدت ترس به خود می لرزد، واکنشی شبیه به هراس از خود نشان می دهد،فریاد می کشد و قادر نیست حتی برای چند لحظه در اتاق تاریک باقی بماند.

2-دلیلی برای ترس نمی شود ارایه کرد و بااستدلال از بین نمی رود:

به عنوان مثال ترس شدید از رفتن به دستشویی در کودکی ممکن است بدون ارتباط با هیچ محرک ترسناک مشخصی حادث شده باشد و کودک دلایل ارایه شده از سوی والدین را مبنی بر بی خطر بودن محیط دستشویی نمی پذیرد.

3- شدت ترس به میزانی است که منجر به اجتناب از موقعیت ترس آور می شود:

مثلا اگر کودک از محیط مدرسه یا حمام می ترسد این ترس به قدری شدید است که از رفتن به مدرسه یا حمام امتناع می ورزد.

4-ترس به شکلی در آمده است که خارج از کنترل ارادی فرد درآمده است.

5-و نهایتا ترس به مدت طولانی استمرار پیدا می کند (منظور از مدت طولانی معمولا وجود ترس بیش از 2سال است.)

دکتر داوود نجفی توانا

دارای دکترای تخصصی روانشناسی از هندوستان که مقاطع تحصیلی خود در زمینه روانشناسی بالینی از شهید چمران اهواز و ارشد بالینی و دکترا را درکشور هند اخذ نموده اند.