Rating is disabled

تقويت اعتماد به نفس

%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af

چگونه اعتماد به نفس را در خود تقویت کنیم ؟
-اصل اول – گذشته را بپذیرید وآینده را دگرگون کنید.
شما باید بدانید که گذشته را نمی توان تغییر داد اما آینده هنوز آفریده نشده است . آینده چیزی نیست جز اندیشه های شما و کوشش برای افریدن انها .
-اصل دوم –  برای افزایش اعتماد به نفس درباره اهدافتان با خود گفتگو کنید .
اهداف معقولی برای هرساعت ، روز ، هفته و ماه وضع کنید . موفقیت در اهداف کوتاه شما را برای دست یافتن به اهداف بلند مدت تشویق می کند و انگیزه تلاش را در شما بیدار می سازد .
-اصل سوم – تصمیم گرفتن را تمرین کنید.
تمرین تصمیم گیری به شما کمک می کند تا نسبت به قدرت قضاوت خود اطمینان بیشتری به دست اورید و درنتیجه اعتماد به نفس کامل تری کسب نمایید .مهم تصمیم گیری است .
تصمیم گیری مستلزم خطر پذیری و احساس مسئولیت است
-اصل چهارم – نتایجی را که می خواهید مجسم کنید .
تصویر روشنی را از آنچه می خواهید به دست اورید ، داشته باشید این کار باعث می شود تا انرژی خود را بر ان هدف متمرکز کنید . و اعتماد به نفس تان افزا یش یابد.
-اصل پنجم – دربرخی زمینه ها متخصص شوید .
برای پیشرفت در زندگی فردی و حرفه ای شما باید در زمینه هایی متخصص و منحصر به فرد باشید . همین نکته که شما چیزی می دانید و دیگران نمی دانند به شما اعتماد به نفس می دهد.

دکتر داوود نجفی توانا

دارای دکترای تخصصی روانشناسی از هندوستان که مقاطع تحصیلی خود در زمینه روانشناسی بالینی از شهید چمران اهواز و ارشد بالینی و دکترا را درکشور هند اخذ نموده اند.