Rating is disabled

درمان پرخاشگری کودکان

 روش هایی برای درمان پرخاشگری کودکان:

پرخاشگری 2

۱) برای درمان پرخاشگری کودکان احساس كودك را تاييد كنيد “ميدونم عصباني هستي”، اما براي رفتار او مرز بگذاريد، “اما اجازه نداري كتك بزني”.

 

۲) مدل های پرخاشگری را به حداقل برسانید. می توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:

 

ساعاتی را که کودک فیلم های خشونت آمیز تلویزیونی می بیند، محدود کنید.

فیلم ها، تصاویر و روزنامه کودک را به دقت انتخاب کنید.

الگوهایی را در اختیار کودک بگذارید که پرخاشگرانه نباشند.

همراه کودک برنامه های تلویزیونی را ببینید و صحنه پرخاشگرانه آن را تفسیر کنید.

۳) همدلی را افزایش دهید. آگاهی کودک را نسبت به رنجی که بر اثر پرخاشگری او در افراد یا حیوانات به وجود می آید، افزایش دهید. “فکر میکنی خواهرت الان چه احساسی داره که کتک خورده؟”

 

۴) رفتارهای مثبت فرزندتان را تقویت کنید.

 

۵) اگر در مهمانی هستید، کودک را از محل خارج کنید.

 

۶) نحوه ی ارتباط کودک را با افرادی که با او زندگی می کنند، مورد بررسی قرار دهید.

 

۷) اگر قرار است کودک به دلیل رفتار خشونت آمیزش تنبیه شود، بهتر است تنبیه عاری از هر نوع خشونتی باشد.

 

۸) برای درمان پرخاشگری فرصت تخلیه هیجانات را برای کودک فراهم کنید.

 

۹) علت رفتار پرخاشگرانه وی را بیابید.

 

۱۰) هوش هیجانی فرزندتان را افزایش دهید.

بدیهی است بیشتر رفتارهای پرخاشگرانه کودکان ریشه در نحوه برخورد والدین دارد .پس برای درمان پرخاشگری کودکان  باید رفتارهای والدین بررسی شود در این خصوص حتما از کمک یک روانشناس متخصص بهره  بگیرید.

 

دکتر داوود نجفی توانا

دارای دکترای تخصصی روانشناسی از هندوستان که مقاطع تحصیلی خود در زمینه روانشناسی بالینی از شهید چمران اهواز و ارشد بالینی و دکترا را درکشور هند اخذ نموده اند.