Rating is disabled

درمان کمرویی فرزندان

راهکارهای رفتاری با فرزندان کمرو

کمرویی

بخش اول   روابط والدین با هم، روابط والدین با فرزندان:

زن و مرد باید در عین صمیمیت با یکدیگر حرمت انسانی نفر مقابل را حفظ کرده و شخصیت دیگران را مورد تکریم قرار دهند. صمیمیت دلیل بی ادبی و هتک حرمت از یکدیگر نیست!

درباره ی روابط والدین با فرزندان کمرو نیز می توان از روش های زیر استفاده کرد:

تأکید بررفتارهای مثبت فرزند جهت تقویت احساس اعتماد به نفس

دادن مسئولیت های کوچک در حد توان فرزند با هدف کسب تجربه ی موفق برای وی

هماهنگی با معلمین مدرسه برای تقویت احساس خود ارزشمندی و اعتماد به نفس و موفقیت در فرد

حضور در مجامع عمومی مثل پارک، سالن ورزشی

ارتباط بیشتر با اقوام و فرزندان هم سن

 

2بخش دوم  مدرسه

مسئولیت دادن به دانش آموز در کلاس درس مثلا نماینده کلاس بشود تا احساس کمرویی از بین برود

در مناسبت ها و جشن ها، مسئولیت به او سپرده شود تا با مدیر، معلم و دانش آموزان دیگر ارتباط بگیرد.

خواستن کار ازوی در کلاس و در حضور جمع و تشویق  او هنگامیکه کار را انجام داد

 

 

3بخش سوم  آموزش مهارت ها و مشاوره فردی

گاهی اوقات احساس کمرویی طبیعی است ولی ما می توانیم یادبگیریم علیرغم آن احساس، خود را اجتماعی تر کنیم. مثلا:

در برخی موفقیت های اجتماعی که برایتان سخت است احساس کنید بازیگر هستید و ادای آن نقش را در آورید!

از موقعیت های کوچک و راحت شروع کنید و کم کم سختش کنید

آماده سازی: مطالبی که میخواهید بگویید یا کنفرانسی که میخواهید بدهید را روی یک کاغذ بنویسید و آن را جلوی آینه تمرین کنید.

سلام کردن: به افرادی که می شناسید سلام کنید و صبح بخیر بگویید. به دیگران لبخند بزنید و واکنش آنها را ببینید.

تلفن: به مکانی عمومی (مثلا کتابخانه) تلفن بزنید و مثلا درباره ی شرایط عضویت سۆال بپرسید

رادیو: به یک برنامه رادیویی زنگ بزنید و نظر خود را بگویید

به118 زنگ بزنید و شماره ای را بگیرید

ملاقات با افراد جدید: درباره ی مسائل مشترک بین خود و آنها و نیز درباره ی علائق افراد سۆال بپرسید سۆال پرسیدن در این مواقع روش مۆثری برای درمان کمرویی است.

  مطالعه و صحبت کردن: درباره ی مسائل سیاسی، اجتماعی، نقد فیلم، روزنامه، کتاب های جدید و …. اطلاعاتی کسب کنید هم بخوانید هم با دیگران درباره شان صحبت و تبادل نظر کنید.

.

نتیجه گیری:

وقتی که فرد نتواند به طور شایسته خود را در اجتماع مطرح کند دچار کمرویی شده است. همه ی ما گاهی این احساس را تجربه کرده ایم اما چنانچه کمرویی مانع شکوفایی قابلیت های و خلاقیت ها شده و فرد را به سمت افسردگی، عدم اعتماد به نفس و ناتوانی در بروز افکار و احساسات خود سوق دهد، مشکلی جدی قلمداد می گردد. در این مطلب پس از بیان علل و ابعاد کمرویی به راهکارهای درمان آن پرداخته ایم. هیپنوتیزم درمانی نیز یکی از روشهای موثر برای درمان کمرویی است .

 

دکتر داوود نجفی توانا

دارای دکترای تخصصی روانشناسی از هندوستان که مقاطع تحصیلی خود در زمینه روانشناسی بالینی از شهید چمران اهواز و ارشد بالینی و دکترا را درکشور هند اخذ نموده اند.