Rating is disabled

سال نو مباااارک امسال را سال تغییر و تحول مثبت قرار دهیم

سال نو

به امید خدا  و با همت شما سال 96 سال بسیار عالیی است . امروز نیز روز بسیار عالی است باخودتان عهد ببندید که سال نو را با افکار و اندیشه ها و باورهای تازه خواهید ساخت و به جلو خواهید شتافت اهدافتان را واضح کنید همین امروز روی کاغذ بیاورید و متعهد شوید که در راه درست قدم بر خواهید داشت شما باید امسال پیشرفت کنید شما باید رفتارتان را مطابق با خواسته تان پیش ببرید قرار نیست کسی باشید که دیروز بودید شما لایق پیشرفت و بهترین موهبت ها هستید شما باید مزه آرامش و آسایش را بچشید…

 

“پس امسال و امروز را نقطه شروع قرار بده امروز روز شماست روز تحول بیرون و درون شماست”

 برای تغییر خود و زندگی خود به ما بپیوندید.

 

دکتر داوود نجفی توانا

دارای دکترای تخصصی روانشناسی از هندوستان که مقاطع تحصیلی خود در زمینه روانشناسی بالینی از شهید چمران اهواز و ارشد بالینی و دکترا را درکشور هند اخذ نموده اند.