Rating is disabled

انحرافات جنسی و روش های درمان آن

تعریف انحرافات جنسی: فرق است بین انحراف جنسی و اختلال جنسی.در اختلال جنسی فرد سالم دچار مشکل جنسی می شود ،مثلا”ناتوانی ، یا بی میلی ،سرد مزاجی و یا ترس یا درد از رابطه جنسی (واژینیسموس) که هم می تواند ناشی از فشارهای روانی یا تجربیات تلخ گذشته باشد و می تواند گاها”ریشه یا میل انحرافی در فرد داشته باشد .  اما انحراف جنسی این است فرد از ابتدای زندگی به دلایل گوناگون که یک حس جنسی غیر متعارف در او شکل میگیرد که هنوز با اینکه این درمانگر افراد زیادی را تحت درمان قرار داده ام ، نمی توانم دقیقا” بگویم که کدام عامل در جهت گیری حس جنسی موثرتر است. به هر حال به جز عامل آناتومی و هرمونی که اثر بسیار کمی دارد ، عوامل اکتسابی و تربیتی و انتظارات  والدین از کودک و……. و نیز تجربیات و خاطرات دوران کودکی می توانند بیشترین تاثیر گذاری را در جهت گیری جنسی داشته باشد.

انحراف جنسی که در بعضی از افراد به نوعی یک گرایش ناخواسته است، به برانگیختگی هیجانی،عاطفی  و جنسی گفته می شود که خارج از عرف شایع یا  آنچه که  عامه مردم آنرا طبیعی می دانند می توان تعریف کرد.معمولاً عامه مردم رابطه جنسی و لذت بخشی  که در نهایت به بقا ء نسل می انجامد را رابطه طبیعی می دانند. و یا اگر کمی منعطف تر بیان کنیم،حس جنسی افراطی که به صورت اعتیاد گونه در یک فرد رشد نموده باشد به طوریکه آن فرد قادر به رابطه جنسی طبیعی نباشد را می توان یک نوع انحراف جنسی نامید.البته بعضی از انحرافات جنسی که منجر به لذت جنسی می شود مانند عورت نمایی در ملاء عام به دلیل اینکه می تواند باعث ناراحتی  وآزار روانی دیگران شود ، جرم محسوب می شود.بنابراین بعضی از گرایشات جنسی مانند عورت نمایی و پدوفیلیا یا بچه بازی و امثال آن  نیز می تواند جرم محسوب شود .    اطلاعاتی  که تا کنون  این درمانگر از مراجعین خود بدست آورده ام نشان میدهد که گرایشهای جنسی از دوران کودکی شکل میگیرد. این گرایشات معمولا با یک تجربه حسی مثلا لمس پای اطرافیان که اگر برای کودک خوشایند باشد شروع می شود( این فرد معمولا در بزرگسالی به گرایش جنسی فتیش یا علاقه به پا مبتلا می شود) و یا پدر یا مادری که بطور ناخواسته و یا بطور تفریحی لباس جنس مخالف را به فرزندشان می پوشانند و یا اگر فرزندشان بر حسب تصادف لباس جنس مخالف را پوشیده آن عمل را تشویق کنند، که در نهایت ممکن آن کودک حس جنس مخالف در خو د پیدا کند ( به عبارتی همجنس گرا شود). و البته عوامل گوناگون دیگری در شکل گیری انواع گرایشات و یا انحرافات جنسی دخالت دارند که در جای خود توضیح داده خواهد شد. اما یک سئوال مطرح است ، اینکه آیا همجنسگرایی با توجه به تعریف فوق انحراف محسوب می شود؟در کتابهای معتبر  روانپزشکی مانند  DSM های اخیر در  طبقه بندیهای اختلالات روانی و جنسی به نظر می رسد که همجسگرایی  را از لیست انحرافات جنسی خارج نموده اند که دلایل آن را افراد اهل مطالعه می توانند در منابع خارجی یا در ترجمه های فارسی مطالعه نمایند. آیا استثنا نمودن این گرایش یا انحراف از بقیه انحرافات جنسی به دلیل ناتوانی درمانگران است که مطمئنا  این موضوع یکی از عوامل است.و یا اینکه دلیل است استثناء نمودن گرایش همجنس خواهانه یک مسئله فراعلمی می باشد و یا شاید هم به دلیل وابستگی عاطفی بین دو همجنس یک حق بهظاهر انسانی بوجود می آورد که باعث مس شود از بقیه گرایشات جنسی مجزا گردد.بهر حال بسیاری از کسانی هستند که از این گرایش ناخواسته  یعنی همجنسگرایی رنج می برند و بدنبال درمان آن هستند.با اینحال  باید گفت علم روانشناسی در واقع از درمان بسیاری از مشکلات روحی روانی که در ضمیر ناخود آگاه نهفته است ناتوان است.که به اعتقاد من هم اینچنین است ، زیرا انحرافات جنسی انواع گوناگون دارد ، از مرده خواهی تا اعتیاد به پورنوگرافی ، فیتیش کفش و جوراب و پا و ….که همه اینها یک حس جنسی انحرافی یا حس جنسی نا خواسته است که از دوران کودکی شروع می شود که اگر در دوران کودکی  درمان نشودتا اخر عمر ادامه پیدامی کند. در واقع شاید روشهای درمانی  روانشناسی آنقدر توانمند نیستند که بتوانند اینگونه انحرافات را درمان کنند بنا بر این به عهده علمای علم روانشناسی و روانپزشکی است که به روشهای درمانی جدیدی  روی آورند که بتواند این بیماران جستجوی درمان را کمک کنند ، نه اینکه به روشهای درمانی کلیشه ای اکتفا کنند  که بسیاری از بیماران از آن خسته شده و در نهایت بی نتیجه رها می کنند.به عبارتی کسانی که یک عمر با یک حس جنسی خاصی بزرگ شده اند نمی توان با روشهای ساده روانشناسی مانند انواع رواندرمانی ها درمان نمود، بلکه باید شیوه درمان خاصی را هر چند سخت جایگزین کرد.

البته این موضوع همچنان جای بحث دارد.

توجه :به اعتقاد من به از آنجایی که  گرایشات همجنس خواهانه باعث تقویت رابطه احساسی و عاطفی بین دو همجنس می گردد امروزه مدافعین بیشتری پیدا کرده است .منصفانه  و عالمانه اگر این موضوع مورد مطالعه قرار بگیرد متوجه می شویم که بسیاری از کسانی که دارای گرایش همجنس خواهانه می باشند از گرایش جنسی خود ناراضی هستند و به دنبال درمانگرانی هستند که بتوانند حس جنسی انها را تغییر دهد.بسیاری از آنها متاهل هستند و بسیاری به دنبال تاهل هستند و غیره . ناگفته نماند امروزه گرایشات جنسی متعددی  وجود دارد  و همچنان رو به افزایش است که باعث تجرد سیاری از جوانان شده و یا  افرادی با این گرایشات که ازدواج کرده اند به دلیل ناتوانی در ارتباط جنسی متعارف مجبور به جدایی اند.

علل انحرافات یا گرایشات جنسیی: همانطور که کوتاه اشاره شد شکل گیری  انحرافات یا گرایشات جنسی گوناگون عوامل گوناگونی دارد که به خوبی شناخته شده نیست و یا اینکه افرادی با گرایش جنسی خاص به دلیل  علت خاصی به آن گرایش مبتلا نشده اند. یا می توان گفت ترکیبی از عوامل روانی و تربیتی می تواند در شکل گیری یک گرایش جنسی خاص مثلا مازوخیسم جنسی یا سادیسم جنسی دخالت داشته باشد.

به هر حال به تعدادی از این عوامل روانی و تربیتی که باعث گرایشات جنسی می شود  در اینجا اشاره میکنم:

عامل تربیتی: انتظار والدین از کودکشان از نقشی غیر از جنسیت کودک.مثلا از دختر خود کارهای مردانه خواستن. ویا پوشاندن لباس پسرانه به دختر خود ، و یا پوشاندن لباس دخترانه به پسر خود و تشویق و تقویت این گونه اعمال که در نهایت باعث تقویت حس مردانه یا زنانه که با جنسیت واقعی کودک تطبیق نمی کند.البته  این عامل نمی توان در انواع گرایشات جنسی دخالت داشته باشد ، مثلا چگونه می توان حیوان خواهی یا پیر خواهی جنسی را به تربیت والدین نسبت داد.بنابراین عوامل مختلف  دیگری می تواند در شکل گیری انحرافات یا گرایشات جنسی مختلف دخالت داشته باشد.

تجربیات دوران کودکی: مثلا بازی کردن با پای اطرافیان ممکن است حس جنسی پا پرستی یا همان فتیش را در یک فرد تقویت کند. و یا مثلا ممکن است اگر بازی با پای کسی همراه با لذت و خشونت باشد حس مازوخیسم یا آزارخواهی جنسی را در فرد تقویت کند. و یا یک تجربه جنسی با همجنس ممکن است حس همجنس خواهی را تقویت کند.و ……

عامل روانی:یک فکر گذرا یا یک صحنه گذرا نیز می تواند بصورت یک فکر وسواس گونه باعث یک نوع گرایش جنسی شود.که در نهایت این گونه عوامل روانی می تواند تحریک جسمانی و حسی را در فرد تقویت نموده و در نهایت به عمل  جنسی تبدیل شود. گرایش احساسی می تواند تبدیل به تجربه جنسی شود که این مسئله با توجه به اعتقادات و فرهنگ و موقیتها در افراد متفاوت می باشد. مثلا فردی با اعتقادات مذهبی ممکن است برای همیشه در مقابل وسوسه عمل به رابطه جنسی با همجنس  مقاومت نماید.و……

انواع انحرافات یا گرایشات جنسی ناخواسته:

1- تمایلات جنسی همجنس خواهانه :افرادی که دارای  تمایلات همجنس خواهانه هستند ،نسبت به هم متفاوت می باشند در اینجا منظور کسانی هستند که هیچ گونه  مشکل  هورمونی و یا پزشکی با توجه  به آزمایشات انجام شده نداشته باشند. همانطور که گفته شد تمایلات جنسی از دوران کودکی شکل می گیرد.بنابراین ممکن است در بعضیها از همان دوران کودکی یک  حس جنسی انحرافی یا ناخواسته شکل بگیرد .

2- فتیشیسم یا شیء پرستی یا فوت فتیش : معمولاً  اسامی مختلفی را برای این نوع از گرایش جنسی استفاده می کنند ، مثلاً صنم پرستی ،یادگار پرستی وغیره .معمولاً بسیاری از کسانی که دارای انحراف یا گرایش جنسی فوت فتیش هستند داری حس مازوخیسمی یا آزار خواهی جنسی نیز می باشند .گاهاً اصطلاح مستر-اسلیو یا ارباب-برده نیز برای این افراد استفاده می شود.مستر یا ارباب ویا گاهاً میسترس که همان ارباب خانم می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.هنگامی که یک فرد فتیش که دوست دارد برای رسیدن به ارضای جنسی با پای طرف یا کفش یا چیزهای دیگری اقدام می کند ،میل به آزار خواهی نیز در او شدت می گیردکه از فردی به فرد دیگر متفاوت است.این حس ازار خواهی جنسی از توهین و تحقیر معمولی تا زنجیر شدن ، نشستن روی پشت فرد تا روی صورت و تا ادرار و بالاتر از آن در افراد متفاوت است. به هر حال علاقه جنسی به پایا همان فوت فتیش یا شی پرستی جنسی می تواند در مورد هر چیزی در این نوع افراد به وجود آید.گاهی فوت فتیش  یا میل جنسی به پا در بین  افراد همجنسگرا نسبت   به هم نیز  بوجود می آید.

3-مازوخیسم جنسی: معمولاً کسانی که دارای فتیش پا یا کفش ویا چیزهای مشابه دیگری هستند غالباً ممکن است دارای مازوخیسم یا آزار خواهی روانی و  جنسی مانند میل به نحقیر شدن یا کتک خوردن و….. نیز می باشند . به طور کلی کسانی که دارای مازوخیسم جنسی یا آزار خواهی جنسی هستند  از لحاظ نوع آزار خواهی در رابطه جنسی با هم متفاوت باشند که از جمله حالتهایی که آنها در تمایلات خودشان نشان می دهند عبارتند از :توهین شنیدن ، تحقیر شدن ،برده شدن ، زنجیر شدن ، گاهی میل به در زیر افراد سنگین وزن  قرار گرفتن ،میل به نشسته شدن روی صورت و حتی مدفوع خواهی و ادرار خواهی هم می تواند یک نوع آزار خواهی جنسی باشد.تجربیات نشان داده اکثریت افراد فتیش و مازوخیسم در مردان  می باشد. ,  و جدیداً موردی فتیش به همراه سادیسم جنسی نیز مشاهده شده است.با این حال موارد فتیش و آزار خواهی دز زنان هم وجود دارد.

4-سادیسم جنسی: سادیسم جنسی به معنی آزار  و اذیت فرد مقابل در هنگام رابطه جنسی در حدی که عمل آزار دادن بیشتر و یا  حداقل به اندازه  رابطه جنسی برای او لذت بخش باشد. ممکن است اذیت و آزار به صورت کلامی یا فیزیکی باشد. آزار جسمانی می تواند از ضرب و شتم جزئی تا آسیب رساندن بصورت کبود کردن و یا خون آلود کردن اعضاء بدن صورت بگیرد. بعبارتی یک فرد سادیسمی بدون آزار رساندن کلامی و جسمی قادر به ارضای جنسی نیست.  مازوخیسم جنسی نیز بدون آرار دیدن کلامی و جسمانی به لذت جنسی نمی رسد.

5-سادومازوخیسم: به کسی سادومازوخیست گفته می شود که برای رسیدن به لذت جنسی بوسیله خود یا دیگران آزار بخواهد و تجربه کند.می توان گفت سادومازوخیست هم توسط خود به خودش صدمه میزند و هم دوست دارد توسط دیگران صدمه ببیند که بیشتر جنبه لذت بردن جنسی می باشد..

6-نمایشگری جنسی یا عورت نمایی: نمایشگری جنسی نیز نوعی انحراف جنسی محسوب می شود که در آن حالت  فرد به منظور رسیدن به لذت جنسی اندام جنسی خود را به دیگران نشان می دهد. که معمولاً برای فرد مبتلا غیر قابل کنترل می باشد.

7-مالشگری جنسی: مالشگری جنسی نیز نوعی از انحراف جنسی است که فرد مبتلا به آن به منظور رسیدن به لذت جنسی سعی در لمس دیگران دارند . معمولاً قربانیان افراد نا آشنا می باشند اما مواردی هم از این مبتلایان بوده اند  که سعی در دستمالی آشنایان خود داشته اند  که مورد باز خواست قرار گرفته اند. همانطور  گفته شد مبتلایان به اینگونه انحرافات جنسی دارای یک میل یر قابل کنترل و گاهاً تکانشی برای رسیدن به خواسته شان می باشند.

8-چشم چرانی: بر انگیختگی احساسی و جنسی که با تماشای دزدکی از اندام جنسی ، یا رابطه جنسی و یا هرچه که برای فرد لذت جنسی به همراه داشته باشد را می توان چشم چرانی یا voyeurism   نامید.معمولا” این گونه افراد سعی می کنند بصورت دید زدن و یا حتی شاهد عینی و حتی و با خواست و میل افرادی که مایل به دیده شدن هستند رخ دهد. در واقع افرادی که دارای اینگونه انحراف جنسی می باشند یا بطور کامل و تنها از این طریق لذت جنسی می برند و یا ممکن است تا حدودی از رابطه طبیعی هم لذت ببرند.

9-بچه بازی یا پدوفیلیا:

10-مبدل پوشی:

11-پورنوگرافی:

12-خود ارضایی:

13- پیر خواهی جنسی:

14-و موارد بسیار دیگری که ما در اینجا مشاهده نموده ایم که شاید نتوان نام بخصوصی برای آنها فعلا” در نظر گرفت.

دکتر داوود نجفی توانا

دارای دکترای تخصصی روانشناسی از هندوستان که مقاطع تحصیلی خود در زمینه روانشناسی بالینی از شهید چمران اهواز و ارشد بالینی و دکترا را درکشور هند اخذ نموده اند.